www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

22.08.2020

JUBILEUSZ płk Ryszarda SAJDAKA

     Jubileusz  Płk inż. Ryszarda  SAJDAKA

    Nasz kolega i przyjaciel pan  płk inż. Ryszard Sajdak , obchodził piękny jubileusz 90-lecia urodzin. Całe swoje życie poświęcił  służbie  w  Wojsku Polskim.

            Czas pandemii całkowicie pozbawił nas  koleżeńskich spotkań, wspólnego, świętowania naszych własnych i nie tylko okazji, tak miłych dla żołnierskich serc, wspomnień lat żołnierskiej wspólnoty. Jubileusz 90-lecia   jest ważną okazją do spotkania z rodzina, przyjaciółmi i kolegami. Tak wiec zapadła męska decyzja – Jubilat w dniu 8 sierpnia do restauracji ” Pod Dębem” w Bydgoszczy zaprosił liczne grono najbliższej rodziny, przyjaciół i kolegów na wspólne świętowanie  Jego jubileuszowej rocznicy 90-lecia urodzin.Płk Ryszard Sajdak urodził się w Bydgoszczy, jest absolwentem I Liceum i Gimnazjum Męskiego – 1950 r. Służbę  wojskowa rozpoczął w 1950 roku, powołany do  Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Łączności a następnie do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1952 roku awansowany na pierwszy stopień oficerski. W podczas swojej zawodowej służby wojskowej w latach 1952-1957 ukończył studia na Politechnice Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera na wydziale Budowy Maszyn. W okresie swojej zawodowej służby wojskowej doskonali swą wiedzę i doświadczenie w zakresie Obrony Powietrznej Kraju m. inn. w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, Akademii Obrony Powietrznej w Twerze, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za swoją wzorowa pracę służbową, aktywną działalność społeczną, był wielokrotnie wyróżniany, awansowany na kolejne stopnie wojskowe. Odznaczony wysokimi odznaczeniami resortowymi i państwowymi w tym: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi włącznie.   W latach 1970-1974 pełni obowiązki dowódcy 13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie a od 1974 do 1984 jest dowódcą 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy.        Po przejsciu do rezerwy jeszcze przez dlugie lata pracuje jako rzeczoznawca aparatury elektronicznej, budowy maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej w firmie  Intercargo-Inspection w Warszawie.W latach 1962-1970 członek Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, a od 2002 roku członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. Jest bydgoszczaninem z ” dziada pradziada” – rodzina rodziców i dziadków jest pochowana na bydgoskich cmentarzach. W 1981 r powstaje ZBŻiORWP – organizatorzy uzyskują wsparcie i pomoc ze strony dowódcy 2 BRt. W 1984r wstepuje do Koła nr 10 ZBŻiORWP przy 2 BRt i pełni funkcję prezesa przez kolejne dwie kadencje. Obecnie jest  członkiem koła nr 1 ZŻWP przy 2 KOP w Bydgoszczy. Czlonek ZW ZBŻiORWP, wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zarządu Wojewódzkiego ZBŻiORWP w Bydgoszczy, odznaczony, brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi dla ŻWP.  

Jubileusz Sajdak

   Tekst i zdjęcia:    Krzysztof  Łapiński