www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

19.01.2021

PROTEST organizacji żołnierskich i kombatanckich przeciwko zmianie nazwy „SKWER POW”

Informuję członków i sympatyków Związki oraz wszystkich żołnierzy służących w Pomorskim Okręgu Wojskowym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski podpisał w dniu 23 grudnia 2020 r. zarządzenie zastępcze o nadanie nazwy skwerowi.  § 1 w/w zarządzenia: Skwerowi o nazwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego położonemu w mieście Bydgoszcz nadaje się nazwę płk. Łukasza Cieplińskiego.

Wojewoda oparł zarządzenie na ustawie o zakazie propagowania komunizmu po zasięgnięciu opinii IPN.

Wczytując się w treść uzasadnienia rzucają się w oczy oczywiste nieprawdy wynikające z ideologicznego zacietrzewienia pracowników IPN. Odniosłem wrażenie, że służyłem nie w tej armii, o której pisze Wojewoda za IPN. Szczegóły w materiałach pod tekstem.

Po uzyskaniu informacji o wydaniu takowego zarządzenia skierowałem (pocztą elektroniczną) protest do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z zażaleniem na w/w zarządzenie.

Ponieważ nazwę Skweru nadała Rada Miasta Bydgoszczy doszedłem do wniosku, iż protest nasz winien być skierowany również, a może przede wszystkim, do Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy. Uznałem również, że nie jest to sprawa tylko naszego Związku, a całej społeczności żołnierskiej i kombatanckiej. Koledzy z innych związków  w pełni poparli to stanowisko.

W dniu 19 stycznia skierowałem do Przewodniczącej Rady Miasta i Prezydenta Miasta Bydgoszczy protest naszych organizacji żołnierskich i kombatanckich. Z posiadanych przez mnie informacji wynika, że Prezydent Miasta na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 27 stycznia przedstawi wniosek o złożenie zażalenia na zarządzenie Wojewody.

Dziękuję kol. kol. Januszowi Lemanowiczowi, Kazimierzowi Małachowskiemu i Wojciechowi Zawadzkiemu za pomoc w redakcji Protestu.

Józef Mól

Zarządzenie wojewody

Protest w sprawie zmiany nazwy Skwer POW