www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

16.07.2019

Pamięci Prezesa Honorowego K-PZW ZŻWP płk Maksymiliana Buczka

W dniu 15 czerwca 2019 r. pożegnaliśmy Honorowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  zmarłego w dniu 12.06.2019 r. Pożegnanie odbyło się na cmentarzu komunalnym przy ul Wiślanej w Bydgoszczy. Uroczystość celebrował ks. prał. płk Józef Kubalewski były dziekan IWsp SZ, a obecnie proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W pożegnaniu wzięli udział członkowie Rodziny, przyjaciele, współpracownicy oraz liczni członkowie związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kondukt żałobny otwierały sztandary Związkowe wystawione przez Zarząd Wojewódzki i Koło nr 3 naszego Związku. W imieniu Związku i przyjaciół zmarłego pożegnał kol. Józef Mól.

Płk Maksymilian Buczek urodził się 16 kwietnia 1929 r. w miejscowości Brodne-Józefów na ziemi łęczyckiej. Po zakończeniu II Wojny Światowej wstapił do powszechnej organizacji „Służba Polsce”, a w 1949 roku do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 w Elblągu. Po mianowaniu na stopień oficerski został dowódcą plutonu, a następnie kompanii w tejże szkole. W 1954 roku, skierowano Go do Akademii Sztabu Generalnego. Już jako oficer dyplomowany służył w 55 pułku piechoty w Braniewie będąc szefem rozpoznania pułku, a następnie zastępcą dowódcy pułku ds. liniowych. W latach 1964-1969 dowodził 49 pułkiem zmechanizowanym w Wałczu. W kolejnych latach kierował Wydziałem Szkolenia w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego i służył w 8 Dywizji Zmechanizowanej  jako zastępca dowódcy ds. liniowych. Służbę wojskową zakończył w 1978 roku na stanowisku szefa Oddziału X Sztabu POW w stopniu pułkownika. Za swą ofiarną służbę został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i licznymi odznaczeniami resortowymi oraz zagranicznymi.

 

Po zakończeniu służby wojskowej kontynuował działalność w sferze obronnej w różnych instytucjach cywilnych, a do 80 roku życia jako kierownik sekcji spraw obronnych i obrony cywilnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. 

Zaangażował się w działalność Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od początku jego powstania. Był założycielem Koła nr 3 przy Dowództwie POW i jego wiceprzewodniczącym. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Związku. W latach 2002-2005 kierował Zarządem Wojewódzkim jako prezes. W 38-letniej działalności Związkowej był aktywnym na wszystkich szczeblach Związku. Za zasługi dla Związku został odznaczony „Złotym Krzyżem z Gwiazdą” Związku, wpisany do Księgi Honorowej Związku. Zapamiętamy Go jako serdecznego kolegę, zawsze gotowego do pomocy i wsparcia kolegów, jako „duszę towarzystwa”.  Pozostawił ślady w historii Wojska Polskiego, na kartach naszej związkowej kroniki, ale przede wszystkim w naszej pamięci.

 

13.06.2019

Pogrążeni w smutku informujemy

W dniu 12 czerwca 2019 r. zmarł płk w st. spocz Maksymilian Buczek Honorowy Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZWP. Pożegnanie i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w dniu 15 czerwca (sobota) 2019 r. o godz. 8:30 na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy. Prosimy zarządy kół o wystawienie sztandarów i apelujemy do wszystkich o udział w tej smutnej uroczystości. Serdeczne wyrazy współczucia dla Rodziny. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 

04.06.2019

Ostatnie pożegnanie Pułkownika Stanisława Nawrockiego

  30 maja 2019 roku na cmentarzu parafii p.w. NMP  w Inowrocławiu licznie zgromadzeni członkowie Koła nr 14 Kujawsko-Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnali zmarłego Kolegę pułkownika Stanisława Nawrockiego. który zmarł 8 maja 2019 roku. Słowa pożegnania wygłosił (treść poniżej) członek Zarządu ZŻWP Kol.  – płk Janusz Sosiński.

laudacja – ppłk Nawrocki

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP reprezentował kol. Stanisław Mandziuk (autor wpisu i zdjęć).

