www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.02.2023

RENTA WDOWIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Klub parlamentarny Nowa Lewica reprezentowany przez posła Arkadiusza Iwaniaka – wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy – zainicjował wprowadzenie do systemu emerytalno-rentowego pojęcie „renta wdowia”. Istotą jest wprowadzenie przepisów, które poprawią sytuację wdowy/wdowca po śmierci współmałżonka. W dotychczasowym systemie wdowiec/wdowa muszą wybierać pomiędzy własnym świadczeniem emerytalnym bądź rentowym, a rentą rodzinną (po zmarłym współmałżonku w wysokości 85% emerytury zmarłego/zmarłej). Nie ma możliwości łączenia świadczeń, co jest możliwe w wypadku emerytury i renty wynikającej z ubezpieczenia wypadkowego. Projekt inicjatywy obywatelskiej zakłada wprowadzenie renty wdowiej, której istotą jest wypłata (po śmierci współmałżonka):

Wariant 1: 100% renty/emerytury wdowy/wdowca oraz 50% przysługującej renty rodzinnej;

Wariant 2: 50% renty rodzinnej oraz pełną rentę/emeryturę wdowy/wdowca.

Zastrzeżenie wysokości renty wdowiej do wartości trzech średnich emerytur z FUS, na dzień złożenia wniosku 7 625,85 zł.

Szczegóły projektu w załączeniu.

Proszę o przeanalizowanie przesłanych dokumentów i przeprowadzenie akcji zbierania podpisów poparcia dla tej inicjatywy ustawodawczej.

Zwracam uwagę na ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w załączonej instrukcji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Renta-wdowia-po-zm.

renta-wdowia-karta-zbierania-podpiso-w

Renta wdowia, przykłady

Instrukcja_zbierania_podpisów_v2

Listy z podpisami proszę składać do 5 marca w biurze Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego (osobiście lub pocztą) lub wysłać na adres Zarządu Głównego.

Można wysłać listy bezpośrednio na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,Renta Wdowia” najpóźniej do 15 marca 2023 roku na adres: Nowa Lewica, ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa.

Nie narzekajmy na swoją dolę, jeśli się nie zaangażujemy!!!

Józef Mól

24.01.2023

Opłata paszportowa

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Sekretarz Generalny Związku kol. Henryk Burzyński interweniował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie pobierania przez niektóre Biura Paszportowe pełnej opłaty od emerytów i rencistów służb mundurowych. Sytuacja taka powstała, moim zdaniem, wskutek pominięcia w ustawie o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r.,  emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłacają inne niż ZUS biura emerytalne. Na skutek w/w interwencji Departament Spraw Obywatelskich skierował do biur paszportowych wyjaśnienie, iż emerytom i rencistom mundurowym przysługują te same zniżki co osobom, którym świadczenia wypłaca ZUS. W wypadku pobierania przez biuro paszportowe pełnej opłaty proszę powołać się na załączone pismo z Departamentu Spraw Obywatelskich.

Pismo MSWIA

21.12.2022

Spotkanie świąteczno–noworoczne w Kole nr 7 w Inowrocławiu.

W dniu 17 grudnia 2022 roku  odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków koła nr 7. Spotkanie rozpoczął Prezes kol. Lech Murawski , który serdecznie przywitał wszystkich członków , sympatyków koła oraz zaproszonych gości , którzy przybyli na naszą skromną uroczystość  w osobach :

Posła na Sejm RP Magdalenę Łośko

Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską

Wice Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP  Gerarda  Przewoskiego, Członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego  Włodzimierza Figasa Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę Pierwszego Zastępcę Prezydenta miasta Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza MarcinkowskiegoKapelana Garnizonu Inowrocław księdza majora Władysława Włodarczyka

Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Oddział Kujawy               Zbigniewa Woznickiego Prezesa Koła nr 14 Janusza Sośinskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Pułku artylerii lekkiej Pawła Błaszaka

Sołtysa Sołectwa Jacewo Krystynę Wysocką.

W czasie wystąpienia Prezes życzył  nam wszystkim, aby Wigilia była chwilą wytchnienia od codziennych problemów, by przepełniona była spokojem i radością ze    

spotkania z bliskimi naszym sercom. By rok 2023 upłynął w zdrowiu i radości , by nigdy nie zabrakło nam zapału  w  społecznym działaniu na rzecz integracji naszego środowiska.

