www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

02.06.2020

Wybory Prezydenta RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Za kilka tygodni czeka nas (nas osobiście i społeczeństwo) wybór drogi rozwoju Ojczyzny. Będzie to niewątpliwie moment decydujący o losach naszych, naszych Rodzin i Polski. Tym aktem jest wybór nowego Prezydenta Rzeczypospolitej. Nie muszę nikogo z naszych szeregów przekonywać, iż udział w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem. Ten wybór zdecyduje czy chcemy być członkiem europejskiej społeczności demokratycznej, szanującym prawo, wolności obywatelskie i poszanowanie godności wszystkich obywateli. Jako społeczność zaliczona do drugiej kategorii i pomawiana o brak uczuć patriotycznych, a nawet o zdradę winniśmy zaprotestować poprzez wybór bliskiej nam ideowo osoby na najważniejszy urząd w Państwie. Nie bądźmy bierni. Pomimo zagrożenia epidemicznego oddajmy głos zachowując niezbędne środki bezpieczeństwa. Pomóżmy Koleżankom, Kolegom, znajomym wziąć udział w tym ważnym akcie.

Prezes – Józef Mól

poniżej: Stanowisko – Apel Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP

Apel – Wybory Prezydent

25.05.2020

Ostatnie pożegnanie

ppłk w stanie spoczynku MARKOWSKI Stefan      21.04.1931 – 30.04.2020

Żołnierską drogę rozpoczął 9 września w 1950 r. po maturze.

Uzyskiwał bardzo dobre wyniki w szkoleniu. Należał do grona najlepszych żołnierzy.

W czasie odbywanej służby wojskowej  podjął naukę  w szkole oficerskiej.

Oficerską Szkołę Artylerii w Olsztynie ukończył z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi.

Po jej ukończeniu pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy baterii w pułku artylerii na południu Kraju.

Dowodzone przez niego pododdziały należały do  najlepszych. Każde strzelania wykonywały celująco.

Dzięki uzyskiwanym wynikom w szkoleniu młody  kpt Markowski  otrzymał tytuł „Mistrza artylerii w strzelaniu na wprost”.

Sam również był bardzo dobrym strzelcem. Zarówno z broni krótkiej, osobistej, jak i z broni długiej.

Interesował się również problematyką  wychowawczą żołnierzy w pododdziałach. Zagadnienia kształtowania i wychowania żołnierzy stały się jego pasją.

W drodze wyróżnienia i na własną prośbę został skierowany  do Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.

Po powrocie z Akademii powrócił do swego pułku. Zaczął pełnić obowiązki wychowawczo-polityczne w dywizjonie artylerii. Został zastępcą dowódcy dywizjonu.

            Był bardzo wymagający od siebie i od innych.  Cieszył się autorytetem wśród podwładnych. Problemy podwładnych rozwiązywał  szybko i skutecznie.      

Przez szereg lat pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku oraz zastępcy dowódcy garnizonu  w Jarosławiu, Przemyślu i w Inowrocławiu.

Pan ppłk Markowski zakończył służbę wojskową w pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy w dniu  8 lutego 1985 r.

Po niespełna miesiącu pobytu na emeryturze wstąpił w dniu 1 marca 1985 r. do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy  Wojska Polskiego.

Czynnie uczestniczył w życiu Koła nr 14 w Inowrocławiu. Pogarszający się stan zdrowia w znacznym stopniu ograniczał  mu możliwości angażowania się w pracę społeczną.

Za swą postawę w czasie służby oraz w okresie członkostwa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wielokrotnie był wyróżniany:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
  • wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI !

27.04.2020

Praca biura Zarządu Wojewódzkiego w stanie epidemii

Uprzejmie informuję, iż ze względu na stan epidemii praca biura Zarządu Wojewódzkiego odbywa się w trybie zdalnym, bez obecności fizycznej w biurze. W wypadkach koniecznych proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z członkami Prezydium ZW lub prezesem ZW – dane kontaktowe na stronie internetowej.

Życzymy zdrowia!

Zarząd

06.04.2020

APEL PREZESA ZŻWP – KORONAWIRUS

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Od kilkunastu dniu obowiązują w kraju obostrzenie wynikające ze stanu  epidemii, nasilające się co kilka dni. Żyjemy w czasach nadzwyczajnym, o czym mówił Premier na konferencji, ale nie zdecydowano się na wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. Stosowane ograniczenia praw mają pełne uzasadnienie wobec narastającej fali zakażeń, zachorowań i niestety zgonów. Przestrzegajmy zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r., stosujmy się do zaleceń Ministra Zdrowia i rekomendacji specjalistów wirusologów. Nie dajmy się omamić różnym szarlatanom oferującym cudowne środki i żerującym na naszej naiwności. Szczerzmy naszego zdrowia, zdrowia najbliższych i osób postronnych. Pozostańmy w domach i innych enklawach zapewniających izolację. W razie konieczności wyjścia zachowajmy daleko idącą ostrożność w kontaktach z innymi i środowiskiem. Interesujmy się Koleżankami i Kolegami zwłaszcza samotnymi i chorymi. Udzielmy Im pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. 

