www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

07.12.2016

W obronie praw służb mundurowych

W dniu 6 grudnia br. odbyło się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Prezydium wyraziło stanowczy sprzeciw wobec szykan stosowanych przez aktualnie sprawowane środowisko w stosunku do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Widomym wyrazem tych szykan jest nowelizacja ustaw emerytalnych, o czym informowaliśmy już poprzednio. Poniżej przedstawiamy „stanowisko prezydium ZG ZŻWP…”. W obradach uczestniczył Prezydent Federacji Służb Mundurowych insp. Zdzisław Czarnecki, który podzielił się wrażeniami z manifestacji w dniu 2 grudnia i przedstawił działania Federacji w obronie naszych praw. Federacja skierowała apel do Prezydenta RP oraz podejmuje inne działania protestacyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Nasze środowisko wojskowe musi aktywnie włączyć się do akcji protestacyjnej – bądźmy razem. Apelujemy o zbieranie podpisów solidarności z apelem skierowanym do Prezydenta RP przez Federację. Poniżej apel do Prezydenta RP oraz wzór listy z poparciem.

stanowisko-prezydium

apel-do-prezydenta-rp-1

wykaz-pospisow-federacja

 

05.12.2016

Manifestacja w obronie praw służb mundurowych

Poniżej „Komunikat” organizatorów z manifestacji w dniu 2 grudnia zorganizowanej przez Stowarzyszenie Służb Mundurowych w obronie naszych praw.

komunikat

04.12.2016

Zamach na emerytury wojskowe

Wykrakałem!

W dniu 2 grudnia br. na stronie internetowej Sejmu ukazał się projekt ustawy dotyczącej obniżenia wysokości emerytur wojskowych i rent inwalidzkich dla członków WRON i byłych żołnierzy zawodowych, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r., a także wojskowych rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach zawodowych. Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie na stronach internetowych zarządów i kół oraz wśród członków kół. 

W załączeniu projekt ustawy. Załączam również opinię prof. Chmaja dotyczącą „bliźniaczej” ustawy obniżenia emerytur policyjnych.
Powyższe otrzymałem z biura Zarządu Głównego ZŻWP. Uprzejmie proszę wszystkich członków naszej społeczności i rozpowszechnienie treści niżej zamieszczonego „Projektu”.
Józef Mól
 

27.11.2016

Emerytury służb mundurowych

Od kilku tygodni słyszeliśmy o pracach rządu „dobrej zmiany” nad zmianami w emeryturach służb mundurowych. Słowo stało się ciałem. Do rządu wpłynął projekt ustawy opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podpisany przez ministra tego resortu.

Poniżej treść pisma i projekt ustawy.

zmiana-w-ustawie-o-emeryturach-policyjnych-projekt

Wprawdzie nie dotyczy on emerytów i rencistów wojskowych, ale proszę zwrócić uwagę na treść uzasadnienia na stronie 49 materiału: „W kompetencji Ministra Obrony Narodowej pozostaje ewentualne objęcie żołnierzy zawodowych deubekizacją”.

Powyższe zdanie ujawnia intencje wnioskodawców i wskazuje kierunek działania MON.

14.10.2016

Nasze nowe biuro

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, iż biuro Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP rozpoczęło pracę w nowej siedzibie na ul. Markwarta 2 w Bydgoszczy (obok Związku Inwalidów Wojennych RP).

Biuro czynne jest w środy i czwartki w godz.: 9:00 – 12:00 oraz w innym czasie według potrzeb. Z pomieszczeń biura korzystać będa koła (jeden z dwóch pokoi jest dla kół) przechowując swoje sztandary, kroniki, dokumenty, a także na posiedzenia zarządów kół, dyżury zarządu, a nawet zebrania mniej licznych kół.

Wejść do nas można wybierając na domofonie 22.  Dane teleadresowe podane są w nagłówku strony.

Biuro zostało urządzone dzięki wysiłkowi wielu członków, jednak główny ciężar wzięli na siebie kol. Henryk Konarski, Grażyna Bednarz i inni członkowie Koła nr 9 oraz kol. Marek Plit z członkami Koła nr 17. Wszystkim składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Utrzymanie tego skromnego lokum kosztuje nas niestety ponad 300 zł miesięcznie. Zarząd Wojewódzki musiałby przeznaczyć na ten cel prawie 100 % wpływu ze składek członkowskich i na działalność merytoryczną nic by nie pozostało. Pragnę podkreślić, iż wszyscy funkcyjni pracują społecznie bez żadnych gratyfikacji.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zwróciło się do członków naszej organizacji o dodatkową wpłatę na koszty wynajmu pomieszczeń. Aby dać osobisty przykład wpłaciliśmy  wszyscy kwoty po 50 zł (z wyjątkiem jednej wpłaty 40 zł i jednej 20 zł).

