www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

05.10.2020

Święto Wojska Polskiego w Kole nr 9 ZŻWP

Z okazji Święta Wojska Polskiego i 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej Muzeum Ziemi Mogileńskiej wspólnie z Kołem Nr 9 ZŻWP                w Bydgoszczy zorganizowało wystawę czasową w siedzibie Muzeum w Chabsku „Pamiątki byłych żołnierzy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Na wystawie zaprezentowano osobiste pamiątki: ordery, medale i inne odznaczenia oraz dyplomy i mundury byłych żołnierzy. Prezentowany był także Sztandar Koła Nr 9 ZŻWP. Czynna była też wystawa plenerowa   Łączność wojska Polskiego w latach 60-tych i 70-tych XX wieku„.

W trakcie trwania spotkania działała radiostacja krótkofalowa, którą obsługiwał Witold Błasiak. Nawiązano łączność z wieloma miejscami w Polsce i za granicą.

Odwiedzający Muzeum mogli spróbować swoich sił na strzelnicy przygotowanej przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „GWARD”.

 

Uroczystość uświetnił koncert Mogileńskiej Orkiestry Dętej działającej przy Mogileńskim Domu Kultury.

22.08.2020

JUBILEUSZ płk Ryszarda SAJDAKA

     Jubileusz  Płk inż. Ryszarda  SAJDAKA

    Nasz kolega i przyjaciel pan  płk inż. Ryszard Sajdak , obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Całe swoje życie poświęcił  służbie  w  Wojsku Polskim.

            Czas pandemii całkowicie pozbawił nas  koleżeńskich spotkań, wspólnego, świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty. Jubileusz 90-lecia   jest ważną okazją do spotkania z rodzina, przyjaciółmi i kolegami. Tak wiec zapadła męska decyzja – Jubilat w dniu 8 sierpnia do restauracji ” Pod Dębem” w Bydgoszczy zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie  Jego jubileuszowej rocznicy 90-lecia urodzin.Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego – 1950 r. Służbę  wojskowa rozpoczął w 1950 roku, powołany do  Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski. W podczas swojej zawodowej służby wojskowej w latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swą wiedzę i doświadczenie w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m. inn. w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorowa pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe. Odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.   W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy.        Po przejsciu do rezerwy jeszcze przez dlugie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej w firmie  Intercargo-Inspection w Warszawie.W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z ” dziada pradziada” – rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r powstaje ZBŻiORWP – organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRt. W 1984r wstepuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest  członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Czlonek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.  

Jubileusz Sajdak

   Tekst i zdjęcia:    Krzysztof  Łapiński                                           

 

01.07.2020

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

W dniu 25 czerwca 2020 r. na terenie „mariny” 16 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej przy ul. Nakielskiej odbyliśmy posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Gościny udzielił nam Harcmistrz Henryk Konarski,  jednocześnie Prezes Koła Nr 9 w Bydgoszczy ZŻWP.  Na zaproszenie Prezydium w posiedzeniu wzięli udział Honorowi Członkowie ZŻWP kol. płk Jan Czerniak i kol. płk Jan Długoszewski.

Otwierając posiedzenie prezes ZW kol. Józef Mól powitał przybyłych i złożył życzenia solenizantom – Janom, Zenonowi oraz Jubilatom.