23.05.2019

Rok Stulecia Państwa Polskiego

Nasze Koło nie zapomina o wielkich wydarzeniach historycznych

          ROK STULECIA PANSTWA POLSKIEGO minął. Minoł okres wielkich patriotycznych wydarzeń, których w gminie Białe Błota byliśmy inicjatorami i współorganizatorami. Ósmy maja 2019 rok. W całej Polsce zwłaszcza w samorządach uroczyście obchodzono zakończenie drugiej wojny światowej. Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskim zniewoleniem, nad okrutną barbarzyńską wojną.
          W Gminie Białe Błota w której od wielu, wielu lat inicjowaliśmy i współorganizowaliśmy obchody Świąt Państwowych i wydarzeń patriotycznych także o tym tak ważnym dniu pamiętano. Jak zwykle. Jednak w tym roku tylko z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Białych Błotach im. Juliusza Verne’a w południe zapaliliśmy

 

 

 

 

znicz pod Pomnikiem Katyńskim a wiązanki kwiatów złożyliśmy pod Pomnikiem Stulecia Państwa Polskiego przy Szkole Podstawowej i Pomnikiem przy ul. Szubińskiej – Pomordowanych mieszkańców naszej gminy w pierwszych dniach drugiej wojny światowej.

          Spoglądajmy z wielkim uznaniem na młodzież która nie tylko realizuje zobowiązania przekazane przy osłonięciu Pomnika Stulecia Państwa Polskiego przez Panią Dyrektor Szkoły Danutę Ferensztain,która powiedziała: „Przyjmujemy opiekę nad pomnikiem, jako szczególne wyróżnienie. Wielki to zaszczyt
– ale i obowiązek, który zostanie wpisany w programy naszej szkolnej działalności. Będziemy troszczyć się o ten Pomnik. Chcemy, żeby w naszych szeregach trwał duch poszanowania pamięci poległych za wolność i szacunku dla żyjących. A przede wszystkim dziękujmy im za to, że w tak piękny sposób oddali cześć tym którzy przelewali krew za wolną, niepodległa demokratyczną Polskę.”

          Uczestniczący w tym patriotycznym wydarzeniu Prezes Koła na zakończenie do uczniów między innymi powiedział: „(…) nauka to Wasza praca a więc pracujcie, a osiągniętą wiedzę wykorzystujcie w swym działaniu tak, by nigdy nie doszło do największego nieszczęścia ludzkości jakim jest wojna.”

          Przed naszym Pomnikiem przy ul. Ks. Józefa Schulza w Bydgoszczy także. 8 maja zapaliliśmy znicz. To ukłon i oddanie czci pilotom, (przedstawionym na tym pomniku), którzy zginęli w katastrofach lotniczych przygotowując się do obrony granic Naszej Kochanej Polskiej Ojczyzny. Do tego, by nigdy nie było
1 września a potem 8 maja.

17.05.2019

Podsumowanie pracy Koła nr 1 za 2018 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Był taki rok…….rok 2018 już poza nami

