www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

18.02.2022

Odpowiedź na interpelację posła Krzysztofa Gawkowskiego

W dniu 25 stycznia 2022 r. odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Gawkowskiego skierowaną do Ministra ON udzielił sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz.

Odpowiedź nie odnosi się do zarzutów postawionych w interpelacji, jest kłamliwa i w moim odczuciu „została odfajkowana”. Podkreślenia wymaga zawarte w odpowiedzi stwierdzenie: Przedmiotowa umowa(dotyczy umowy ze ZŻWP – uwaga moja) została rozwiązana w 2016 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, w którego ocenie działalność stowarzyszenia w niewystarczający sposób realizowała cele zawartego porozumienia”.

W decyzji o rozwiązaniu umowy podjętą w 2016 r. nie ma takowego zarzutu. Zarzut dotyczył głównie rzekomego faktu złamania zasady apartyjności przez Związek i miał cel represyjny w stosunku do członków Związku, o czym świadczy natychmiastowe w trybie alarmowym (przekazane przez służby operacyjne Sił Zbrojnych) polecenie usunięcia nas z obiektów wojskowych i zakaz jakichkolwiek kontaktów za Związkiem.

Pan Skurkiewicz, albo nie wie o czym pisze, albo celowo wprowadza w błąd składającego interpelację Posła, potwierdzając tym samym kontynuację polityki Antoniego Macierewicza w stosunku do naszego środowiska żołnierskiego.

Józef Mól

Poniżej pełna treść odpowiedzi

Odpowiedź na interpelację