www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

24.01.2023

Opłata paszportowa

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Sekretarz Generalny Związku kol. Henryk Burzyński interweniował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie pobierania przez niektóre Biura Paszportowe pełnej opłaty od emerytów i rencistów służb mundurowych. Sytuacja taka powstała, moim zdaniem, wskutek pominięcia w ustawie o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r.,  emerytów i rencistów, którym świadczenia wypłacają inne niż ZUS biura emerytalne. Na skutek w/w interwencji Departament Spraw Obywatelskich skierował do biur paszportowych wyjaśnienie, iż emerytom i rencistom mundurowym przysługują te same zniżki co osobom, którym świadczenia wypłaca ZUS. W wypadku pobierania przez biuro paszportowe pełnej opłaty proszę powołać się na załączone pismo z Departamentu Spraw Obywatelskich.

Pismo MSWIA