www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

28.05.2022

ZAWODY STRZELECKIE 2022

W dniu 26 maja 2022 r. na Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (dawny poligon WRiA Toruń) 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej przeprowadziła szkolenie strzeleckie żołnierzy Brygady oraz żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku. W szkoleniu wzięli udział żołnierze Dowództwa Brygady z Bydgoszczy, 81 batalionu lekkiej piechoty z Torunia, 82 blp z Inowrocławia, 83 blp z Grudziądza, żołnierze OT i rezerwy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku z Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Świecia i Grudziądza. W ramach szkolenia Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP przeprowadził zawody o Puchar Marszała Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Strzelanie zorganizował i przeprowadził 81 blp z Torunia dowodzony przez ppłk Macieja Hulisza. Otwarcia dokonał zastępca dowódcy 8. K-P BOT ppłk Marcin Piwowarczyk witając uczestników. Prezes K-PZW ZŻWP płk w st. spocz. Józef Mól przedstawił uczestników, omówił cel zawodów i uwarunkowania, zwracając uwagę na fakt, że żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku po raz pierwszy będą strzelać z broni będącej na wyposażeniu wojsk obrony terytorialnej – karabinka GROT i pistoletu VIS, będą więc mieli możność ocenić ich walory bojowe. Sędzia główny zawodów st. chor. szt. w st. spocz. Tadeusz Mróz, sędzia klasy państwowej, przypomniał Regulamin zawodów i sposób oceny wyników. Kierownik strzelania por. Wojciech Szymelphenig omówił warunki bezpieczeństwa na strzelnicy.

Po rozpoczęciu zawodów przeprowadzono szkolenie z budowy i obsługi karabinka GROT  oaz pistoletu VIS.

 

Strzelanie rozpoczęto z karabinka GROT na odległość 100 m do tarczy nr 22 a, a następnie z pistoletu vis na 25 m do tarczy jw.

 

 

 

 

 

Wyniki strzelania, sprawdzone i podpisane przez komisję sędziowską ewidencjonowano elektronicznie, co pozwalało na bieżąco analizować wyniki i dokonać podsumowania rezultatów. Realizowali to p. Kamila Sztangierka i kol. Kazimierz Walczak.

Wyniki strzelania ogłosił Sędzia Główny zawodów:

W strzelaniu z karabinka GROT  pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdobyła drużyna 83 blp Grudziądz, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław i trzecie miejsce drużyna 81 blp Toruń. W imieniu Marszałka puchar i nagrody wręczył p. Tomasz Grendzicki.

 

 

 

 

 

Indywidualnie z karabinka GROT pierwsze miejsce zajął plut. Mariusz Kiełbratowski – 45 pkt, drugie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski – 44 pkt, trzecie miejsce st. szer. Mateusz Marczak – 43 pkt.

W grupie żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku pierwsze miejsce zajęła drużyna Koła nr 12 z Bydgoszczy ZŻWP.

W ocenie organizatora zawodów wyniki świadczą o bardzo dobrym wyszkoleniu żołnierzy obrony terytorialnej oraz wysokich walorach karabinka GROT. Słabsze wyniki osiągnięte przez żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku wynikają z faktu, iż strzelali z tej broni po raz pierwszy, co przy zmianie przyrządów celowniczych miało wpływ na wyniki.

W strzelaniu z pistoletu VIS pierwsze miejsce drużynowo i Puchar Prezesa K-PZW ZŻWP zajęła drużyna Koła nr 1 w Toruniu ZŻWP – 139 pkt, drugie miejsce drużyna 82 blp Inowrocław – 136 pkt, trzecie miejsce drużyna Koła nr 9 z Bydgoszczy ZŻWP.

 

 

 

 

Indywidualnie w strzelaniu z pistoletu VIS 1-sze miejsce zdobył kpr. Jakub Dębowski z 82 blp – 49 pkt., 2-gie miejsce ppłk Ryszard Wróblewski z 82 blp – 48 pkt., 3-cie miejsce p. Tomasz Grendzicki z Urzędu Marszałkowskiego – 48 pkt.

Po wręczeniu pucharów, medali i nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa i Zarząd Wojewódzki ZŻWP zawody zakończono gratulując zwycięzcom, wszystkim uczestnikom życząc spotkania za rok i pozując do wspólnego zdjęcia.

Kończąc spotkanie Prezes K-PZW płk Józef Mól podziękował organizatorom: 8 K-PBOT, 81 blp z Torunia, kierownikowi strzelań i sędziom zawodów  oraz poinformował, iż startując poza konkursem, jako organizator zawodów,  w strzelaniu z pistoletu osiągnął życiowy rekord 49 pkt, co, biorąc pod uwagę wyniki innych strzelców, świadczy o bardzo dobrej celności pistoletu VIS.

Do zobaczenia w 2023 r.