www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

20.04.2016

XXXV-lecie Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP

Baner -35-lecie

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZZWP zorganizował obchody XXXV-lecia powstania organizacji wojewódzkiej naszego Związku.

uczestnicy

W sali Domu Kultury „Orion” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zebrali się członkowie władz wojewódzkich Związku, prezesi i delegacje kół oraz zaproszeni goście. Nasze zaproszenie przyjęli: Wiceprezydent Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński, przedstawiciel Marszałka Województwa       p. Marcin Swaczyna, przedstawiciele instytucji wojskowych Bydgoszczy, honorowi prezesi Zarządu Wojewódzkiego:

goście

gen. bryg. Zdzisław Ostrowski i płk Maksymilian Buczek, honorowy członek Związku płk Jan Długoszewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych       p. Roman Skrzeszewski, członek Okręgowego Zarządu ZIW p. Zdzisław Piątek oraz wieloletni członkowie wspierający naszą organizacje p. Ewa Długoszewska,    p. Maria Sikorska i p. Cezary Kobziakowski. Z żalem       i troską przyjęliśmy informację, iż ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć honorowi członkowie Związku kol. kol. Władysław Bachta, Jam Czerniak    i Mieczysław Matelski.

Uroczystość rozpoczęliśmy wysłuchaniem „Pieśni Związku”.

powitanie

Witając uczestników uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Józef Mól podkreślił, że początkiem naszej historii był I Zjazd Wojewódzki, który odbył się w dniu 28 kwietnia 1981 roku. W Zjeździe uczestniczyło 63 delegatów z 14 kół. Następnie Prezes przedstawił 35-letnią historię naszej organizacji wojewódzkiej oraz bieżącą naszą działalność w formie pokazu multimedialnego. Wystąpienie zakończyło wspomnienie tych „co odeszli” – zasłużonych członków Związku i wysłuchanie utworu „Cisza”.

Kol. Józef Mól podziękował Honorowym Prezesom ZW i Honorowym członkom Związku, kol. kol. Henrykowi Konarskiemu, Janowi Długoszewskiemu i Stanisławowi Mandziukowi za organizację Sali Pamięci i prowadzenie kroniki ZW, kol. Grzegorzowi Sikorskiemu za kierowanie zespołem korespondentów, prezesom kól kol. kol Edmundowi Łącznemu, Henrykowi Konarskiemu i Lechowi Murawskiemu za prace z młodzieżą szkolną i harcerzami, członkom władz wojewódzkich, kol. kol. Stanisławowi Mandziukowi, Markowi Plitowi, Janowi Dudzie, Kazimierzowi Walczakowi, prezesom kół oraz wszystkim aktywistom za codzienny trud w realizacji celów Związku, godną postawę i serdeczność we wzajemnych relacjach.

Za tę aktywność i osiągnięte rezultaty w pracy związkowej wyróżniono:

powitanie

  1. Wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku” kol. Gerarda Przewoskiego i kol. Wojciecha Wałęsę;
  2. „Złotym Krzyżem Związku” kol. Edmunda Gręzickiego;
  3. „Srebrnym Krzyżem Związku” kol. Tadeusza Skalskiego i kol. Józefa Borysa;
  4. Dyplomami uznania Zarządu Głównego kol. kol Władysława Bachtę, Maksymiliana Buczka, Jana Czerniaka, Jana Długoszewskiego, Mieczysława Matelskiego, Kazimierza Kujawskiego;
  5. Medalami XXXV-lecia ZŻWP wyróżniono zaproszonych Gości,  aktyw organizacji wojewódzkiej oraz członków wspierających p. Ewę Długoszewską i p. Cezarego Kobziakowskiego;
  6. „Medalem Pamiątkowym ZŻWP” wyróżniono p. Marię Sikorską.

medal Mkonarski

Wielkim zaszczytem dla całej organizacji wojewódzkiej było wyróżnienia naszych członków kol. Henryka Konarskiego i kol. Grzegorza Sikorskiego „Medalem Marszałka Kujawsko-Pomorskiego.

Pozdrowienia dla Związku i życzenia owocnej pracy związkowej oraz dyplomy złożyli Goście uroczystości. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński przekazał na ręce Prezesa statuetkę bydgoskiej „Łuczniczki” i zobowiązał się do aktywnego wsparcia nas w pozyskaniu pomieszczeń dla pracy związkowej.

Honorowy Prezes ZW gen. bryg. Zdzisław Ostrowski wspomniał swoje pierwsze kontakty z naszym Związkiem i swoją w nim działalność.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ Chóru Męskiego „HALKA” z repertuarem pieśni żołnierskich.

Po wzniesieniu toastu za pomyślność Związku rozpoczęliśmy wspomnienia lat minionych i kolegów, biesiadując przy akompaniamencie piosenek żołnierskich, śpiewanych wspólnie z chórem „całą salą”.

wywiad

W trakcie uroczystości wywiadu dla TVP3 udzielili kol. Józef Mól i kol. Grzegorz Sikorski. Wypowiedzi kolegów oraz krótki reportaż wyemitowała TVP Bydgoszcz w głównym wydaniu „Zbliżeń” w dniu 15.04.2016 r.

Reportaż z wyróżnienia kolegów medalem Marszałka Województwa zamieszczono na stronie internetowej K-P Urzędu Marszałkowskiego.