Życzę dużo zdrowia i spokoju zwłaszcza w nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

W załączeniu Apel Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Apel Prezesa – koronawirus

 

15.03.2020

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Informuję, iż prezydium Zarządu Wojewódzkiego odwołało posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego planowane na dzień 26 marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19.

Nowy termin posiedzenia ZW zostanie ustalony po normalizacji sytuacji wirusologicznej.

Apelujemy o kontakty drogą poczty elektronicznej i przez telefon.

Prezes

Józef Mól

12.02.2020

Druga emerytura dla służb mundurowych

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł ostateczny wyrok w sprawie prawa do emerytury z FUS dla byłego żołnierza zawodowego, który po odejściu ze służby pracował w „cywilu” przez 24 lata. Pisałem o tym poprzednio, iż Sąd Najwyższy uznał kasację emeryta wojskowego za uzasadnioną i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia, uznając wyrok sądu apelacyjnego, odmawiający emerytury cywilnej, za niezgodny z konstytucją. Poniżej podaję link do rozmowy Rzeczypospolitej z mec. Lipińskim prowadzącym sprawę emeryta:  https://m.youtube.com/watch?v=pxNV2mqYWM4  

 Pozdrawiam i życzę cierpliwości.

Józef Mól

13.12.2019

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem Honorowych Członków Związku Kol. płk Jana Czerniaka i Kol. płk Jana Długoszewskiego, przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Grzegorza Sikorskiego, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Andrzeja Dargacza i prezesów Kół.

Celem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego za  2019 r. oraz omówienie „Planu Pracy na 2020 r. oraz Planu dochodów i wydatków na 2020 r.. Podsumowania 2019 r. dokonał prezes ZW kol. Józef Mól stwierdzając, iż prawie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Nie zorganizowano Konkursu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich ze względu na niechęć władz gminy Białe Błota do jego organizacji (nasz związek nie jest w stanie samodzielnie takie przedsięwzięcie zorganizować). Prezes podziękował członkom prezydium ZW i prezesom kół za zaangażowanie i osiągnięcia w realizacji celów statutowych Związku. Plan pracy na 2020 r. przedstawił kol. Stanisław Mandziuk, a Plan dochodów i wydatków kol. Stanisław Terlikowski.  Po przedyskutowaniu w/w dokumenty zostały zatwierdzone jednomyślnie. Kol. S. Terlikowski apelował o zwiększenie prenumeraty GWiR oraz angażowanie zarządów kół w pomoc przy wypełnianiu deklaracji podatkowych tym, którzy chcą przekazać 1% na nasz związek, a mają trudności z realizacją tego zamiaru. Kol. G. Sikorski omówił treść Poradnika Komisji Rewizyjnych i przedstawił założenia WKR na 2020 r.

Zarząd podjął uchwałę o wyróżnieniu Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych organizacji wojewódzkiej kol. Grzegorza Romanowskiego z Koła Nr 7 w Inowrocławiu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZŻWP  z dnia 24 września 2019 r. na funkcję Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym powołano kol. Józefa Milewskiego.

Prezes ZW wręczył podziękowania darczyńcom, którzy przekazali na Związek 1% podatku należnego za 2018 r., życzył radosnych świąt i pomyślności wszystkim członkom i sympatykom Związku.

Posiedzenie zakończyło się składaniem sobie wzajemnie życzeń i wspólnym posiłkiem.

W zakładce /Prawo – Poradnik Komisji Rewizyjnych

17.10.2019

Ostatnie pożegnanie Kol. Jana Dudy

Z żalem informujemy, iż w dniu 16 października odszedł „Na Wieczną Wartę” Kol. Jan Duda – wieloletni Skarbnik Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel.

Uroczystość żałobna odbyła się w Kaplicy na Cmentarzu Ewangelicko-Ausburskim przy ul. Zaświat 6  dnia 19 października 2019 r., po czym nastąpiło złożenie ciała zmarłego do grobu.

Pożegnanie odbyło się w gronie Rodziny, kolegów ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przyjaciół i znajomych zmarłego, w asyście wojskowej i sztandarów Zarządu Wojewódzkiego i Koła Nr 3 Związku.

Rodzinie Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia i łączymy się w bólu.

Zmarłego, w imieniu Związku i przyjaciół, pożegnał prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. Józef Mól.

