www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

12.05.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE majora Marka PLITA

11 maja 2019 roku na Cmentarzu Komunalnym, przy ulicy Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy, licznie zgromadzeni członkowie Kujawsko-Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pożegnali zmarłego 8 maja 2019 roku Kolegę majora inżyniera Marka Plita. Słowa pożegnania wygłosił (treść poniżej), wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego – płk Stanisław Mandziuk.

 

Szanowny Panie Majorze, Kolego Marku!

           Dzisiaj wśród pogrążonych w żałobie członków twojej rodziny, jesteśmy my, żołnierze, Twoi koledzy z ciężkich, wymagających od nas poświęceń, wielu  lat służby wojskowej. Gdziekolwiek byłeś zostawiałeś trwały ślad wzorowego wypełniania nałożonych obowiązków. Byłeś dla nas wzorem cnót żołnierskich podczas wypełniania codziennych, jakże odpowiedzialnych zadań, od Twojej sumienności zależała sprawność cennego sprzętu wojskowego. Dziś tylko nieliczni, a są między  nami, tacy którzy mogą poświadczyć jak była to odpowiedzialna i wymagająca służba. Całą postawa dowiodłeś, że żołnierzem się nie bywa! Żołnierzem się jest!

          Major inżynier Marek Plit urodził się 28 października 1944 roku w Radomiu. Po ukończeniu technikum leśnego zdecydował się  na podnoszenie swoich kwalifikacji. Pierwszego października 1960 roku wstępuje do podoficerskiej szkoły zawodowej, którą kończy w 1963 roku i otrzymuje przydział do 16 dywizjonu artylerii rakietowej. Za wyróżniającą się postawę otrzymuje skierowanie na studia w WAT, które kończy w 1971 roku. Dalszą służbę pełni w 20 Centralnej Bazie w Mostach a od 1974 r., różnych kierowniczych stanowiskach w  12. składnicy uzbrojenia   w Bydgoszczy. Do cywila, po 30. latach służby, odchodzi w 1990 roku. Doceniano jego zaangażowanie wyróżniając m. in., Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Złotym  Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Po odejściu do cywila nie rozstaje się z kolegami po fachu. Wstępuje do Związku Żołnierzy WP tu aktywnie działa jako członek zarządu Koła nr 17 a od 1995 r. był jego Prezesem. W 2002 wybrano go na członka Kujawsko-Pomorskiego ZW. Tu charytatywnie  pracuje na stanowisku dyrektora biura ZW a następnie zostaje sekretarzem ZW. Przez wiele lat organizował wsparcie kolegom, wskazując, w razie potrzeby, źródła skąd można było otrzymać pomoc finansową. Za niezwykłą sumienność i skrupulatność wykazaną w codziennej działalności był nieocenionym fachowcem. Zorganizował wiele podróży wojskowo-historycznych oraz spotkań integracyjnych. Był wszędzie tam gdzie należało pokazać zaangażowanie członków naszego Związku w działalności społecznej naszego regionu. Dostrzeżono to na szczeblu wojewódzkim  Prezydent   Bydgoszczy  wyróżnił  Go Medalem za Zasługi dla Miasta  Bydgoszczy.  Za realizację statutowych celów Związku został wyróżniony  m. in. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP,  wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla K – P ZW oraz wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZG ZŻWP  w Warszawie. W wolnym czasie jego pasją była, szeroko pojęta działalność szaradziarska, Wstępuje do bydgoskiego klubu Szaradzistów „ORION”, bierze udział w wielu turniejach szaradziarskich na szczeblu lokalnym i krajowym. Dzisiaj maił być na takim turnieju w Grudziądzu, Twoi koledzy odwołali swój udział i przyszli Ciebie Marku pożegnać.

                    Łączymy się w bólu z Twoją Rodziną.

                    Cześć Twojej pamięci!

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym oraz członkom naszego Związku za udział w tej smutnej uroczystości.