          Nie był to zwykły rok – rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. Myślę że warto jeszcze powrócić do tych chwil, którymi żyliśmy przez cały rok. Przygotowane i realizowane z tej okazji przez nas wydarzenia to powód do dumy. Spełniło się wiele oczekiwań, które były wyrazem szacunku i osobliwości tej rocznicy, dla nas byłych żołnierzy, jak i dla tych z którymi mamy bliskie kontakty. Przekazujemy bowiem tradycje wojskowe, odniesienia patriotyczne, a przede wszystkim naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte poprzez lata wiernej służby. Kalendarz naszych zamiarów obejmował standardowo udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, ze szczególnym podkreśleniem Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa i Święta Niepodległości. Szukaliśmy sprzymierzeńców do współpracy w przygotowaniu uroczystości rocznicowych. Pomysły to początek realizacji zamierzeń. Potrzebne jest uznanie i poparcie środowisk młodzieżowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, by wspierać nasze zamiary. Nie przypadkowo włączyliśmy się czynnie do obchodów 100-lecia Niepodległości w gminie Białe Błota. Tu od lat współpracujemy organizując wspólnie wiele uroczystości rocznicowych i patriotycznych na terenie gminy. Nie mogę pominąć władz samorządowych miasta Bydgoszczy, a także bydgoskich osiedli mieszkaniowych takich jak Błonie czy Szwederowo. Władze Bydgoszczy i Rady tych osiedli pomagają nam i współpracują z nami. Przykładem może być wspierane działania przy nadaniu nazwy jednemu z parków w Bydgoszczy „Parku im. 2. Korpusu Obrony Powietrznej”. Życzliwość i wsparcie samorządowców stworzyło możliwość lokalizacji i pobudowania w tym parku postumentu, który upamiętnia jednostki „stalowych mundurów”, a co bardzo ważne, pilotów jednostek lotnictwa Bydgoszczy, którzy stracili życie w katastrofach lotniczych podczas wykonywania zadań szkoleniowych.

          Niespokojny „duch”, Prezes naszego Koła i wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Bydgoszczy płk dypl. w st. spocz. Edmund Łączny, już jesienią 2017 roku wystąpił na Sesji Rady Gminy Białe Błota z listem intencyjnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o czynne uczestniczenie wszystkich mieszkańców, władz samorządowych i wszystkich organizacji społecznych do wspólnych obchodów 100-lecia Niepodległości na terenie Gminy. Inicjatywa została przyjęta. Ukonstytuował się Społeczny Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Zadanie komitetu polegało na kształtowaniu polskości i patriotyzmu poprzez organizację aktywnych działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do dzieci
i młodzieży ze szkół gminy Białe Błota, ze szczególnym podkreśleniem i upamiętnieniem patriotyzmu regionalnego i ogólnopolskiego.
Wspólne inicjatywy Społecznego Komitetu oraz Zarządu i członków naszego Koła owocowały obchodami wielu uroczystości i rocznic, w których braliśmy udział ze sztandarem i wiązankami kwiatów by oddać honory miejscom pamięci.

Oto przykłady wydarzeń o charakterze patriotycznym:

 • wrzesień 2018 – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej:
  Uroczystość przy pomniku Pomordowanych Mieszkańców Gminy, a także udział w uroczystości upamiętniającej rocznicę mordu Bydgoszczan na Osiedlu Szwederowo. Organizatorem uroczystości na osiedlu Szwederowo był członek naszego Koła – mjr w st. spocz. Bogusław Deja, przewodniczący Rady Osiedla;
 • październik 2018 – współorganizowaliśmy Kujawsko-Pomorski „Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej
  i Żołnierskiej” w Łochowie, połączony z pokonkursową wystawą plastyczną i fotograficzną prac dzieci
  i młodzieży dotyczącą symboli narodowych pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy”.

          Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Bydgoszczy wsparł finansowo Festiwal. Profesjonalne jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny festiwalu.- znaczącym akcentem zakończenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie gminy Białe Błota były uroczystości 11 listopada na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, której dyrektorem jest p. Danuta Ferenstain.
Z naszej inicjatywy (nasz prezes od urodzenia mieszkaniec gminy Białe Błota) przekonał społeczność gminy do ufundowania bądź sponsorowania budowy pomnika „1918 NIEPODLEGŁA 2018”, z głównym hasłem „ KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”. Odsłonięcie pomnika, poświecenie i kwiaty. Przejmując opiekę nad pomnikiem p. Danuta Ferenstain powiedziała (…) wielki to zaszczyt ale i obowiązek. Pragniemy aby w naszej młodzieży dominował duch poszanowania pamięci o poległych za wolność i szacunku dla żyjących.” Patronat nad naszymi wydarzeniami objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Bydgoskiego i Prezydent miasta Bydgoszczy.