Posiedzenie Zarządu było planowane w marcu lecz ze względu na zagrożenie epidemiczne nie mogło dojść do skutku. Ponieważ, jak twierdzi Minister Zdrowia, stan zagrożenia obniżył się, a restrykcje dotyczące zgromadzeń zostały obniżone, zdecydowaliśmy się na zwołanie posiedzenia w dobrych warunkach zapewniających, naszym zdaniem, bezpieczeństwo uczestników.  Celem posiedzenia było przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego za 2019 r. oraz skorygowanie planów na 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemicznym. Wstępnie sprawozdanie Zarządu za 2019 r. zostało przedstawione w grudniu na świątecznym posiedzeniu, ale nie dysponowaliśmy wtedy jeszcze zestawieniem statystycznym oraz pełnym rozliczeniem finansowym. Otrzymane z kół sprawozdania za 2019 r. potwierdziły znaczny spadek liczby członków naszej organizacji. W ciągu 2019 r. ubyło nas 30 i niestety są to głównie ubycia ostateczne. Inną smutną konstatacją jest starzenie się naszego środowiska. Lat przybywa, a napływ nowych, młodych członków jest znikomy. Środkami finansowymi gospodarzyliśmy oszczędnie, co pozwoliło nam uzyskać niewielką nadwyżkę przychodów nad kosztami.  Zarząd podjął uchwały o zatwierdzeniu  sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019 r. Po przeanalizowaniu sytuacji podjęliśmy decyzje o nie przeprowadzaniu w 2020 r. Zawodów Strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP. Zaplanowane XI Harcerskie Manewry Obronne „BRDA 2020” oraz Konkurs dla młodzieży Szkoły Nr 8 w Inowrocławiu będą przeprowadzone jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie zdecydowanej poprawie, a angażowane środowiska (szkoły, hufce) wyrażą zgodę na ich przeprowadzenie. Planowane posiedzenie jesienne (wrzesień lub październik) zamierzamy przeprowadzić jako wyjazdowe, na wolnym powietrzu, co pozwoli zapewnić warunki bezpieczeństwa jego uczestnikom i stworzy możliwości urozmaicenia przedsięwzięcia.

Mając na uwadze zbliżający się okres kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku, przedyskutowano i przyjęto Uchwałę nr 3/VI/2020 w sprawie akcji sprawozdawczo-wyborczej w kołach organizacji wojewódzkiej, załącznikiem do której jest „Instrukcja Wyborcza Kujawsko-Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego ZŻWP….”

Uchwała ZW nr 3-VI-2020 – zebrania spr.-wyb.

Instrukcja wyborcza

Liczba delegatów

Na zakończenie obrad prezes K-PZW zaapelował do wszystkich o udział w wyborach Prezydenta RP.

Dziękujemy kol. Henrykowi Konarskiemu za użyczenie lokalu, a Jemu oraz kol. Grażynie Bednarz za przygotowanie miejsca obrad                   i poczęstunek.

Prezydium K-PZW ZŻWP

07.06.2020

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy1

W dniu 14 czerwca 1981 został utworzony Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych. Mija właśnie 39 lat od powstania naszego Związku, noszącego dziś nazwę Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Rocznicę tę przychodzi nam obchodzić w niekorzystnym dla nas i,  w naszej ocenie, niekorzystnym dla Polski okresie. Nie mamy dziś żadnego wsparcia ze strony, bliskiego nam nadal, resortu Obrony Narodowej. Co więcej, jesteśmy traktowani przez kierownictwo MON jako „gorszy sort”. Przedstawiciele rządzącej dziś opcji politycznej traktują nas często jak zdrajców Ojczyzny. Wyrzucono nas z pomieszczeń zajmowanych w jednostkach i instytucjach wojskowych, chociaż często stoją one puste i niszczeją, a przecież opłacaliśmy koszty ich utrzymania. To możemy przeboleć, ale nie zapomnimy im zakazu kontaktów instytucji, jednostek i żołnierzy z naszym środowiskiem. Damy temu wyraz w odpowiednim momencie.

Ale na dzisiaj dość tych żalów. Poradzimy sobie bez MON-u. Wytrwamy w dziele konsolidacji naszych szeregów, mając na względzie nie tylko interes własny, ale przede wszystkim dobro Polski.

Nie smućmy się zatem w dniu naszego Święta. Wspomagajmy się w czasach stanu epidemii, spotykajmy się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i radujmy się tym co osiągnęliśmy, osiągnięciami naszych najbliższych oraz z tego, że jeszcze nam się chce i mamy dość sił.

