www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Aktualności

16.07.2021

XXXX-lecie ZŻWP w Kujawsko-Pomorskim 

Obchody 40 – lecia  Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego 

                                                      w  Inowrocławiu.                                                  

 Uroczystość obchodów 40-lecia ZŻWP w kujawsko-pomorskim zorganizowało Koło Nr 7      w Inowrocławiu kierowane przez kol. Lecha Murawskiego. Uroczystość odbyła się w rocznicę powstania Koła nr. 7  ZŻWP  w Inowrocławiu.

Obchody rocznicowe poprzedziła wycieczka zorganizowana przez organizatorów dla członków Kujawsko –  Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego , Prezesów Kół oraz przedstawiciela ZG ZŻWP.

        Uczestnicy obchodów 40-lecia powstania ZŻWP  zwiedzili Park Solankowy o powierzchni

  1. 85 ha , który jest wizytówką Inowrocławia. Na terenie Solanek znajdują się obiekty uzdrowiskowe, tężnia solankowa, muszla koncertowa, Pijalnia Wód- Palmiarnia „Inowrocławianka”,Ogrody zapachów oraz tereny rekreacyjne. Ponadto zwiedzono Instytut Prymasa Józefa Glempa , gdzie zgromadzone zostały pamiątki i precjoza używane przez urodzonego w Inowrocławiu Prymasa oraz Wystawę Solnictwa nawiązującą do nieistniejącej już kopalni. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solowarstwa na przełomie wieków. Podczas zwiedzania wystawy można wyobrazić sobie atmosferę  panującą w kopalni, a wszystko dzięki temu, że ściany zostały wyłożone solą kamienną.

 

 

Spotkanie jubileuszowe 40 – lecia ZŻWP w Kole nr.7 odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku w świetlicy OSP Jacewo. Historię Związku i Koła przypomniał zebranym prezes Koła nr.7  kol. Lech Murawski.

W dniu 12 lutego 1981 roku ukonstytuował się w Warszawie Krajowy Komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W dniu 5 marca 1981 roku w Bydgoszczy ukonstytuował się Wojewódzki Komitet Założycielski w skład którego wchodzili przedstawiciele z Garnizonów w Bydgoszczy, Chojnic, Grupy, Świecia i Inowrocławia. Zjazd Wojewódzki odbył się 28 kwietnia 1981 roku. W dniu Zjazdu Związek Wojewódzki liczył 376 członków w 14 kołach. Numeracja naszego Koła oznacza, że w województwie powstało jako siódme. Koło w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków.

 

  Na uroczyste spotkanie z okazji 40- lecia Koła nr.7 ZŻWP przybyli :

 

Poseł na Sejm RP Magdalena Łośko

Senator RP Krzysztof Brejza

Sekretarz Generalny ZŻWP Henryk Budzyński

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk Józef Mól wraz z członkami Zarządu i Prezesami Kół.

Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gerus

Członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Figas

Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Marcinkowski

Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Marek Karólewski

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.8 im.4 Kpal Paweł Błaszak

Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP płk Zbigniew Woznicki.

 

  Podczas spotkania  zasłużeni dla Koła członkowie i osoby wspierające zostali uhonorowani odznaczeniami a zaproszeni goście wręczyli gratulacje i życzenia Prezesowi Koła kol. Lechowi Murawskiemu. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe medale.

 

Krzyżem Złotym z Gwiazdą odznaczony został Krzysztof Pęczkowski.

Złoty Krzyż ZŻWP  otrzymali:

Paweł Błaszak, Stanisław Boczkowski, Jerzy Bojarski, Leopold Jaworski i Tadeusz Myga.

Brązowy Krzyż ZŻWP otrzymał Mieczysław Kamiński.

Złoty Medal 40 – lecia ZŻWP otrzymali : Magdalena Łośko, Krzysztof Brejza, Ryszard Brejza,Jan Czerniak, Andrzej Dargacz, Leopold Jaworski, Tadeusz Myga, Jan Sójkowski oraz Tadeusz Wróblewski.

Wyróżnienia wręczali Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk Budzyński w asyście             płk Józefa Móla Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Ponadto podczas uroczystości uhonorowano Dyplomami  okolicznościowymi jubilatów obchodzących 90-rocznicę urodzin Leopolda Jaworskiego i Tadeusz Mygę.

 

Z okazji jubileuszu na ręce prezesa Koła Prezydent  Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza złożył życzenia i gratulacje dla wszystkich członków Związku.

 

   „Jubileusz 40- lecia Koła jest doskonałą okazją do przekazania wszystkim inowrocławskim żołnierzom słów mojego uznania za trudną służbę związaną z dużym ryzykiem, służbę wymagającą odwagi, wiedzy i doświadczenia, Na szczególną uwagę zasługuje pielęgnowanie   przez Związek postawy patriotycznej, dbałości o przekazywanie młodszym pokoleniom tradycji Wojska Polskiego oraz wspieranie polityki obronnej kraju”.

