www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Ogłoszenia Zarządu

14.01.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE GENERAŁA Zdzisława OSTROWSKIEGO 

Ze smutkiem powiadamiany, iż 10 stycznia 2019 roku zmarł gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Ostrowski, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Honorowy Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

Ostatnie pożegnanie i złożenie zwłok do grobu odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r. w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego i cmentarzu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy. W mszy żałobnej uczestniczyła Rodzina Generała, towarzysze służby, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz liczne rzesze przyjaciół i znajomych. Mszę odprawił dziekan IWsp Sił Zbrojnych ks.ppłk Tomasz Paroń.

 

 

Pogrzeb odbył się z wojskową asystą honorową oraz asystą trzech pocztów sztandarowych naszego Związku.

W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Generała Pożegnał prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Józef Mól. Poniżej treść pożegnania:

„Panie Generale Zdzisławie Ostrowski!                                                                       Przybyliśmy tu – towarzysze służby, podwładni oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego- aby wraz z Rodziną i bliskimi, towarzyszyć Ci w ostatniej ziemskiej drodze, aby oddać Ci cześć.

Urodziłeś się w Puznowie k. Garwolina 16 lutego 1933 roku. W latach 1948 1951 byłeś elewem Korpusu Kadetów KBW, a następnie podchorążym Oficerskiej Szkoły w Legnicy. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej dowodziłeś plutonem i kompanią oraz byłeś szefem sztabu batalionu i wykładowcą Szkoły Oficerskiej, a po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego w 1966 roku wykładowcą w tej Uczelni. W 1967 roku byłeś uczestnikiem misji rozjemczej w Wietnamie. Dowodziłeś 2 Brygadą WOW, 15 Dywizją Zmechanizowaną.

Byłeś szefem sztabu Śląskiego i Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie zastępcą dowódcy POW. W 1990 roku zostałeś powołany na pełnomocnika Rządu RP ds. Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce i do 1993 roku kierowałeś wyprowadzeniem z Polski Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Służbę wojskową zakończyłeś  1995 roku  w stopniu generała brygady.

Za zasługi w służbie Polsce odznaczony zostałeś Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim OOP oraz wieloma odznaczeniami krajowymi  i zagranicznymi.

Po zakończeniu służby wstąpiłeś do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy. Byłeś aktywnym członkiem,  organizatorem wielu przedsięwzięć związkowych. Uczestniczyłeś w zawodach strzeleckich, spotkaniach z młodzieżą szkolną i harcerzami,    w spotkaniach integracyjnych naszego środowiska. Dzieliłeś się z nami wspomnieniami     z okresu służby, a zwłaszcza kulisami wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski. Kierowałeś Zarządem Wojewódzkim Związku. Do końca Byłeś Honorowym Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. 

Zapamiętamy Cię jako wszechstronnie wykształconego oficera, wspaniałego dowódcę    i przywódcę. Wymagającego przełożonego i serdecznego Kolegę. Niejeden z nas doświadczył Twojej wyrozumiałości dla naszych potknięć, cennych wskazówek i pomocy   w sprawach osobistych.

Wykształciłeś i wychowałeś wielu oficerów. Nie zapomniałeś o Rodzinie. Zawsze wyrażałeś Swoją wdzięczność swojej ukochanej Żonie za utrzymanie ogniska domowego.

Wychowałeś dwóch synów na oficerów Wojska Polskiego.

Pozostaniesz na kartach historii Polski, w historii WP. Jest Twoje poczesne miejsce   w naszej Sali Tradycji, ale przede wszystkim będziesz w naszych umysłach i naszych sercach. Żegnaj Generale i Przyjacielu. Spoczywaj w spokoju. Cześć Twojej pamięci.”