W tym roku miały miejsce także inne, o wielkim znaczeniu, wydarzenia. Min:

 • odznaczenie i wręczenie dyplomu naszemu koledze panu płk w st, spocz. Józefowi Nowakowi z okazji
  92. rocznicy urodzin. Córka naszego jubilata p. Ewa włączyła do uroczystości prowadzony przez siebie zespół młodzieżowy z pokazem uzbrojenia i umundurowania z okresu przedwojennego;
 • rok 2018 zakończyliśmy integracyjnym wieczorem wigilijno-noworocznym wspólnie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP. Było ciekawie, niektórzy koledzy zostali odznaczeni lub uhonorowani dyplomami. Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP pan płk w st. sp Józef Mól wręczył podziękowania kolegom, którzy przekazali swój 1 % na rzecz naszego Związku.

Nie mogę pominąć wyrazów uznania dla tych kolegów, którzy są tam gdzie jest nasz sztandar, kwiaty i delegacje – uroczystości pogrzebowe. W 2018 roku opuściło nas sześciu kolegów, których pożegnaliśmy godnie z asystą wojskową i słowami nad grobem. Koledzy Edmund Łączny, Stanisław Mandziuk, Ryszard Derol, Wiesław Melka, Krzysztof Skurzynski, Zdzisław Strój, Tomasz Suwinski są zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc rodzinie, choremu koledze, bądź dobre słowo i towarzystwo kolegi. Naszym wspaniałym koleżankom, które nas wspierają, Eli Wójciów, Kasi Kwasowiec, Ani Murawskiej wyrażamy nasze serdeczne podziękowania – jak dobrze, że jesteście. Swą obecnością ubarwiacie nasze wspólne chwile te radosne a ważne, że jesteście z nami gdy bywają i smutne.

Krzysztof Łapiński

13.05.2019

Zawody sportowo-obronne

W dniu 7 maja 2019 roku, w ramach obchodów 74. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Zarząd Wojewódzki zorganizował coroczne zawody sportowo-obronne „O puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego” i „Puchar Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Zawody miały miejsce na strzelnicy Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy.

 

 

 

WYNIKI STRZELAŃ:

Karabinek sportowy indywidualnie:

 • 1 miejsce: Przybysz Norbert – Koło nr 18;
 • 2 miejsce: Kwaśniewski Leszek – Koło nr 18;
 • 3 miejsce: Pawlata Ryszard – Koło nr 18.

Karabinek sportowy drużynowo:

 • 1 miejsce: Koło nr 18;
 • 2 miejsce: Koło nr 5;
 • 3 miejsce: Koło nr 1.

Pistolet MCM Margolin indywidualnie:

 • 1 miejsce: Doros Zbigniew – Koło nr 7;
 • 2 miejsce: Kurasz Wiesław – Koło nr 12;
 • 3 miejsce: Musiał Jerzy – Koło nr 20.

Pistolet MCM Margolin drużynowo:

 • 1 miejsce: Koło nr 7;
 • 2 miejsce: Koło nr 17;
 • 3 miejsce: Koło nr 5.

W części końcowej zawodów odczytano protokół zawodów a następnie Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Pan płk dypl. Józef Mól w krótkich słowach podziękował uczestnikom spotkania oraz organizatorom przedsięwzięcia za duże zaangażowanie oraz sprawny przebieg przedsięwzięcia.

Głos w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabrał Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Marcin SWACZYNA. Następnie zwycięzcom zostały wręczone puchary oraz dyplomy.

Gratulujemy.

12.05.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE majora Marka PLITA

11 maja 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym, przy ulicy Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy, licznie zgromadzeni członkowie Kujawsko-Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnali zmarłego 8 maja 2019 roku Kolegę majora inżyniera Marka Plita. Słowa pożegnania wygłosił (treść poniżej), wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego – płk Stanisław Mandziuk.

 

Szanowny Panie Majorze, Kolego Marku!