Członkowie prezydium  uważają, iż są to kwoty stanowczo za wysokie. Sugerujemy wpłaty po ok. 10 zł raz na rok. Taka wielkość wpłat pozwoliłaby nam funkcjonować normalnie. Oczywiści każdy z naszych członków może wpłacić dowolną kwotę, taką jaką uważa za słuszną i na jaką Go stać.

Mamy już wpłaty z kół (Koło nr 13 na zebraniu w dniu 13 października wpłaciło po 10 zł – wszyscy obecni na zebraniu).

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej nowej siedziby.

07.07.2016

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej streszczenie (dokonane przez kol. Henryka Budzyńskiego na polecenie Prezesa Związku) odpowiedzi zastępcy RPO płk Krzysztofa Olkowicza na wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin, w sprawie waloryzacji emerytur i rent wojskowych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie treści streszczenia wśród członków związku, jak i niezrzeszonych emerytów i rencistów wojskowych.

Józef Mól

RPO-streszczenie odpowiedzi

20.04.2016

XXXV-lecie Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP

Baner -35-lecie

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZZWP zorganizował obchody XXXV-lecia powstania organizacji wojewódzkiej naszego Związku.

uczestnicy

W sali Domu Kultury „Orion” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zebrali się członkowie władz wojewódzkich Związku, prezesi i delegacje kół oraz zaproszeni goście. Nasze zaproszenie przyjęli: Wiceprezydent Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński, przedstawiciel Marszałka Województwa       p. Marcin Swaczyna, przedstawiciele instytucji wojskowych Bydgoszczy, honorowi prezesi Zarządu Wojewódzkiego:

goście

gen. bryg. Zdzisław Ostrowski i płk Maksymilian Buczek, honorowy członek Związku płk Jan Długoszewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych       p. Roman Skrzeszewski, członek Okręgowego Zarządu ZIW p. Zdzisław Piątek oraz wieloletni członkowie wspierający naszą organizacje p. Ewa Długoszewska,    p. Maria Sikorska i p. Cezary Kobziakowski. Z żalem       i troską przyjęliśmy informację, iż ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć honorowi członkowie Związku kol. kol. Władysław Bachta, Jam Czerniak    i Mieczysław Matelski.

Uroczystość rozpoczęliśmy wysłuchaniem „Pieśni Związku”.

powitanie

Witając uczestników uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Józef Mól podkreślił, że początkiem naszej historii był I Zjazd Wojewódzki, który odbył się w dniu 28 kwietnia 1981 roku. W Zjeździe uczestniczyło 63 delegatów z 14 kół. Następnie Prezes przedstawił 35-letnią historię naszej organizacji wojewódzkiej oraz bieżącą naszą działalność w formie pokazu multimedialnego. Wystąpienie zakończyło wspomnienie tych „co odeszli” – zasłużonych członków Związku i wysłuchanie utworu „Cisza”.

Kol. Józef Mól podziękował Honorowym Prezesom ZW i Honorowym członkom Związku, kol. kol. Henrykowi Konarskiemu, Janowi Długoszewskiemu i Stanisławowi Mandziukowi za organizację Sali Pamięci i prowadzenie kroniki ZW, kol. Grzegorzowi Sikorskiemu za kierowanie zespołem korespondentów, prezesom kól kol. kol Edmundowi Łącznemu, Henrykowi Konarskiemu i Lechowi Murawskiemu za prace z młodzieżą szkolną i harcerzami, członkom władz wojewódzkich, kol. kol. Stanisławowi Mandziukowi, Markowi Plitowi, Janowi Dudzie, Kazimierzowi Walczakowi, prezesom kół oraz wszystkim aktywistom za codzienny trud w realizacji celów Związku, godną postawę i serdeczność we wzajemnych relacjach.