Błogosławieństwa dla zgromadzonych oraz ich rodzin życzył kapelan garnizonu Inowrocław ks. Władysław Włodarczyk , który zgodnie z tradycją wigilijną odczytał słowa ewangelii dotyczącą narodzin Jezusa Chrystusa po czym zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli  sobie życzenia. Dalsza część  spotkania upłynęła na spożyciu tradycyjnej kolacji i rozmowach z najbliższymi kolegami.

Andrzej Dargacz

Mieczysław  Kamiński – zdjęcia

 

21.12.2022

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Koła Nr 13 w Bydgoszczy

13 grudnia 2022 roku członkowie i sympatycy Koła nr 13 Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się w kawiarni Kaprys.

Spotkanie otworzył Prezes Koła ppłk Tadeusz Skalski witając członków Koła, sympatyków i zaproszonych gości. Prezes Koła omówił aktualną sytuację Koła, podkreślając fakt wstąpienia do koła 4 nowych członków, co pozwala funkcjonować zgodnie ze Statutem Związku i żywić nadzieję na rozwój koła. Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk       przedstawił cele i działalność Związku i Oddziału Bydgoskiego. 

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk  Józef Mól omówił działalność Związku w ostatnim roku, podziękował Prezesowi Koła i wszystkim jego członkom za ofiarną pracę społeczną

oraz wręczył legitymacje nowym członkom Lechowi Filipp, Józefowi Gromek, Tomaszowi Polasik oraz Romanowi Cegłowski.

 

 

Przy kawie i świątecznym cieście wspominaliśmy czasy służby, ubolewając na odcięciu nas żołnierzy w stanie spoczynku od społeczności wojskowej, przez aktualnie rządzących.

Prezes koła Tadeusz Skalski życzył zebranym świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i wypoczynek. W Nowym  2023 Roku spełnienia  marzeń i roku pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i pomyślności. 

16.11.2022

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Inowrocławiu

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie koła nr 7 i 14  ZŻWP w Inowrocławiu rozpoczęli  już w dniu 10.11.2022r.

Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem z okazji święta niepodległości w Szkole Podstawowej nr. 8   im.4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej.

Dzień 11 listopada 2018 roku , to szczególna data w polskiej historii , w tym dniu naród polski , który przez 123 lata był pozbawiony wolności i własnego państwa , odzyskał niepodległość. Wreszcie na mapach Europy pojawiło się nazwa „ Polska” pod którą  kryło się samodzielne państwo z własnymi granicami.

Członkowie związku , zaproszeni goście po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych na corocznym ,uroczystym apelu wysłuchali i obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną , pod tytułem „Powtórka z historii Polski „  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

 

W dalszej części spotkania okazją było wręczenie nagród dla młodzieży szkolnej biorących  udział w  konkursach:

VI Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Jury oceniało wykonawców pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworów , wrażenia i ogólnego wyrazu artystycznego, muzykalności  i warunków głosowych.

Jury przyznało następujące miejsca:

I – Maria Felerska  z SP-9

II- Lilianna Ignaczak  z SP-16

III-Wiktoria Kaczalska  z SP- 4

Przyznano również wyróżnienia dla Wirginii Chalińskiej z SPI oraz Mai Golińskiej z SP-8.

W konkursie wiedzy o patronie szkoły Jury przyznało następujące miejsca:

I – Dominice Fedorowicz z SP-8

II –Nadi Dybowskiej z SP-8

III – Martynie  Lewandowskiej z SP-8.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli zwycięzcom Prezes kola nr.7 ppłk pil.w st. spocz. Lech Murawski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski.

Spotkanie w szkole było też okazją wręczenia podziękowań dla Roberta Kapeji oraz Wojciecha Dahm za wspieranie działań statutowych związku oraz ufundowanie nagród.

 

W dniu 11 listopada 2022 roku członkowie kół w dalszym ciągu obchodzili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, które rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Następnie odbył się przemarsz ulicą Biskupa Antoniego Laubitza , przez Rondo Solidarności pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Tam odbyła się manifestacja patriotyczna. Odśpiewano hymn narodowy, oddano salwę honorową a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

 

 

Andrzej Dargacz – rzecznik Kola nr 7

Mieczysław Kamiński – zdjęcia

14.11.2022

Obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada, jak co roku, uczestniczyliśmy w obchodach Święta Narodowego – Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W Bydgoszczy uroczystości państwowe odbyły się na Placu Wolności. Organizatorem był Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowane przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka

Po odegraniu Hymnu Narodowego i wciągnięciu Flagi na maszt okolicznościowe przemówienie wygłosił  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Pozdrowienia od Premiera przekazał Minister Łukasz Schreiber. Życzenia przekazali także przedstawiciele Marszałka i Prezydenta Bydgoszczy. Poseł Tomasz Latos odczytał list do mieszkańców Bydgoszczy od Marszałek Sejmu RP  Elżbiety Witek Witek.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów.

