www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

17.06.2024

POROZUMIENIE Z MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2024 r. zostało podpisane, długo oczekiwane, porozumienie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Porozumienie podpisał z upoważnienia  Ministra Obrony Narodowej  Podsekretarz Stanu Stanisław Wziątek, a za Związek  Prezes Związku płk w st. spocz. Marek Bielec i Sekretarz Generalny Zarządu Głównego płk w st. spocz. Henryk  Budzyński – treść porozumienia w załączeniu.

Porozumienie z MON

Proszę kolegów prezesów kół o nawiązanie kontaktu z dowódcami garnizonów i dowódcami jednostek wojskowych/ szefami instytucji na swoim terenie w celu ustalenia zasad współpracy i przedstawienia próśb o wsparcie działań Związku.

Ponadto informuję, że Minister Obrony Narodowej podjął Decyzję nr 32/MON z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (o czym informowałem wcześniej pocztą elektroniczną). Decyzja precyzuje sprawę organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej. Załącznikiem do Decyzji jest Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej – treść Decyzji w załączeniu. 

decyzja_nr_32_mon_z_dnia_25_kwietnia_2024_r

Proszę o poinformowanie członków naszego Związku i sympatyków o treści w/w dokumentów.

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Józef Mól