www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.02.2023

RENTA WDOWIA

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Klub parlamentarny Nowa Lewica reprezentowany przez posła Arkadiusza Iwaniaka – wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy – zainicjował wprowadzenie do systemu emerytalno-rentowego pojęcie „renta wdowia”. Istotą jest wprowadzenie przepisów, które poprawią sytuację wdowy/wdowca po śmierci współmałżonka. W dotychczasowym systemie wdowiec/wdowa muszą wybierać pomiędzy własnym świadczeniem emerytalnym bądź rentowym, a rentą rodzinną (po zmarłym współmałżonku w wysokości 85% emerytury zmarłego/zmarłej). Nie ma możliwości łączenia świadczeń, co jest możliwe w wypadku emerytury i renty wynikającej z ubezpieczenia wypadkowego. Projekt inicjatywy obywatelskiej zakłada wprowadzenie renty wdowiej, której istotą jest wypłata (po śmierci współmałżonka):

Wariant 1: 100% renty/emerytury wdowy/wdowca oraz 50% przysługującej renty rodzinnej;

Wariant 2: 50% renty rodzinnej oraz pełną rentę/emeryturę wdowy/wdowca.

Zastrzeżenie wysokości renty wdowiej do wartości trzech średnich emerytur z FUS, na dzień złożenia wniosku 7 625,85 zł.

Szczegóły projektu w załączeniu.

Proszę o przeanalizowanie przesłanych dokumentów i przeprowadzenie akcji zbierania podpisów poparcia dla tej inicjatywy ustawodawczej.

Zwracam uwagę na ścisłe przestrzeganie zasad zawartych w załączonej instrukcji.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Renta-wdowia-po-zm.

renta-wdowia-karta-zbierania-podpiso-w

Renta wdowia, przykłady

Instrukcja_zbierania_podpisów_v2

Listy z podpisami proszę składać do 5 marca w biurze Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego (osobiście lub pocztą) lub wysłać na adres Zarządu Głównego.

Można wysłać listy bezpośrednio na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,Renta Wdowia” najpóźniej do 15 marca 2023 roku na adres: Nowa Lewica, ul. Złota 9 lok. 4, 00-019 Warszawa.

Nie narzekajmy na swoją dolę, jeśli się nie zaangażujemy!!!

Józef Mól