www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

23.01.2014

Informacja o zmianach stopni wojskowych

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie likwidacji niektórych stopni wojskowych informujemy, iż ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2013 r. poz. 1355) wprowadzono następujące stopnie wojskowe podoficerów:

a) podoficerowie młodsi: kapral, starszy kapral, plutonowy;

b) podoficerowie: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży;

c) podoficerowie starsi: chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy.

Jak z powyższego wynika zlikwidowano następujące stopnie: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy, chorąży sztabowy (analogicznie w MW).

Żołnierzy rezerwy i niepodlegający służbie wojskowej (renciści, w stanie spoczynku) posiadający zlikwidowane stopnie z dniem wejścia ustawy w życie mianuje się do stopni bezpośrednio wyższych, t.j. starszego plutonowego na stopień sierżanta, sierżanta sztabowego i starszego sierżanta sztabowego na stopień młodszego chorążego, młodszego chorążego sztabowego i chorążego sztabowego na stopień starszego chorążego sztabowego.

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor Departamentu Kadr MON na wniosek komendanta WKU. Komendanci WKU wysyłają wnioski z „urzędu”, nie ma zatem konieczności dopominania się lub zgłaszania do WKU. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla pewności sprawdzić w WKU czy gdzieś nie pominięto nas lub dokumenty się „zapodziały”.

W zakładce „PRAWO” treść ustawy z 11 pażdziernika 2013 r.