Nasz Związek reprezentowali prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Józef Mól i wiceprezes Koła nr 3 Julian Weideman, którzy złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności.

W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy z Koła nr 3 w składzie: Ryszard Wasiucionek, Józef Chodenionek i Janusz Sędłak.

Na zakończenie uroczystości orkiestra garnizonu Bydgoszcz odegrała wiązankę pieśni patriotycznych

13.09.2022

NOWY STATUT ZŻWP

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2022 r. do Biura Związku wpłynęło postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,  zgodnie ze złożonymi przez nas wnioskami.
Oznacza to, że  Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uwzględniający zmiany dokonane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów wszedł w życie.
w załączeniu Statut po dokonanych zmianach – tekst jednolity.
W celu ułatwienia zrozumienia dokonanych przez Zjazd zmian poniżej Uchwała XII Krajowego Zjazdu Delegatów ujmująca dokonane zmiany.
Józef Mól
 

12.07.2022

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP

W dniach 21-22 czerwca 2022 r. obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku. W obradach udział wzięło 56 delegatów wybranych na zjazdach wojewódzkich/rejonowych oraz członkowie władz naczelnych i prezesi zarządów wojewódzkich/rejonowych nie będący delegatami. Naszą Kujawsko-Pomorską Organizację Wojewódzką reprezentowali kol. kol. Józef Mól, Gerald Przewoski i Lech Murawski. Zjazd odbywał się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, dzięki uprzejmości władz Uczelni i przy wsparciu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Po rozpoczęciu Zjazdu i powitaniu uczestników przez Prezesa Związku kol. Marka Bielca wybrano prezydium Zjazdu, przewodniczącego obrad i komisje zjazdowe. Prowadzącym obrady został kol Mól, a w skład Komisji Wyborczej został wybrany kol. Gerard Przewoski.  Po sprawozdaniach ZG, GKR, GSK i dyskusji potwierdzającej dobre działanie Zarządu Głównego w realizacji Programu przyjętego przez XI KZD, pomimo trudnej sytuacji wynikającej głównie ze stanu pandemii, Zjazd przyjął uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu ZG. W kolejnej części Zjazdu wybrano władze naczelne Związku na następną kadencję. Prezesem Związku został wybrany ponownie kol. marek Bielec. Wybrano 33-osobowy ZG, 7-osobową GKR i 8-osobowy GSK. W skład ZG i jego prezydium został wybrany kol. Józef Mól, wiceprzewodniczącym GSK został wybrany kol. Gerard Przewoski i członkiem GKR wybrano kol. Lecha Murawskiego. Absorbującym przedsięwzięciem było uchwalenie poprawek do Statutu Związku. Zmiany Statutu były przedmiotem analizy Komisji Statutowej ZG już od XI Zjazdu. Wielokrotnie konsultowano treśćł zmiany wywo zmian na różnych forach związkowych. Pomimo tego zmiany wywołały ożywioną dyskusję i w efekcie zostały przyjęte z niewielkimi poprawkami w stosunku do zaproponowanego projektu. W drugim dniu obrad przedyskutowano i przyjęto Uchwałę Programową XII Krajowego Zjazdu Delegatów oraz Apel Zjazdu. Na zakończenie Prezes Związku podziękował przedstawicielom władz Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicielom innym władz i organizacji za wsparcie Zjazdu oraz wyróżniono zasłużonych członków Związku. Prezes podziękował za zaufanie, jakim Go i innych członków władz naczelnych obdarzono, podziękował za czynny udział w Zjeździe i życzył satysfakcji z pracy społecznej w Związku.

Poniżej materiały ze Zjazdu oraz załączniki do Uchwały nr 20/X/2014 w sprawie znaków, pieśni   oraz oficjalnego ubioru Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (wiele kół nie zna tych ustaleń).

