www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

30.04.2018

Działalność ZG ZŻWP w sprawie ustawy „degradacyjnej”

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 20 marca 2018 roku zwróciło się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem  o odmowę podpisania ustawy (zawetowanie) o pozbawieniu stopnia wojskowego osób i żołnierzy rezerwy….Pismo do Prezydenta RP

W imieniu związku apel podpisał płk Marek Bielec – Prezes Związku.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odpowiedzi na pismo Związku, w imieniu Prezydenta RP,  udzielił dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski.  Pismo z BBN