Lech Murawski –    Prezes Koła nr.7

Andrzej Dargacz –  Rzecznik Kola nr.7

Mieczysław Kamiński – zdjęcia

19.01.2021

PROTEST organizacji żołnierskich i kombatanckich przeciwko zmianie nazwy „SKWER POW” 

Informuję członków i sympatyków Związki oraz wszystkich żołnierzy służących w Pomorskim Okręgu Wojskowym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał w dniu 23 grudnia 2020 r. zarządzenie zastępcze o nadanie nazwy skwerowi.  § 1 w/w zarządzenia: Skwerowi o nazwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego położonemu w mieście Bydgoszcz nadaje się nazwę płk. Łukasza Cieplińskiego.

Wojewoda oparł zarządzenie na ustawie o zakazie propagowania komunizmu po zasięgnięciu opinii IPN.

Wczytując się w treść uzasadnienia rzucają się w oczy oczywiste nieprawdy wynikające z ideologicznego zacietrzewienia pracowników IPN. Odniosłem wrażenie, że służyłem nie w tej armii, o której pisze Wojewoda za IPN. Szczegóły w materiałach pod tekstem.

Po uzyskaniu informacji o wydaniu takowego zarządzenia skierowałem (pocztą elektroniczną) protest do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z zażaleniem na w/w zarządzenie.

Ponieważ nazwę Skweru nadała Rada Miasta Bydgoszczy doszedłem do wniosku, iż protest nasz winien być skierowany również, a może przede wszystkim, do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy. Uznałem również, że nie jest to sprawa tylko naszego Związku, a całej społeczności żołnierskiej i kombatanckiej. Koledzy z innych związków  w pełni poparli to stanowisko.

W dniu 19 stycznia skierowałem do Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta Bydgoszczy protest naszych organizacji żołnierskich i kombatanckich. Z posiadanych przez mnie informacji wynika, że Prezydent Miasta na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 stycznia przedstawi wniosek o złożenie zażalenia na zarządzenie Wojewody.

Dziękuję kol. kol. Januszowi Lemanowiczowi, Kazimierzowi Małachowskiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu za pomoc w redakcji Protestu.

Józef Mól

Zarządzenie wojewody

Protest w sprawie zmiany nazwy Skwer POW

 

 

19.01.2021

Rejestracja do szczepienia COVID-19 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Wobec znacznego zainteresowania szczepieniem na COVID-19 w Zarządzie Głównym opracowano informację wyjaśniającą sposoby rejestrowania się seniorów. Przypominam, że seniorzy 80+ rozpoczęli rejestrację od 15 stycznia, a seniorzy 70+ mogą się rejestrować od 22 stycznia. Rejestracja polega na zgłoszeniu się do szczepienia i skutkuje wyznaczeniem konkretnego terminu i miejsca szczepienia (zostanie to podane SMS-em i przypomniane na dobę przed wyznaczonym terminem).

Pozostali chętni mogą zgłaszać się do szczepienia, ale zostaną zapisani tylko jako chętni do szczepienia, bez zaplanowanego terminu.

Sposoby rejestracji wyjaśnia załączona  informacja.

I N F O R M A C J A

Pozdrawiam i życzę zdrowia.

Józef Mól

05.10.2020

Święto Wojska Polskiego w Kole nr 9 ZŻWP 

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum Ziemi Mogileńskiej wspólnie z Kołem Nr 9 ZŻWP                w Bydgoszczy zorganizowało wystawę czasową w siedzibie Muzeum w Chabsku „Pamiątki byłych żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Na wystawie zaprezentowano osobiste pamiątki: ordery, medale i inne odznaczenia oraz dyplomy i mundury byłych żołnierzy. Prezentowany był także Sztandar Koła Nr 9 ZŻWP. Czynna była też wystawa plenerowa   Łączność wojska Polskiego w latach 60-tych i 70-tych XX wieku„.

W trakcie trwania spotkania działała radiostacja krótkofalowa, którą obsługiwał Witold Błasiak. Nawiązano łączność z wieloma miejscami w Polsce i za granicą.

Odwiedzający Muzeum mogli spróbować swoich sił na strzelnicy przygotowanej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „GWARD”.

 

Uroczystość uświetnił koncert Mogileńskiej Orkiestry Dętej działającej przy Mogileńskim Domu Kultury.

22.08.2020

JUBILEUSZ płk Ryszarda SAJDAKA 

     Jubileusz  Płk inż. Ryszarda  SAJDAKA

    Nasz kolega i przyjaciel pan  płk inż. Ryszard Sajdak , obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Całe swoje życie poświęcił  służbie  w  Wojsku Polskim.

