www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

17.06.2024

POROZUMIENIE Z MINISTREM OBRONY NARODOWEJ

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2024 r. zostało podpisane, długo oczekiwane, porozumienie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Porozumienie podpisał z upoważnienia  Ministra Obrony Narodowej  Podsekretarz Stanu Stanisław Wziątek, a za Związek  Prezes Związku płk w st. spocz. Marek Bielec i Sekretarz Generalny Zarządu Głównego płk w st. spocz. Henryk  Budzyński – treść porozumienia w załączeniu.

Porozumienie z MON

Proszę kolegów prezesów kół o nawiązanie kontaktu z dowódcami garnizonów i dowódcami jednostek wojskowych/ szefami instytucji na swoim terenie w celu ustalenia zasad współpracy i przedstawienia próśb o wsparcie działań Związku.

Ponadto informuję, że Minister Obrony Narodowej podjął Decyzję nr 32/MON z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (o czym informowałem wcześniej pocztą elektroniczną). Decyzja precyzuje sprawę organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej. Załącznikiem do Decyzji jest Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej – treść Decyzji w załączeniu. 

decyzja_nr_32_mon_z_dnia_25_kwietnia_2024_r

Proszę o poinformowanie członków naszego Związku i sympatyków o treści w/w dokumentów.

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Józef Mól

24.11.2023

Obchody Święta Niepodległości w Inowrocławiu

W przeddzień Święta Niepodległości 10 listopada 2023 roku członkowie koła nr.7 i 14  w Inowrocławiu , zaproszeni goście, wspólnie z młodzieżą szkolną Szkoły Podstawowej nr.8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej uroczystym apelem rozpoczęli świętowanie 105. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy spotkania po powitaniu przez organizatorów obejrzeli i wysłuchali  inscenizację  słowno – muzyczną w wykonaniu uczniów szkoły poświęconą odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

W dalszej części uroczystości  zostały wręczone medale, nagrody i wyróżnienia dla członków koła nr.7 i młodzieży szkolnej biorących udział w konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod nazwą „ Wojskowy Patron Szkoły 4.Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej”

Nagrody i wyróżnienia w konkursie piosenki  żołnierskiej i patriotycznej otrzymali::

Kl. IV-V:  I miejsce – Maja Goińska SP- 8; II miejsce – Emilia Jakubowska  SP-5;                              III miejsce – Wiktoria Rogacka SPIntegracyjna                                                                               Wyróżnienia:  Kuba Szubert – SP-8;  Wiktoria Majchrzak – SP-9

KL.VI- VII: I miejsce Lilianna Ignaczak SP-16; II –miejsce Aleksander Parczewski SP – 4;                III – miejsce Maria Felerska  SP-9

Na wniosek Zarządu Koła nr.7 , Zarząd Główny Związku ,Uchwałą nr.3/2023/4 Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 14.03.2023 r uhonorował:

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy WP – kol. Jana Sójkowskiego

Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy – kol. Kazimierza Michalczyka

Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy – Lesława Przybysza

Odznaczenia ,nagrody i wyróżnienia wręczyli Prezes koła nr . 7 Lech Murawski , Naczelnik wydziału Oświaty i Sportu UM Inowrocławia – Wojciech Piniewski oraz Dyrektor SP-8 Paweł Błaszak.

 

 

W dniu 11 listopada 2023 roku członkowie koła nr 7 w dalszym ciągu świętowali Odzyskanie Niepodległości przez Polskę biorąc udział w manifestacji pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich gdzie  odbył się apel pamięci, Kompania honorowa garnizonu Inowrocław oddała salwę honorową a następnie delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia wydarzenia z 1918 roku. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Narodowe Święto Niepodległości jest upamiętnieniem wydarzeń które miały miejsce w 1918 roku.