Pożegnanie Kol. Jana Dudy

 

30.09.2019

„KU CZCI POMORDOWANYCH” – Uroczystości na Szwedorowie

Powrót wspomnieniami …

Niedziela, 15 września, Bydgoszcz ul. Ugory, Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To miejsce, w którym pod znaczącym hasłem KU CZCI POMORDOWANYCH rok za rokiem spotykają się „Szwederowiacy”, by uczcić pamięć i wspomnieć przerażające chwile z 1939 roku. Razem ze „Szwederowiakami” przeżywali te chwile politycy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, harcerze, młodzież a także my – reprezentując Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki i Koło nr 1 w Bydgoszczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Miło wspomnieć, że organizatorem tego wydarzenia jest Rada Osiedla Szwederowo pod kierownictwem Przewodniczącego Rady majora Aleksandra Deja – członka naszego Koła. Wystawienie Warty Honorowej przed tablicą Pamięci Pomordowanych, udział Kompanii Honorowej WP i Orkiestry Wojskowej podniosło uroczysty charakter tego wydarzenia.

Godz. 10.00 – Msza Św. celebrowana przez biskupa Diecezji Bydgoskiej ks. bp Jana Tyrawę. Przy tablicy Pamięci Pomordowanych uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego przy taktach Orkiestry Wojskowej. Wspomnienia poparte faktami z wypowiedzi świadków przedstawił pisarz, historyk dr Wiesław Trzeciakowski . Po wystąpieniach oficjeli i Salwie Honorowej złożyliśmy wiązanki kwiatów pod tablicą Pamięci Pomordowanych. Po tej części uroczystości w umysłach wszystkich zapewne pozostały mocno zaakcentowane słowa NIGDY WIĘCEJ WOJNY.

Pod hasłem KU PAMIĘCI POMORDOWANYCH na Wzgórzu Dąbrowskiego przygotowano i przeprowadzono biegi dla przedszkolaków, dzieci ze szkół specjalnych, dzieci ze szkół podstawowych oraz bieg główny. Na zakończenie wręczono nagrody.

 Przywracając wspomnienia, nie budząc nienawiści, w przyszłym roku też tam będziemy.

Edmund Łączny

20.09.2019

Święto Lotnictwa 2019 – Bydgoszcz

Znamy swoje miejsce w szyku, ale ……
28 sierpnia Święto Lotnictwa.
Może w inne dni, może inne daty, jednak od 1980 roku przy pomniku nazywanym przez społeczność Bydgoszczy „Pomnikiem Lotników” spotykali się przedstawiciele tzw. Garnizonu Lotniczego a na ich czele Dowództwa Jednostek Lotniczych, by oddać ukłon by oddać cześć tym pilotom, którzy otwierali piękne karty polskiego lotnictwa i tych, którzy ginęli dla Naszej Ukochanej Polskiej Ojczyzny. W uroczystościach tak jak co roku brali udział przedstawiciele najwyższych władz województwa i władz terenowych a także mieszkańcy Bydgoszczy. Byli także zapraszani każdego roku członkowie koła, obecnie Kola Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowanego przy 2 Korpusie OP. Tu należy nadmienić, że inicjatorem budowy tego pomnika był Bydgoski Klub Seniorów Lotnictwa a jego grupa członków należy także obecnie do Koła ZŻWP.


Tyle słów wstępu, by ze smutkiem poinformować, że pierwszy raz od prawie 40 lat Koło które skupia przedstawicieli wszystkich byłych jednostek „stalowych mundurów” nie zostało oficjalnie zaproszone. Znamy swoje „miejsce w szyku”.
Nie mogliśmy wystawić Naszego Sztandaru, ale wśród władz państwowych i samorządowych przedstawicieli wojska, przedstawicieli instytucji społecznych byliśmy i my bo taka nasza wewnętrzna potrzeba. Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP zaprosił naszego prezesa do wspólnego złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Dziękujemy.
Po uroczystościach pod Pomnikiem Lotników przeszliśmy z kolegami z Bydgoskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2 KOP i niewielką grupą mieszkańców pod Pomnik stojący w parku 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Tam także złożyliśmy wiązanki kwiatów. Byliśmy także tam by oddać cześć i wspomnieć o naszych kolegach z wszystkich jednostek, w których przygotowywano młodych Polaków do obrony granic Naszej Polskiej Ojczyzny. Tu konieczna uwaga: To nie my to nie oni ustalali granice Naszej Ojczyzny. Byliśmy tam by oddać cześć pilotom, którzy zginęli w katastrofach lotniczych w rejonie Bydgoszczy wykonując loty szkolno-bojowe.

Po krótkim wprowadzeniu prezesa głos zabrał kandydat na Posła Rzeczpospolitej Polskiej Jan Szopiński. Przedstawił znaczenie i rolę naszego miasta w rozwoju polskiego lotnictwa nie pomijając żadnego okresu jego znaczenia i rozwoju. To piękne. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. To bardzo krótkie spotkanie zakończyliśmy głęboko wpojoną świadomością, że pamięć nasza nie jest wybiórcza.

Edmund Łączny