            Czas pandemii całkowicie pozbawił nas  koleżeńskich spotkań, wspólnego, świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty. Jubileusz 90-lecia   jest ważną okazją do spotkania z rodzina, przyjaciółmi i kolegami. Tak wiec zapadła męska decyzja – Jubilat w dniu 8 sierpnia do restauracji ” Pod Dębem” w Bydgoszczy zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie  Jego jubileuszowej rocznicy 90-lecia urodzin.Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego – 1950 r. Służbę  wojskowa rozpoczął w 1950 roku, powołany do  Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski. W podczas swojej zawodowej służby wojskowej w latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swą wiedzę i doświadczenie w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m. inn. w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorowa pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe. Odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.   W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy.        Po przejsciu do rezerwy jeszcze przez dlugie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej w firmie  Intercargo-Inspection w Warszawie.W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z ” dziada pradziada” – rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r powstaje ZBŻiORWP – organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRt. W 1984r wstepuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest  członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Czlonek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.  

Jubileusz Sajdak

   Tekst i zdjęcia:    Krzysztof  Łapiński                                           

 

01.07.2020

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP 

W dniu 25 czerwca 2020 r. na terenie „mariny” 16 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej przy ul. Nakielskiej odbyliśmy posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Gościny udzielił nam Harcmistrz Henryk Konarski,  jednocześnie Prezes Koła Nr 9 w Bydgoszczy ZŻWP.  Na zaproszenie Prezydium w posiedzeniu wzięli udział Honorowi Członkowie ZŻWP kol. płk Jan Czerniak i kol. płk Jan Długoszewski.

Otwierając posiedzenie prezes ZW kol. Józef Mól powitał przybyłych i złożył życzenia solenizantom – Janom, Zenonowi oraz Jubilatom.

Posiedzenie Zarządu było planowane w marcu lecz ze względu na zagrożenie epidemiczne nie mogło dojść do skutku. Ponieważ, jak twierdzi Minister Zdrowia, stan zagrożenia obniżył się, a restrykcje dotyczące zgromadzeń zostały obniżone, zdecydowaliśmy się na zwołanie posiedzenia w dobrych warunkach zapewniających, naszym zdaniem, bezpieczeństwo uczestników.  Celem posiedzenia było przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego za 2019 r. oraz skorygowanie planów na 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym. Wstępnie sprawozdanie Zarządu za 2019 r. zostało przedstawione w grudniu na świątecznym posiedzeniu, ale nie dysponowaliśmy wtedy jeszcze zestawieniem statystycznym oraz pełnym rozliczeniem finansowym. Otrzymane z kół sprawozdania za 2019 r. potwierdziły znaczny spadek liczby członków naszej organizacji. W ciągu 2019 r. ubyło nas 30 i niestety są to głównie ubycia ostateczne. Inną smutną konstatacją jest starzenie się naszego środowiska. Lat przybywa, a napływ nowych, młodych członków jest znikomy. Środkami finansowymi gospodarzyliśmy oszczędnie, co pozwoliło nam uzyskać niewielką nadwyżkę przychodów nad kosztami.  Zarząd podjął uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019 r. Po przeanalizowaniu sytuacji podjęliśmy decyzje o nie przeprowadzaniu w 2020 r. Zawodów Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP. Zaplanowane XI Harcerskie Manewry Obronne „BRDA 2020” oraz Konkurs dla młodzieży Szkoły Nr 8 w Inowrocławiu będą przeprowadzone jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie zdecydowanej poprawie, a angażowane środowiska (szkoły, hufce) wyrażą zgodę na ich przeprowadzenie. Planowane posiedzenie jesienne (wrzesień lub październik) zamierzamy przeprowadzić jako wyjazdowe, na wolnym powietrzu, co pozwoli zapewnić warunki bezpieczeństwa jego uczestnikom i stworzy możliwości urozmaicenia przedsięwzięcia.

Mając na uwadze zbliżający się okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku, przedyskutowano i przyjęto Uchwałę nr 3/VI/2020 w sprawie akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach organizacji wojewódzkiej, załącznikiem do której jest „Instrukcja Wyborcza Kujawsko-Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego ZŻWP….”

Uchwała ZW nr 3-VI-2020 – zebrania spr.-wyb.

Instrukcja wyborcza

Liczba delegatów

Na zakończenie obrad prezes K-PZW zaapelował do wszystkich o udział w wyborach Prezydenta RP.

Dziękujemy kol. Henrykowi Konarskiemu za użyczenie lokalu, a Jemu oraz kol. Grażynie Bednarz za przygotowanie miejsca obrad                   i poczęstunek.