 

Tekst: Andrzej Dargacz

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

 

 

17.06.2023

Manewry Obronne Młodzieży Harcerskiej „BRDA 2023”

W dniu 21 maja 2023 r. przeprowadzono Manewry Obronne dla Młodzieży Harcerskiej „BRDA 2023”. Imprezę przeprowadzono pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.  Organizatorem Manewrów było Koło nr 9 w Bydgoszczy pod kierunkiem kol. Daniela Brożka.

W Manewrach Obronnych wzięła udział dla młodzieży szkolna skupiona w Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP. Bezpośrednim organizatorem było  Koło Nr 9 w Bydgoszczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod kierownictwem kol. Daniela Brożka.

                       W przedsięwzięciu uczestniczyło  245 osób młodzieży harcerskiej ze szkół podstawowych       i ponad podstawowych z terenu Bydgoszczy oraz Solca Kujawskiego, Świecia, Inowrocławia, Białych Błot i Osielska. Manewry prowadzone były w kategoriach harcerze młodsi, starsi          i wędrownicy.  W ramach manewrów zespoły 5-osobowe oceniane były w 10 konkurencjach sprawnościowych oraz w strzelaniu z kbks.

Zawody zakończono podsumowaniem przedsięwzięcia, ogłoszeniem wyników i wręczeniem pucharów, w tym Pucharu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród.

14.02.2023

RENTA WDOWIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Klub parlamentarny Nowa Lewica reprezentowany przez posła Arkadiusza Iwaniaka – wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy – zainicjował wprowadzenie do systemu emerytalno-rentowego pojęcie „renta wdowia”. Istotą jest wprowadzenie przepisów, które poprawią sytuację wdowy/wdowca po śmierci współmałżonka. W dotychczasowym systemie wdowiec/wdowa muszą wybierać pomiędzy własnym świadczeniem emerytalnym bądź rentowym, a rentą rodzinną (po zmarłym współmałżonku w wysokości 85% emerytury zmarłego/zmarłej). Nie ma możliwości łączenia świadczeń, co jest możliwe w wypadku emerytury i renty wynikającej z ubezpieczenia wypadkowego. Projekt inicjatywy obywatelskiej zakłada wprowadzenie renty wdowiej, której istotą jest wypłata (po śmierci współmałżonka):

Wariant 1: 100% renty/emerytury wdowy/wdowca oraz 50% przysługującej renty rodzinnej;

Wariant 2: 50% renty rodzinnej oraz pełną rentę/emeryturę wdowy/wdowca.

Zastrzeżenie wysokości renty wdowiej do wartości trzech średnich emerytur z FUS, na dzień złożenia wniosku 7 625,85 zł.

Szczegóły projektu w załączeniu.

Proszę o przeanalizowanie przesłanych dokumentów i przeprowadzenie akcji zbierania podpisów poparcia dla tej inicjatywy ustawodawczej.

Zwracam uwagę na ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w załączonej instrukcji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Renta-wdowia-po-zm.

renta-wdowia-karta-zbierania-podpiso-w

Renta wdowia, przykłady

Instrukcja_zbierania_podpisów_v2

Listy z podpisami proszę składać do 5 marca w biurze Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego (osobiście lub pocztą) lub wysłać na adres Zarządu Głównego.

Można wysłać listy bezpośrednio na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,Renta Wdowia” najpóźniej do 15 marca 2023 roku na adres: Nowa Lewica, ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa.

Nie narzekajmy na swoją dolę, jeśli się nie zaangażujemy!!!

Józef Mól

24.01.2023

Opłata paszportowa

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Sekretarz Generalny Związku kol. Henryk Burzyński interweniował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie pobierania przez niektóre Biura Paszportowe pełnej opłaty od emerytów i rencistów służb mundurowych. Sytuacja taka powstała, moim zdaniem, wskutek pominięcia w ustawie o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r.,  emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłacają inne niż ZUS biura emerytalne. Na skutek w/w interwencji Departament Spraw Obywatelskich skierował do biur paszportowych wyjaśnienie, iż emerytom i rencistom mundurowym przysługują te same zniżki co osobom, którym świadczenia wypłaca ZUS. W wypadku pobierania przez biuro paszportowe pełnej opłaty proszę powołać się na załączone pismo z Departamentu Spraw Obywatelskich.