Za tę aktywność i osiągnięte rezultaty w pracy związkowej wyróżniono:

powitanie

  1. Wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku” kol. Gerarda Przewoskiego i kol. Wojciecha Wałęsę;
  2. „Złotym Krzyżem Związku” kol. Edmunda Gręzickiego;
  3. „Srebrnym Krzyżem Związku” kol. Tadeusza Skalskiego i kol. Józefa Borysa;
  4. Dyplomami uznania Zarządu Głównego kol. kol Władysława Bachtę, Maksymiliana Buczka, Jana Czerniaka, Jana Długoszewskiego, Mieczysława Matelskiego, Kazimierza Kujawskiego;
  5. Medalami XXXV-lecia ZŻWP wyróżniono zaproszonych Gości,  aktyw organizacji wojewódzkiej oraz członków wspierających p. Ewę Długoszewską i p. Cezarego Kobziakowskiego;
  6. „Medalem Pamiątkowym ZŻWP” wyróżniono p. Marię Sikorską.

medal Mkonarski

Wielkim zaszczytem dla całej organizacji wojewódzkiej było wyróżnienia naszych członków kol. Henryka Konarskiego i kol. Grzegorza Sikorskiego „Medalem Marszałka Kujawsko-Pomorskiego.

Pozdrowienia dla Związku i życzenia owocnej pracy związkowej oraz dyplomy złożyli Goście uroczystości. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński przekazał na ręce Prezesa statuetkę bydgoskiej „Łuczniczki” i zobowiązał się do aktywnego wsparcia nas w pozyskaniu pomieszczeń dla pracy związkowej.

Honorowy Prezes ZW gen. bryg. Zdzisław Ostrowski wspomniał swoje pierwsze kontakty z naszym Związkiem i swoją w nim działalność.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ Chóru Męskiego „HALKA” z repertuarem pieśni żołnierskich.

Po wzniesieniu toastu za pomyślność Związku rozpoczęliśmy wspomnienia lat minionych i kolegów, biesiadując przy akompaniamencie piosenek żołnierskich, śpiewanych wspólnie z chórem „całą salą”.

wywiad

W trakcie uroczystości wywiadu dla TVP3 udzielili kol. Józef Mól i kol. Grzegorz Sikorski. Wypowiedzi kolegów oraz krótki reportaż wyemitowała TVP Bydgoszcz w głównym wydaniu „Zbliżeń” w dniu 15.04.2016 r.

Reportaż z wyróżnienia kolegów medalem Marszałka Województwa zamieszczono na stronie internetowej K-P Urzędu Marszałkowskiego.

02.03.2016

Pożegnanie z Wojskiem (mamy nadzieję – chwilowe)

W dniu 5.02.2016 r. Minister Obrony Narodowej rozwiązał,  w trybie natychmiastowym,  porozumienie ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Rozwiązanie, bez uzasadnienia (bez podania przyczyn) uznajemy za niezgodne z zasadami państwa prawa. Anulowano wszelką pomoc dla naszego Związku, w tym zatwierdzone już uprzednio wsparcie w planach na 2016 rok, oraz zabroniono jednostkom i instytucjom wojska wszelkiej współpracy z nami.

W następstwie takich działań dowódcy jednostek i szefowie instytucji podległych MON zostali zmuszeni (kolejnymi pismami) do wyrzucenia nas (organów Związku) z użyczonych pomieszczeń (pomimo podpisanych umów użyczenia) , w których mieściły się siedziby władz, izby pamięci i gdzie spotykali się członkowie Związku. W trybie pilnym zostaliśmy zmuszeni do opuszczenia biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, likwidacji Izby Pamięci, która zajęła 1 miejsce w konkursie na szczeblu centralnym, wyprowadzenia sztandarów, archiwów, kronik i dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej. Zmuszeni zostaliśmy do zabezpieczenia wszystkiego w prywatnych mieszkaniach i garażach. Podobne szykany spotkały koła naszej organizacji wojewódzkiej.

W dniu 25 lutego aktywiści Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego spotkali się w dotychczasowej siedzibie w celu uroczystego wyprowadzenia sztandarów i pożegnania (mamy nadzieję, iż chwilowego) Sił Zbrojnych. W towarzystwie sztandarów zdjęliśmy tablicę informacyjną Związku i pochyleniem sztandarów pod tablicą Pamięci Żołnierzom 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej symbolicznie pożegnaliśmy Siły Zbrojne RP.

Związek, pomimo szykan ze strony MON, będzie działał i wypełniał powinności statutowe ku chwale Ojczyzny i dla dobra środowiska wojskowego.

Poniżej zdjęcia z tej smutnej uroczystości.

P1100361P1100366P1100370-001P1100381DSCN3290FSCN3296