Prezydium K-PZW ZŻWP

07.06.2020

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy1

W dniu 14 czerwca 1981 został utworzony Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych. Mija właśnie 39 lat od powstania naszego Związku, noszącego dziś nazwę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rocznicę tę przychodzi nam obchodzić w niekorzystnym dla nas i,  w naszej ocenie, niekorzystnym dla Polski okresie. Nie mamy dziś żadnego wsparcia ze strony, bliskiego nam nadal, resortu Obrony Narodowej. Co więcej, jesteśmy traktowani przez kierownictwo MON jako „gorszy sort”. Przedstawiciele rządzącej dziś opcji politycznej traktują nas często jak zdrajców Ojczyzny. Wyrzucono nas z pomieszczeń zajmowanych w jednostkach i instytucjach wojskowych, chociaż często stoją one puste i niszczeją, a przecież opłacaliśmy koszty ich utrzymania. To możemy przeboleć, ale nie zapomnimy im zakazu kontaktów instytucji, jednostek i żołnierzy z naszym środowiskiem. Damy temu wyraz w odpowiednim momencie.

Ale na dzisiaj dość tych żalów. Poradzimy sobie bez MON-u. Wytrwamy w dziele konsolidacji naszych szeregów, mając na względzie nie tylko interes własny, ale przede wszystkim dobro Polski.

Nie smućmy się zatem w dniu naszego Święta. Wspomagajmy się w czasach stanu epidemii, spotykajmy się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i radujmy się tym co osiągnęliśmy, osiągnięciami naszych najbliższych oraz z tego, że jeszcze nam się chce i mamy dość sił.

Życzę wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku dużo zdrowia i kondycji, radości codziennej i serdeczności w stosunkach z bliskimi, a także sąsiadami i znajomymi. Niech nie omija nas Szczęście, a koronawirus trzyma się od nas z daleka.

Serdeczne życzenia przekazuje Prezes naszego Związku płk mgr. Marek Bielec

Życzenia Prezesa w Rocznicę ZŻWP

25.05.2020

Ostatnie pożegnanie 

ppłk w stanie spoczynku MARKOWSKI Stefan      21.04.1931 – 30.04.2020

Żołnierską drogę rozpoczął 9 września w 1950 r. po maturze.

Uzyskiwał bardzo dobre wyniki w szkoleniu. Należał do grona najlepszych żołnierzy.

W czasie odbywanej służby wojskowej  podjął naukę  w szkole oficerskiej.

Oficerską Szkołę Artylerii w Olsztynie ukończył z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi.

Po jej ukończeniu pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy baterii w pułku artylerii na południu Kraju.

Dowodzone przez niego pododdziały należały do  najlepszych. Każde strzelania wykonywały celująco.

Dzięki uzyskiwanym wynikom w szkoleniu młody  kpt Markowski  otrzymał tytuł „Mistrza artylerii w strzelaniu na wprost”.

Sam również był bardzo dobrym strzelcem. Zarówno z broni krótkiej, osobistej, jak i z broni długiej.

Interesował się również problematyką  wychowawczą żołnierzy w pododdziałach. Zagadnienia kształtowania i wychowania żołnierzy stały się jego pasją.

W drodze wyróżnienia i na własną prośbę został skierowany  do Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.

Po powrocie z Akademii powrócił do swego pułku. Zaczął pełnić obowiązki wychowawczo-polityczne w dywizjonie artylerii. Został zastępcą dowódcy dywizjonu.

            Był bardzo wymagający od siebie i od innych.  Cieszył się autorytetem wśród podwładnych. Problemy podwładnych rozwiązywał  szybko i skutecznie.      

Przez szereg lat pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku oraz zastępcy dowódcy garnizonu  w Jarosławiu, Przemyślu i w Inowrocławiu.

Pan ppłk Markowski zakończył służbę wojskową w pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy w dniu  8 lutego 1985 r.

Po niespełna miesiącu pobytu na emeryturze wstąpił w dniu 1 marca 1985 r. do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy  Wojska Polskiego.

Czynnie uczestniczył w życiu Koła nr 14 w Inowrocławiu. Pogarszający się stan zdrowia w znacznym stopniu ograniczał  mu możliwości angażowania się w pracę społeczną.

Za swą postawę w czasie służby oraz w okresie członkostwa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wielokrotnie był wyróżniany:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
  • wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI !

27.04.2020

Praca biura Zarządu Wojewódzkiego w stanie epidemii 

Uprzejmie informuję, iż ze względu na stan epidemii praca biura Zarządu Wojewódzkiego odbywa się w trybie zdalnym, bez obecności fizycznej w biurze. W wypadkach koniecznych proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z członkami Prezydium ZW lub prezesem ZW – dane kontaktowe na stronie internetowej.

Życzymy zdrowia!

Zarząd