Pismo MSWIA

21.12.2022

Spotkanie świąteczno–noworoczne w Kole nr 7 w Inowrocławiu.

W dniu 17 grudnia 2022 roku  odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków koła nr 7. Spotkanie rozpoczął Prezes kol. Lech Murawski , który serdecznie przywitał wszystkich członków , sympatyków koła oraz zaproszonych gości , którzy przybyli na naszą skromną uroczystość  w osobach :

Posła na Sejm RP Magdalenę Łośko

Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską

Wice Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP  Gerarda  Przewoskiego, Członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego  Włodzimierza Figasa Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę Pierwszego Zastępcę Prezydenta miasta Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza MarcinkowskiegoKapelana Garnizonu Inowrocław księdza majora Władysława Włodarczyka

Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Oddział Kujawy               Zbigniewa Woznickiego Prezesa Koła nr 14 Janusza Sośinskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Pułku artylerii lekkiej Pawła Błaszaka

Sołtysa Sołectwa Jacewo Krystynę Wysocką.

W czasie wystąpienia Prezes życzył  nam wszystkim, aby Wigilia była chwilą wytchnienia od codziennych problemów, by przepełniona była spokojem i radością ze    

spotkania z bliskimi naszym sercom. By rok 2023 upłynął w zdrowiu i radości , by nigdy nie zabrakło nam zapału  w  społecznym działaniu na rzecz integracji naszego środowiska.

Błogosławieństwa dla zgromadzonych oraz ich rodzin życzył kapelan garnizonu Inowrocław ks. Władysław Włodarczyk , który zgodnie z tradycją wigilijną odczytał słowa ewangelii dotyczącą narodzin Jezusa Chrystusa po czym zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli  sobie życzenia. Dalsza część  spotkania upłynęła na spożyciu tradycyjnej kolacji i rozmowach z najbliższymi kolegami.

Andrzej Dargacz

Mieczysław  Kamiński – zdjęcia

 

21.12.2022

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Koła Nr 13 w Bydgoszczy

13 grudnia 2022 roku członkowie i sympatycy Koła nr 13 Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się w kawiarni Kaprys.

Spotkanie otworzył Prezes Koła ppłk Tadeusz Skalski witając członków Koła, sympatyków i zaproszonych gości. Prezes Koła omówił aktualną sytuację Koła, podkreślając fakt wstąpienia do koła 4 nowych członków, co pozwala funkcjonować zgodnie ze Statutem Związku i żywić nadzieję na rozwój koła. Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk       przedstawił cele i działalność Związku i Oddziału Bydgoskiego. 

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk  Józef Mól omówił działalność Związku w ostatnim roku, podziękował Prezesowi Koła i wszystkim jego członkom za ofiarną pracę społeczną

oraz wręczył legitymacje nowym członkom Lechowi Filipp, Józefowi Gromek, Tomaszowi Polasik oraz Romanowi Cegłowski.

 

 

Przy kawie i świątecznym cieście wspominaliśmy czasy służby, ubolewając na odcięciu nas żołnierzy w stanie spoczynku od społeczności wojskowej, przez aktualnie rządzących.

Prezes koła Tadeusz Skalski życzył zebranym świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i wypoczynek. W Nowym  2023 Roku spełnienia  marzeń i roku pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i pomyślności. 

16.11.2022

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Inowrocławiu

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie koła nr 7 i 14  ZŻWP w Inowrocławiu rozpoczęli  już w dniu 10.11.2022r.

Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem z okazji święta niepodległości w Szkole Podstawowej nr. 8   im.4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej.

