www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

17.06.2013

Centralne obchody 32-lecia ZŻWP

W dniach 13-15 czerwca w Gnieźnie odbyły się centralne obchody Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w 32 rocznicę powstania Związku. W dniu 13 czerwca przeprowadzono Konferencję popularno-naukową „Polsko-niemieckie pojednanie elementem patriotycznego wychowania młodzieży” w Kolegium Europejskim im. Jana Pawła II, XV Jubileuszowy Sejmik Korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz I Turniej Tenisa Ziemnego ZŻWP.
W przedsięwzięciach tych uczestniczyli nasi korespondenci GWiR Państwo Maria i Grzegorz Sikorscy oraz kol. Kazimierz  Szewczyk. Turniej tenisa ziemnego wygrali przedstawiciele Bydgoszczy.
W dniu 14 czerwca uczestniczyliśmy w ceremonii wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu naszego Związku. Uroczysty apel na rynku Gnieźnieńskim poprzedziła Msza Święta w Kościele Garnizonowym. Mszę celebrował i homilię wygłosił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Po przemarszu na Rynek Gniezna uczestniczyliśmy w ceremonii nadania sztandaru.  Sztandar poświęcił Prymas Polski abp Józef Kowalczyk z przedstawicielami ordynariatu polowego kościoła prawosławnego i ewangelickiego.          W imieniu Ministra Obrony Narodowej sztandar wręczył Podsekretarz Stanu gen. broni Waldemar Skrzypczak.  Prezes Związku gen. dyw. Adam Rębacz przekazał sztandar pocztowi, po czym nastąpiła prezentacja sztandaru. W ceremonii  uczestniczyli przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Sztabu Generalnego i Rodzajów Sił Zbrojnych, poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, prezydent Miasta Gniezna, mieszkańcy Miasta oraz liczni członkowie Związku.
Zaobserwowaliśmy delegacje kół nr 7 i 14 z Inowrocławia, w tym Honorowych Prezesów Kół Jana Czerniaka i Andrzeja Wójcika.
Po ceremonii i uroczystym obiedzie odbyło się  posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP.  Treścią posiedzenia było wyróżnienia osób zasłużonych dla Związku pośród władz samorządowych Gniezna, przedstawicieli Wojska oraz członków Związku.

Miło nam poinformować, iż nadaniem tytułu „Człowieka Roku 2012” został uhonorowany Prezes Koła Nr 9 kol. Henryk Konarski. Wyróżnienie wręczył Prezes Związku gen. dyw. Adam Rębacz.

Wieczorem z przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.

Więcej informacji na stronie Zarządu Głównego. Polecamy zdjęcia z uroczystości w naszej Galerii.