Życzę wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku dużo zdrowia i kondycji, radości codziennej i serdeczności w stosunkach z bliskimi, a także sąsiadami i znajomymi. Niech nie omija nas Szczęście, a koronawirus trzyma się od nas z daleka.

Serdeczne życzenia przekazuje Prezes naszego Związku płk mgr. Marek Bielec

Życzenia Prezesa w Rocznicę ZŻWP

25.05.2020

Ostatnie pożegnanie

ppłk w stanie spoczynku MARKOWSKI Stefan      21.04.1931 – 30.04.2020

Żołnierską drogę rozpoczął 9 września w 1950 r. po maturze.

Uzyskiwał bardzo dobre wyniki w szkoleniu. Należał do grona najlepszych żołnierzy.

W czasie odbywanej służby wojskowej  podjął naukę  w szkole oficerskiej.

Oficerską Szkołę Artylerii w Olsztynie ukończył z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi.

Po jej ukończeniu pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy baterii w pułku artylerii na południu Kraju.

Dowodzone przez niego pododdziały należały do  najlepszych. Każde strzelania wykonywały celująco.

Dzięki uzyskiwanym wynikom w szkoleniu młody  kpt Markowski  otrzymał tytuł „Mistrza artylerii w strzelaniu na wprost”.

Sam również był bardzo dobrym strzelcem. Zarówno z broni krótkiej, osobistej, jak i z broni długiej.

Interesował się również problematyką  wychowawczą żołnierzy w pododdziałach. Zagadnienia kształtowania i wychowania żołnierzy stały się jego pasją.

W drodze wyróżnienia i na własną prośbę został skierowany  do Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie.

Po powrocie z Akademii powrócił do swego pułku. Zaczął pełnić obowiązki wychowawczo-polityczne w dywizjonie artylerii. Został zastępcą dowódcy dywizjonu.

            Był bardzo wymagający od siebie i od innych.  Cieszył się autorytetem wśród podwładnych. Problemy podwładnych rozwiązywał  szybko i skutecznie.      

Przez szereg lat pełnił obowiązki zastępcy dowódcy pułku oraz zastępcy dowódcy garnizonu  w Jarosławiu, Przemyślu i w Inowrocławiu.

Pan ppłk Markowski zakończył służbę wojskową w pełniąc obowiązki zastępcy dowódcy w dniu  8 lutego 1985 r.

Po niespełna miesiącu pobytu na emeryturze wstąpił w dniu 1 marca 1985 r. do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy  Wojska Polskiego.

Czynnie uczestniczył w życiu Koła nr 14 w Inowrocławiu. Pogarszający się stan zdrowia w znacznym stopniu ograniczał  mu możliwości angażowania się w pracę społeczną.

Za swą postawę w czasie służby oraz w okresie członkostwa w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wielokrotnie był wyróżniany:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi;
  • wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI !

27.04.2020

Praca biura Zarządu Wojewódzkiego w stanie epidemii

Uprzejmie informuję, iż ze względu na stan epidemii praca biura Zarządu Wojewódzkiego odbywa się w trybie zdalnym, bez obecności fizycznej w biurze. W wypadkach koniecznych proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z członkami Prezydium ZW lub prezesem ZW – dane kontaktowe na stronie internetowej.

Życzymy zdrowia!

Zarząd

06.04.2020

APEL PREZESA ZŻWP – KORONAWIRUS

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Od kilkunastu dniu obowiązują w kraju obostrzenie wynikające ze stanu  epidemii, nasilające się co kilka dni. Żyjemy w czasach nadzwyczajnym, o czym mówił Premier na konferencji, ale nie zdecydowano się na wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. Stosowane ograniczenia praw mają pełne uzasadnienie wobec narastającej fali zakażeń, zachorowań i niestety zgonów. Przestrzegajmy zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r., stosujmy się do zaleceń Ministra Zdrowia i rekomendacji specjalistów wirusologów. Nie dajmy się omamić różnym szarlatanom oferującym cudowne środki i żerującym na naszej naiwności. Szczerzmy naszego zdrowia, zdrowia najbliższych i osób postronnych. Pozostańmy w domach i innych enklawach zapewniających izolację. W razie konieczności wyjścia zachowajmy daleko idącą ostrożność w kontaktach z innymi i środowiskiem. Interesujmy się Koleżankami i Kolegami zwłaszcza samotnymi i chorymi. Udzielmy Im pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. 