Dzień 11 listopada 2018 roku , to szczególna data w polskiej historii , w tym dniu naród polski , który przez 123 lata był pozbawiony wolności i własnego państwa , odzyskał niepodległość. Wreszcie na mapach Europy pojawiło się nazwa „ Polska” pod którą  kryło się samodzielne państwo z własnymi granicami.

Członkowie związku , zaproszeni goście po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych na corocznym ,uroczystym apelu wysłuchali i obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną , pod tytułem „Powtórka z historii Polski „  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

 

W dalszej części spotkania okazją było wręczenie nagród dla młodzieży szkolnej biorących  udział w  konkursach:

VI Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Jury oceniało wykonawców pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworów , wrażenia i ogólnego wyrazu artystycznego, muzykalności  i warunków głosowych.

Jury przyznało następujące miejsca:

I – Maria Felerska  z SP-9

II- Lilianna Ignaczak  z SP-16

III-Wiktoria Kaczalska  z SP- 4

Przyznano również wyróżnienia dla Wirginii Chalińskiej z SPI oraz Mai Golińskiej z SP-8.

W konkursie wiedzy o patronie szkoły Jury przyznało następujące miejsca:

I – Dominice Fedorowicz z SP-8

II –Nadi Dybowskiej z SP-8

III – Martynie  Lewandowskiej z SP-8.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli zwycięzcom Prezes kola nr.7 ppłk pil.w st. spocz. Lech Murawski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski.

Spotkanie w szkole było też okazją wręczenia podziękowań dla Roberta Kapeji oraz Wojciecha Dahm za wspieranie działań statutowych związku oraz ufundowanie nagród.

 

W dniu 11 listopada 2022 roku członkowie kół w dalszym ciągu obchodzili 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, które rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Następnie odbył się przemarsz ulicą Biskupa Antoniego Laubitza , przez Rondo Solidarności pod pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Tam odbyła się manifestacja patriotyczna. Odśpiewano hymn narodowy, oddano salwę honorową a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

 

 

Andrzej Dargacz – rzecznik Kola nr 7

Mieczysław Kamiński – zdjęcia

14.11.2022

Obchody 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości

W dniu 11 listopada, jak co roku, uczestniczyliśmy w obchodach Święta Narodowego – Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W Bydgoszczy uroczystości państwowe odbyły się na Placu Wolności. Organizatorem był Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowane przez biskupa Krzysztofa Włodarczyka

Po odegraniu Hymnu Narodowego i wciągnięciu Flagi na maszt okolicznościowe przemówienie wygłosił  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Pozdrowienia od Premiera przekazał Minister Łukasz Schreiber. Życzenia przekazali także przedstawiciele Marszałka i Prezydenta Bydgoszczy. Poseł Tomasz Latos odczytał list do mieszkańców Bydgoszczy od Marszałek Sejmu RP  Elżbiety Witek Witek.

Po przemówieniach nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów.

Nasz Związek reprezentowali prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW Józef Mól i wiceprezes Koła nr 3 Julian Weideman, którzy złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na Placu Wolności.

W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy z Koła nr 3 w składzie: Ryszard Wasiucionek, Józef Chodenionek i Janusz Sędłak.

Na zakończenie uroczystości orkiestra garnizonu Bydgoszcz odegrała wiązankę pieśni patriotycznych

13.09.2022

NOWY STATUT ZŻWP

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP uprzejmie informuje, że w dniu 7 września 2022 r. do Biura Związku wpłynęło postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,  zgodnie ze złożonymi przez nas wnioskami.
Oznacza to, że  Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uwzględniający zmiany dokonane na XII Krajowym Zjeździe Delegatów wszedł w życie.
w załączeniu Statut po dokonanych zmianach – tekst jednolity.
W celu ułatwienia zrozumienia dokonanych przez Zjazd zmian poniżej Uchwała XII Krajowego Zjazdu Delegatów ujmująca dokonane zmiany.
Józef Mól