UCHWAŁA PROGRAMOWA

Apel XII Zjazdu

Załączniki do uchwały 20/IX/2014

28.05.2022

ZAWODY STRZELECKIE 2022

W dniu 26 maja 2022 r. na Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (dawny poligon WRiA Toruń) 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła szkolenie strzeleckie żołnierzy Brygady oraz żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku. W szkoleniu wzięli udział żołnierze Dowództwa Brygady z Bydgoszczy, 81 batalionu lekkiej piechoty z Torunia, 82 blp z Inowrocławia, 83 blp z Grudziądza, żołnierze OT i rezerwy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Świecia i Grudziądza. W ramach szkolenia Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP przeprowadził zawody o Puchar Marszała Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Strzelanie zorganizował i przeprowadził 81 blp z Torunia dowodzony przez ppłk Macieja Hulisza. Otwarcia dokonał zastępca dowódcy 8. K-P BOT ppłk Marcin Piwowarczyk witając uczestników. Prezes K-PZW ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól przedstawił uczestników, omówił cel zawodów i uwarunkowania, zwracając uwagę na fakt, że żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku po raz pierwszy będą strzelać z broni będącej na wyposażeniu wojsk obrony terytorialnej – karabinka GROT i pistoletu VIS, będą więc mieli możność ocenić ich walory bojowe. Sędzia główny zawodów st. chor. szt. w st. spocz. Tadeusz Mróz, sędzia klasy państwowej, przypomniał Regulamin zawodów i sposób oceny wyników. Kierownik strzelania por. Wojciech Szymelphenig omówił warunki bezpieczeństwa na strzelnicy.

Po rozpoczęciu zawodów przeprowadzono szkolenie z budowy i obsługi karabinka GROT  oaz pistoletu VIS.

 

Strzelanie rozpoczęto z karabinka GROT na odległość 100 m do tarczy nr 22 a, a następnie z pistoletu vis na 25 m do tarczy jw.

 

 

 

 

 

Wyniki strzelania, sprawdzone i podpisane przez komisję sędziowską ewidencjonowano elektronicznie, co pozwalało na bieżąco analizować wyniki i dokonać podsumowania rezultatów. Realizowali to p. Kamila Sztangierka i kol. Kazimierz Walczak.

Wyniki strzelania ogłosił Sędzia Główny zawodów:

W strzelaniu z karabinka GROT  pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobyła drużyna 83 blp Grudziądz, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław i trzecie miejsce drużyna 81 blp Toruń. W imieniu Marszałka puchar i nagrody wręczył p. Tomasz Grendzicki.

 

 

 

 

 

Indywidualnie z karabinka GROT pierwsze miejsce zajął plut. Mariusz Kiełbratowski – 45 pkt, drugie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski – 44 pkt, trzecie miejsce st. szer. Mateusz Marczak – 43 pkt.

W grupie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku pierwsze miejsce zajęła drużyna Koła nr 12 z Bydgoszczy ZŻWP.

W ocenie organizatora zawodów wyniki świadczą o bardzo dobrym wyszkoleniu żołnierzy obrony terytorialnej oraz wysokich walorach karabinka GROT. Słabsze wyniki osiągnięte przez żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku wynikają z faktu, iż strzelali z tej broni po raz pierwszy, co przy zmianie przyrządów celowniczych miało wpływ na wyniki.

W strzelaniu z pistoletu VIS pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP zajęła drużyna Koła nr 1 w Toruniu ZŻWP – 139 pkt, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław – 136 pkt, trzecie miejsce drużyna Koła nr 9 z Bydgoszczy ZŻWP.

 

 

 

 

Indywidualnie w strzelaniu z pistoletu VIS 1-sze miejsce zdobył kpr. Jakub Dębowski z 82 blp – 49 pkt., 2-gie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski z 82 blp – 48 pkt., 3-cie miejsce p. Tomasz Grendzicki z Urzędu Marszałkowskiego – 48 pkt.

Po wręczeniu pucharów, medali i nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa i Zarząd Wojewódzki ZŻWP zawody zakończono gratulując zwycięzcom, wszystkim uczestnikom życząc spotkania za rok i pozując do wspólnego zdjęcia.

Kończąc spotkanie Prezes K-PZW płk Józef Mól podziękował organizatorom: 8 K-PBOT, 81 blp z Torunia, kierownikowi strzelań i sędziom zawodów  oraz poinformował, iż startując poza konkursem, jako organizator zawodów,  w strzelaniu z pistoletu osiągnął życiowy rekord 49 pkt, co, biorąc pod uwagę wyniki innych strzelców, świadczy o bardzo dobrej celności pistoletu VIS.

Do zobaczenia w 2023 r.

 

 

 

24.05.2022

Spotkanie członków Koła Nr 13 z sympatykami

W dniu 18 maja 2022 roku miało miejsce spotkanie członków Koła nr 13 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy z sympatykami.  Prezes Tadeusz Skalski przedstawił historię tego koła. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pięknie prowadzoną kroniką. Spotkanie odbyło się w miłej, przyjacielskiej atmosferze.