www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

Zebranie członków Koła nr 7 w Inowrocławiu

3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia, odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.
Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes ZŻWP – Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław – Aleksandra Hopcia – Dolińska.
Podczas zebrania uczestnicy zostali zapoznani z celami działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia przez Panią Prezes Aleksandrę Hopcia – Dolińską.
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia realizuje Lokalną Strategię Rozwoju przez społeczność (LSR) dofinansowywaną z Funduszy Europejskich, takich jak: poprawę sytuacji społeczno – zawodowych mieszkańców objętych LSR, wzrost aktywności społeczno – zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia, zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu, oraz zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
Po wystąpieniu Pani Prezes LGD, uczestnikom wyświetlony został I odcinek serialu „ Historican – Tropiciele Prawdy” pod tytułem „Króliki z Ravensbruck” w reżyserii Sebastiana Bratkowskiego. Sceny do filmu realizowane były na terenie „Muzeum Stutthof” w Sztutowie.
Obóz w Ravensbruck, to hitlerowskie piekło kobiet. Powstał na początku 1939 roku. Więźniarki z Polski stanowiły największą grupę. Wszystkie umieszczono w bloku nr 15 razem przebywało tam 500 więźniarek. W sumie przez obóz przeszło około 40 tysięcy. Od 1 sierpnia 1942 roku do 16 sierpnia 1943 roku na 74 Polkach przeprowadzono bestialskie eksperymenty operacji nóg, które polegały na zakażaniu ran tężcem, różnymi bakteriami, tłuczonym szkłem i kawałkami drewna.
30 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Z 74 „królików” obóz przeżyło 63. Sześć z nich pozostało za granicą, 57 wróciło do Polski.
Po projekcji filmu wywiązała się krótka i rzeczowa dyskusja.
Na zakończenie zebrania Prezes Lech Murawski zapoznał zebranych z planem kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kole, w związku z kończącą się kadencją zarządu. Ustalono termin spotkania świąteczno – noworocznego dla członków i sympatyków Koła.
Ponadto Prezes Koła wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi Lesławowi Przybyszowi.
Uczestnicy spotkania, serdecznie dziękują Pani Prezes LGD Inowrocław – Aleksandrze Hopcia – Dolińskiej, za zapoznanie z celami stowarzyszenia oraz za udostępnienie siedziby LGD.
Osobne podziękowania skierowano do Pana Józefa Sieja historyka i regionalisty za udostępnienie i wyświetlenie filmu „ Króliki z Ravensbruck”.

GALERIA ZDJĘĆ IMPREZY: -> kliknij ten link Zebranie członków Koła nr 7

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

Ostatnia modyfikacja 14.10.2016 o 10:10