 

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym Zarządu Wojewódzkiego, Koła Nr 3, Koła Nr 9 oraz członkom naszego Związku za udział w tej smutnej uroczystości

14.11.2017

Protest Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP 

Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zebrane na posiedzeniu doraźnym w dniu 13 listopada 2017 r. zdecydowało o skierowaniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego protestu w sprawie nie wymienienia naszej delegacji podczas składania wieńców pod Pomnikiem Wolności podczas Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku w Bydgoszczy. Nasza delegacja oraz poczet sztandarowy wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Z przedstawicielami Biura Wojewody ustalono miejsce naszej delegacji podczas składania wieńców i delegacja zajęła wyznaczone jej miejsce. Prowadzący uroczystość wyczytywał osoby i nazwy organizacji składającej wieniec. W momencie, kiedy nastąpiła nasza kolej, pomimo sygnału werblistów, przez dłuższą chwilę nie wymieniano nazwy naszego Związku. Zdecydowaliśmy złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny składając wieniec bez wezwania.  Znamienne jest, iż wyczytano nazwy delegacji występujących po nas. Fakt ten odczytaliśmy jednoznacznie jako celowe pominięcie naszego Związku (z otoczenia prowadzącego padła podpowiedź –teraz przerwa” – gdy przyszła na nas kolej). Nie przyjmujemy tłumaczenia Biura Wojewody, iż nastąpiło zamieszanie i dlatego „wypadła” z planu nasza delegacja. Nie dostrzegliśmy żadnego zamieszania – uroczystość została perfekcyjnie przygotowana i przeprowadzona. Pytamy zatem komu przeszkadzała nasza obecność na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i kto podjął decyzję o pominięciu naszej organizacji unieważniając tym faktem zaproszenie Wojewody, Marszałka i Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Powyższy fakt, jeśli był celowy, a takie mamy przekonanie, świadczyłby, iż ktoś z decydentów uznał naszą obecność za niepożądaną i wykluczył nas z kręgu godnych uczczenia doniosłej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Mamy w pamięci gorszący incydent jaki miał miejsce podczas Uroczystości kilka minut wcześniej. Podczas tzw. „apelu smoleńskiego” jedna z pań wypowiedziała krytyczną uwagę na ten temat do towarzyszących jej osób. Stojąca obok kobieta głosem doniosłym i rozkazującym oznajmiła: ciebie tu nie powinno być – wyjdź stąd”, a następnie, podczas salwy honorowej wykrzyknęła: „do niej strzelajcie„- wskazując kobietę mającą inne zdanie. 

Mamy nadzieję, iż osoba decydująca o pominięciu naszej delegacji, nie solidaryzuje się z tymi, którzy dzielą społeczeństwo na „prawdziwych patriotów” i zaprzańców. 

Poniżej treść protestu skierowanego w dniu 14 listopada do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Protest

07.07.2016

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej streszczenie (dokonane przez kol. Henryka Budzyńskiego na polecenie Prezesa Związku) odpowiedzi zastępcy RPO płk Krzysztofa Olkowicza na wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin, w sprawie waloryzacji emerytur i rent wojskowych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie treści streszczenia wśród członków związku, jak i niezrzeszonych emerytów i rencistów wojskowych.

Józef Mól

RPO-streszczenie odpowiedzi

23.01.2014

Informacja o zmianach stopni wojskowych 

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie likwidacji niektórych stopni wojskowych informujemy, iż ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2013 r. poz. 1355) wprowadzono następujące stopnie wojskowe podoficerów:

a) podoficerowie młodsi: kapral, starszy kapral, plutonowy;

b) podoficerowie: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży;

c) podoficerowie starsi: chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy.

Jak z powyższego wynika zlikwidowano następujące stopnie: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy, chorąży sztabowy (analogicznie w MW).

Żołnierzy rezerwy i niepodlegający służbie wojskowej (renciści, w stanie spoczynku) posiadający zlikwidowane stopnie z dniem wejścia ustawy w życie mianuje się do stopni bezpośrednio wyższych, t.j. starszego plutonowego na stopień sierżanta, sierżanta sztabowego i starszego sierżanta sztabowego na stopień młodszego chorążego, młodszego chorążego sztabowego i chorążego sztabowego na stopień starszego chorążego sztabowego.

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor Departamentu Kadr MON na wniosek komendanta WKU. Komendanci WKU wysyłają wnioski z „urzędu”, nie ma zatem konieczności dopominania się lub zgłaszania do WKU. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla pewności sprawdzić w WKU czy gdzieś nie pominięto nas lub dokumenty się „zapodziały”.

W zakładce „PRAWO” treść ustawy z 11 pażdziernika 2013 r.