www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.07.2018

UWAGA -emeryci wojskowi, pracujący po zwolnieniu ze służby – należność po zwolnieniu z pracy

Szanowni Koledzy emeryci i renciści wojskowi!

Zgodnie z orzecznictwem sądów pracy byłemu żołnierzowi zawodowemu, zatrudnionemu po zwolnieniu do rezerwy w instytucjach i zakładach pracy, przysługuje po zwolnieniu z pracy  (także w jednostkach wojskowych) odprawa emerytalna w wysokości określonej w Kodeksie Pracy lub układach zbiorowych pracy w danej instytucji/zakładzie (może to być od 1 do 6 miesięcznych pensji). Nie zależy to od faktu otrzymania należności za zwolnienie z zawodowej służby wojskowej – nie jest ta należność odprawą emerytalną określoną w prawie pracy. Wykładnię taką dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt: I PK 1/15). Należy zwrócić uwagę, iż wyrok SN nie jest powszechnie obowiązującym prawem (tylko wyroki w pełnym składzie SN są powszechnie obowiązujące) i każdy sąd może mieć odmienne zdanie – ale jest ważnym argumentem dla sądu. Jeszcze jedna uwaga taką odprawę można otrzymać tylko raz (nie jest więc możliwe otrzymanie jej od kilku kolejnych pracodawców). I jeszcze jedno koniecznością jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Roszczenia przedawniają się po trzech latach. W załączeniu wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie Wydział IV Pracy z dnia 25 października 2017 r.. W Bydgoszczy też takie wyroki zapadają na korzyść skarżącego żołnierza. Ostatnio korzystny dla skarżącego wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24.05.2018 r. sygn. akt VII P 178/18.

Wyrok SR w Bydgoszczy VII P 178-18

Odprawa emerytalna – Szczytno

Powodzenie w bojach o swoje prawa.

Józef Mól