           Dzisiaj wśród pogrążonych w żałobie członków twojej rodziny, jesteśmy my, żołnierze, Twoi koledzy z ciężkich, wymagających od nas poświęceń, wielu  lat służby wojskowej. Gdziekolwiek byłeś zostawiałeś trwały ślad wzorowego wypełniania nałożonych obowiązków. Byłeś dla nas wzorem cnót żołnierskich podczas wypełniania codziennych, jakże odpowiedzialnych zadań, od Twojej sumienności zależała sprawność cennego sprzętu wojskowego. Dziś tylko nieliczni, a są między  nami, tacy którzy mogą poświadczyć jak była to odpowiedzialna i wymagająca służba. Całą postawa dowiodłeś, że żołnierzem się nie bywa! Żołnierzem się jest!

          Major inżynier Marek Plit urodził się 28 października 1944 roku w Radomiu. Po ukończeniu technikum leśnego zdecydował się  na podnoszenie swoich kwalifikacji. Pierwszego października 1960 roku wstępuje do podoficerskiej szkoły zawodowej, którą kończy w 1963 roku i otrzymuje przydział do 16 dywizjonu artylerii rakietowej. Za wyróżniającą się postawę otrzymuje skierowanie na studia w WAT, które kończy w 1971 roku. Dalszą służbę pełni w 20 Centralnej Bazie w Mostach a od 1974 r., różnych kierowniczych stanowiskach w  12. składnicy uzbrojenia   w Bydgoszczy. Do cywila, po 30. latach służby, odchodzi w 1990 roku. Doceniano jego zaangażowanie wyróżniając m. in., Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Złotym  Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Po odejściu do cywila nie rozstaje się z kolegami po fachu. Wstępuje do Związku Żołnierzy WP tu aktywnie działa jako członek zarządu Koła nr 17 a od 1995 r. był jego Prezesem. W 2002 wybrano go na członka Kujawsko-Pomorskiego ZW. Tu charytatywnie  pracuje na stanowisku dyrektora biura ZW a następnie zostaje sekretarzem ZW. Przez wiele lat organizował wsparcie kolegom, wskazując, w razie potrzeby, źródła skąd można było otrzymać pomoc finansową. Za niezwykłą sumienność i skrupulatność wykazaną w codziennej działalności był nieocenionym fachowcem. Zorganizował wiele podróży wojskowo-historycznych oraz spotkań integracyjnych. Był wszędzie tam gdzie należało pokazać zaangażowanie członków naszego Związku w działalności społecznej naszego regionu. Dostrzeżono to na szczeblu wojewódzkim  Prezydent   Bydgoszczy  wyróżnił  Go Medalem za Zasługi dla Miasta  Bydgoszczy.  Za realizację statutowych celów Związku został wyróżniony  m. in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP,  wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla K – P ZW oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZG ZŻWP  w Warszawie. W wolnym czasie jego pasją była, szeroko pojęta działalność szaradziarska, Wstępuje do bydgoskiego klubu Szaradzistów „ORION”, bierze udział w wielu turniejach szaradziarskich na szczeblu lokalnym i krajowym. Dzisiaj maił być na takim turnieju w Grudziądzu, Twoi koledzy odwołali swój udział i przyszli Ciebie Marku pożegnać.

                    Łączymy się w bólu z Twoją Rodziną.

                    Cześć Twojej pamięci!

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym oraz członkom naszego Związku za udział w tej smutnej uroczystości.

 

 

06.05.2019

Uroczystość 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wzięliśmy udział w uroczystości poświęconej 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz państwowych, samorządowych, wojska i licznie zgromadzeni mieszkańcy Bydgoszczy. Oprawę stanowiła orkiestra wojskowa i kompania honorowa.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta celebrowana przez biskupa Jana Tyrawę. Po przemarszu na Plac Wolności, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Hymnu rozpoczęła się część oficjalna. Odczytano list Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Prezesa PiS. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski  Józef Ramlau, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski i Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Po części oficjalnej koncertowała orkiestra wojskowa oraz wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

Delegacji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego przewodniczył prezes Józef Mól i sekretarz Marek Plit. Poczet sztandarowy Związku wystawiło Koło Nr 12 w składzie: Marek Grzegorczyk, Ryszard Maciejewski i Piotr Charczenko.

