www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

07.07.2016

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej streszczenie (dokonane przez kol. Henryka Budzyńskiego na polecenie Prezesa Związku) odpowiedzi zastępcy RPO płk Krzysztofa Olkowicza na wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin, w sprawie waloryzacji emerytur i rent wojskowych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie treści streszczenia wśród członków związku, jak i niezrzeszonych emerytów i rencistów wojskowych.

Józef Mól

RPO-streszczenie odpowiedzi