Życzę dużo zdrowia i spokoju zwłaszcza w nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

W załączeniu Apel Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Apel Prezesa – koronawirus

 

15.03.2020

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Informuję, iż prezydium Zarządu Wojewódzkiego odwołało posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego planowane na dzień 26 marca 2020 r. z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19.

Nowy termin posiedzenia ZW zostanie ustalony po normalizacji sytuacji wirusologicznej.

Apelujemy o kontakty drogą poczty elektronicznej i przez telefon.

Prezes

Józef Mól

12.02.2020

Druga emerytura dla służb mundurowych

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi zapadł ostateczny wyrok w sprawie prawa do emerytury z FUS dla byłego żołnierza zawodowego, który po odejściu ze służby pracował w „cywilu” przez 24 lata. Pisałem o tym poprzednio, iż Sąd Najwyższy uznał kasację emeryta wojskowego za uzasadnioną i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia, uznając wyrok sądu apelacyjnego, odmawiający emerytury cywilnej, za niezgodny z konstytucją. Poniżej podaję link do rozmowy Rzeczypospolitej z mec. Lipińskim prowadzącym sprawę emeryta:  https://m.youtube.com/watch?v=pxNV2mqYWM4  

 Pozdrawiam i życzę cierpliwości.

Józef Mól

13.12.2019

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem Honorowych Członków Związku Kol. płk Jana Czerniaka i Kol. płk Jana Długoszewskiego, przewodniczących Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Grzegorza Sikorskiego, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Andrzeja Dargacza i prezesów Kół.

Celem posiedzenia było przedstawienie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego za  2019 r. oraz omówienie „Planu Pracy na 2020 r. oraz Planu dochodów i wydatków na 2020 r.. Podsumowania 2019 r. dokonał prezes ZW kol. Józef Mól stwierdzając, iż prawie wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Nie zorganizowano Konkursu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich ze względu na niechęć władz gminy Białe Błota do jego organizacji (nasz związek nie jest w stanie samodzielnie takie przedsięwzięcie zorganizować). Prezes podziękował członkom prezydium ZW i prezesom kół za zaangażowanie i osiągnięcia w realizacji celów statutowych Związku. Plan pracy na 2020 r. przedstawił kol. Stanisław Mandziuk, a Plan dochodów i wydatków kol. Stanisław Terlikowski.  Po przedyskutowaniu w/w dokumenty zostały zatwierdzone jednomyślnie. Kol. S. Terlikowski apelował o zwiększenie prenumeraty GWiR oraz angażowanie zarządów kół w pomoc przy wypełnianiu deklaracji podatkowych tym, którzy chcą przekazać 1% na nasz związek, a mają trudności z realizacją tego zamiaru. Kol. G. Sikorski omówił treść Poradnika Komisji Rewizyjnych i przedstawił założenia WKR na 2020 r.

Zarząd podjął uchwałę o wyróżnieniu Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych organizacji wojewódzkiej kol. Grzegorza Romanowskiego z Koła Nr 7 w Inowrocławiu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego ZŻWP  z dnia 24 września 2019 r. na funkcję Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym powołano kol. Józefa Milewskiego.

Prezes ZW wręczył podziękowania darczyńcom, którzy przekazali na Związek 1% podatku należnego za 2018 r., życzył radosnych świąt i pomyślności wszystkim członkom i sympatykom Związku.

Posiedzenie zakończyło się składaniem sobie wzajemnie życzeń i wspólnym posiłkiem.

W zakładce /Prawo – Poradnik Komisji Rewizyjnych