30.04.2019

Spotkanie z oficerem łącznikowym misji ONZ

W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia odbyło się spotkanie członków i sympatyków Koła nr. 7 ZŻWP z mjr rez. Markiem Mygą – oficerem łącznikowym misji ONZ w Sudanie Południowym , byłym żołnierzem 56 Bazy Lotniczej.

Zaproszony przez Zarząd Koła gość zapoznał zebranych z historią powstania, podziałem administracyjnym , strukturą etniczną, polityką, gospodarką oraz transportem Sudanu Południowego.

Sudan Południowy wyodrębnił się głównie za sprawą oczekiwań wielkich zysków z wydobycia ropy naftowej, której złoża rzeczywiście się tam znajdują. Tyle, że poza tymi złożami kraj startował od zera. Stolicę- Dżubę trudno nazwać metropolią, to raczej niekończące się osiedle zbitych z wszystkiego co pod ręką domków. Jest to miejsce, w którym lepiej nie poruszać się samemu, a już w ogóle po zapadnięciu zmroku.

            Dopiero niedawno zaczęto budować tam drogi i budynki użyteczności publicznej. Na turystów Sudan raczej nie ma co liczyć, bo krajobraz jest monotonny- płaski, pozbawiony lasów.

Od 2009 roku na terenie Sudanu trwały walki między rywalizującymi plemionami. Walki w Sudanie Południowym wybuchły tuż przed referendum niepodległościowym. Konflikt wzniecił bunt gen. George’a Athora z plemienia Murle stojącego na czele Demokratycznego Ruchu Sudanu Południowego, następnie Peter Gadet z Nuerów, przywódca Armii Wyzwolenia Sudanu Południowego, a także David Yau Yau Murle. Powyżsi dowódcy walczyli z Ludową Armią Wyzwolenia będącą wojskiem narodowym. Buntownicy oskarżali rząd o korupcję i autokratyzm.

Ponadto w maju 2011 roku po aneksji przez Sudan, Asyei rozpoczęły się walki graniczne, gdzie funkcjonowały bojówki antysudańskie, wspierane przez Sudan Południowy.

Przebieg konfliktu to konflikt wokół referendum, Rebelia gen. George’a Athora, Bunt Petera Gadeta, Aneksja Abyei i proklamacja niepodległości, walki plemienne, działania przeciwko SSDM i zabiegi pokojowe, Bunt Davida Yau Yau, wojna domowa Dinka-Nuerowie.

Sudan Południowy Republika Sudanu Południowego- afrykańskie państwo ze stolicą Dżubie, powstało 9 lipca 2011 roku w wyniku odłączenia się od Sudanu, na mocy porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło II wojnę domową w Sudanie – najdłuższą wojnę domową w Afryce.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

GALERIA ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA: -> kliknij ten link Spotkanie z oficerem łącznikowym misji ONZ

Zdjęcia: Marek Myga

27.03.2019

100. Rocznica Powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu

W dniu 12.03.2019 roku członkowie Koła nr 7 i 14 ZŻWP wzięli udział w obchodach 100-lecia  powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu, które odbyły się w Teatrze Miejskim.
Organizatorami święta byli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Inowrocławiu Pan ppłk Wiesław Wąsicki oraz Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza.
Podczas uroczystości zaprezentowano multimedialną prezentację zawierającą rys historyczny WKU w Inowrocławiu.
Z okazji 100- lecia WKU wręczono medale, odznaki pamiątkowe, pamiątkowe statuetki i ryngrafy, a także podziękowania i listy gratulacyjne.
Obchody zakończył koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia pod batutą kpt. Krzysztofa Zaleśkiewicza i zespołu „ Błękitne Berety” z IWSpSZ z Bydgoszczy pod kierownictwem Pani Anny Kamińskiej.
Obchody 100-lecia zakończył skromny żołnierski poczęstunek.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

GALERIA ZDJĘĆ IMPREZY: -> kliknij ten link 100. Rocznica Powstania WKU w Inowrocławiu

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński