www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.11.2017

Protest Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zebrane na posiedzeniu doraźnym w dniu 13 listopada 2017 r. zdecydowało o skierowaniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego protestu w sprawie nie wymienienia naszej delegacji podczas składania wieńców pod Pomnikiem Wolności podczas Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku w Bydgoszczy. Nasza delegacja oraz poczet sztandarowy wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Z przedstawicielami Biura Wojewody ustalono miejsce naszej delegacji podczas składania wieńców i delegacja zajęła wyznaczone jej miejsce. Prowadzący uroczystość wyczytywał osoby i nazwy organizacji składającej wieniec. W momencie, kiedy nastąpiła nasza kolej, pomimo sygnału werblistów, przez dłuższą chwilę nie wymieniano nazwy naszego Związku. Zdecydowaliśmy złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny składając wieniec bez wezwania.  Znamienne jest, iż wyczytano nazwy delegacji występujących po nas. Fakt ten odczytaliśmy jednoznacznie jako celowe pominięcie naszego Związku (z otoczenia prowadzącego padła podpowiedź –teraz przerwa” – gdy przyszła na nas kolej). Nie przyjmujemy tłumaczenia Biura Wojewody, iż nastąpiło zamieszanie i dlatego „wypadła” z planu nasza delegacja. Nie dostrzegliśmy żadnego zamieszania – uroczystość została perfekcyjnie przygotowana i przeprowadzona. Pytamy zatem komu przeszkadzała nasza obecność na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i kto podjął decyzję o pominięciu naszej organizacji unieważniając tym faktem zaproszenie Wojewody, Marszałka i Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Powyższy fakt, jeśli był celowy, a takie mamy przekonanie, świadczyłby, iż ktoś z decydentów uznał naszą obecność za niepożądaną i wykluczył nas z kręgu godnych uczczenia doniosłej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Mamy w pamięci gorszący incydent jaki miał miejsce podczas Uroczystości kilka minut wcześniej. Podczas tzw. „apelu smoleńskiego” jedna z pań wypowiedziała krytyczną uwagę na ten temat do towarzyszących jej osób. Stojąca obok kobieta głosem doniosłym i rozkazującym oznajmiła: ciebie tu nie powinno być – wyjdź stąd”, a następnie, podczas salwy honorowej wykrzyknęła: „do niej strzelajcie„- wskazując kobietę mającą inne zdanie. 

Mamy nadzieję, iż osoba decydująca o pominięciu naszej delegacji, nie solidaryzuje się z tymi, którzy dzielą społeczeństwo na „prawdziwych patriotów” i zaprzańców. 

Poniżej treść protestu skierowanego w dniu 14 listopada do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Protest