www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

24.01.2019

XXI Nocny Marsz z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Kujawach

W dniu 12 stycznia 2019 roku Koło nr 7 ZZWP w Inowrocławiu wspólnie z ZSP im. Jana Pawła II, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Koło w Inowrocławiu zorganizował Nocny Rajd pieszy z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, zwycięskiego powstania, które Polsce przywróciło Inowrocław i Kujawy. Celem rajdu było uczczenie pamięci bohaterstwa powstańców, zapoznanie uczestników marszu ze znaczeniem tego zbrojnego czynu oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. Po zapaleniu zniczy pod pomniku Powstańców Wielkopolskich i wspólnym zdjęciu uczestnicy autokarami udali się do ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim.

            Po przyjeździe dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły młodzież zwiedziła szkołę oraz wzięła udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim oraz konkursie strzeleckim z broni pneumatycznej. Najlepsi w konkursach otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Starostę Inowrocławskiego, Drukarnię „Intro – Druk”, Drukarnię „Pozkal” Oddział PTTK w Inowrocławiu. Nagrody i dyplomy wręczali Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gerus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Robert Gołdecki, Rafał Cyms wnuk kpt. Pawła Cymsa, Dyrektor ZSP Alina Madziarska.

            Następnie po zapaleniu pochodni uczestnicy rajdu udali się na pieszo w drogę powrotną przez Mimowolę do Inowrocławia, gdzie w parku solankowym „Przy Pawiu” zakończono rajd. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom, osobom zaangażowanym przy pomocy organizacji rajdu. Dodam, iż mimo trudnych warunków na trasie w rajdzie wzięło udział 216 osób ze: Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 11, 14, 16, SP Integracyjnej, OWD i R z Inowrocławia, SP Złotniki Kujawskie.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

14.01.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE GENERAŁA Zdzisława OSTROWSKIEGO

Ze smutkiem powiadamiany, iż 10 stycznia 2019 roku zmarł gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Ostrowski, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Honorowy Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

Ostatnie pożegnanie i złożenie zwłok do grobu odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r. w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego i cmentarzu przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy. W mszy żałobnej uczestniczyła Rodzina Generała, towarzysze służby, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz liczne rzesze przyjaciół i znajomych. Mszę odprawił dziekan IWsp Sił Zbrojnych ks.ppłk Tomasz Paroń.

 

 

Pogrzeb odbył się z wojskową asystą honorową oraz asystą trzech pocztów sztandarowych naszego Związku.

W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Generała Pożegnał prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Józef Mól. Poniżej treść pożegnania:

„Panie Generale Zdzisławie Ostrowski!                                                                       Przybyliśmy tu – towarzysze służby, podwładni oraz członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego- aby wraz z Rodziną i bliskimi, towarzyszyć Ci w ostatniej ziemskiej drodze, aby oddać Ci cześć.

Urodziłeś się w Puznowie k. Garwolina 16 lutego 1933 roku. W latach 1948 1951 byłeś elewem Korpusu Kadetów KBW, a następnie podchorążym Oficerskiej Szkoły w Legnicy. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej dowodziłeś plutonem i kompanią oraz byłeś szefem sztabu batalionu i wykładowcą Szkoły Oficerskiej, a po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego w 1966 roku wykładowcą w tej Uczelni. W 1967 roku byłeś uczestnikiem misji rozjemczej w Wietnamie. Dowodziłeś 2 Brygadą WOW, 15 Dywizją Zmechanizowaną.

Byłeś szefem sztabu Śląskiego i Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a następnie zastępcą dowódcy POW. W 1990 roku zostałeś powołany na pełnomocnika Rządu RP ds. Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce i do 1993 roku kierowałeś wyprowadzeniem z Polski Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Służbę wojskową zakończyłeś  1995 roku  w stopniu generała brygady.

Za zasługi w służbie Polsce odznaczony zostałeś Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim OOP oraz wieloma odznaczeniami krajowymi  i zagranicznymi.

Po zakończeniu służby wstąpiłeś do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy. Byłeś aktywnym członkiem,  organizatorem wielu przedsięwzięć związkowych. Uczestniczyłeś w zawodach strzeleckich, spotkaniach z młodzieżą szkolną i harcerzami,    w spotkaniach integracyjnych naszego środowiska. Dzieliłeś się z nami wspomnieniami     z okresu służby, a zwłaszcza kulisami wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski. Kierowałeś Zarządem Wojewódzkim Związku. Do końca Byłeś Honorowym Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. 

Zapamiętamy Cię jako wszechstronnie wykształconego oficera, wspaniałego dowódcę    i przywódcę. Wymagającego przełożonego i serdecznego Kolegę. Niejeden z nas doświadczył Twojej wyrozumiałości dla naszych potknięć, cennych wskazówek i pomocy   w sprawach osobistych.

Wykształciłeś i wychowałeś wielu oficerów. Nie zapomniałeś o Rodzinie. Zawsze wyrażałeś Swoją wdzięczność swojej ukochanej Żonie za utrzymanie ogniska domowego.

Wychowałeś dwóch synów na oficerów Wojska Polskiego.

Pozostaniesz na kartach historii Polski, w historii WP. Jest Twoje poczesne miejsce   w naszej Sali Tradycji, ale przede wszystkim będziesz w naszych umysłach i naszych sercach. Żegnaj Generale i Przyjacielu. Spoczywaj w spokoju. Cześć Twojej pamięci.”

 

Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym Zarządu Wojewódzkiego, Koła Nr 3, Koła Nr 9 oraz członkom naszego Związku za udział w tej smutnej uroczystości