www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu obchodzone w dniu 01 kwietnia 2016 roku.

 

Aby skutecznie bronić interesów byłych żołnierzy zawodowych należało się zorganizować. Tak powstała idea powołania do życia stowarzyszenia, które broniłoby interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych zwolnionych z czynnej służby wojskowej. Koło nr 7 przy JW 1641 w Inowrocławiu powstało 18 marca 1981 r. Numeracja Koła oznaczała, że w województwie powstało jako siódme.

Prezesami Koła nr 7 kolejno byli:

ppłk w st. spocz. Leon Borysow 1981 – 1985 r.- członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego;

 • ppłk rez. Stanisław Hartenberger 1985 – 1988 r.;
 • mjr rez. Karol Jóźwiak 1988 – 1992 r.;
 • mjr rez. Zdzisław Burzański 1992 – 1993 r.;
 • mjr rez. Wiesław Bałaziński 1993 – 1997 r.;
 • ppłk rez. nawig. Andrzej Wójcik 1997 – 2009 r.
 • ppłk rez. pil. Lech Murawski 2009 – do czasów obecnych.

 

Koło nasze w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków. W następnych latach liczba członków wzrosła do 102. Obecnie Koło liczy 32 członków. Wielu z naszych kolegów w tym 29 członków założycieli odeszło na wieczną wartę. W intencji zmarłych członków ZŻWP w przeddzień uroczystości w Kościele Garnizonowym p.w. św. Barbary i św. Maurycego, została odprawiona msza święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Wojskowej ks. mjr dr Tomasza Skupieńa.

Najstarszymi członkami, którzy do Koła wstąpili w dniu 11.09.1981 r. to koledzy:

 • Boguszewski Marian;
 • Jaworski Leopold;
 • Lipowicz Józef.

Koło ściśle współpracuje z Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Oddziałem Inowrocławskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarządem Powiatowym i Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wieloma innymi stowarzyszeniami. Członkowie Koła uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie miasta oraz w świętach Jednostek Wojskowych. W mieście znana jest też drużyna strzelecka z naszego Koła. Działaczami wielu organizacji pozarządowych na terenie miasta są członkowie naszego Koła. Dokładna dokumentacja naszej działalności znajduje się w wydawnictwie Nasze dwudziestolecie, biuletynie wydanym z okazji 25-lecia i kronice, którą to prowadzi kol. Roman Zieliński. W XXXV rocznicę powstania Związku Prezes Koła ppłk pil. Lech Murawski podziękował wszystkim członkom za aktywność, za realizację celów naszego stowarzyszenia. Podziękował za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc niesioną przez Zarząd Wojewódzki, władzom samorządowym naszego regionu, współpracującym z nami organizacjom. Pamięć i współpraca z nami pozwala nam spełniać się we wspólnej pracy dla społeczności lokalnej. Prezes życzył wszystkim satysfakcji z pracy oraz działalności społecznej. Niech przynosi ona dobre owoce i wdzięczność współobywateli.

 

Na uroczystym spotkaniu z okazji XXXV -lecia Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyli goście w osobach:

 • Członek Prezydium Zarządu Głównego, a zarazem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. płk Józef Mól;
 • Przedstawiciel Prezydium Związku Wojewódzkiego w osobach kol. ppłk Stanisław Mandziuk ;
 • Wiceprezes Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. mjr Marek Plit – sekretarza Zarządu Wojewódzkiego.
 • Przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta Inowrocławia w osobach:
 • Wicestarosta Inowrocławski Pana Włodzimierz Figas;
 • Prezydent miasta Inowrocławia Pana Ryszard Brejza;
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pana Grzegorza Kaczmarka;
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Pani Magdalena Kaiser;
 • Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr. dr. Tomasz Skupień.

 

Władze Gminy Inowrocław w osobach:

 • Wójt Gminy Inowrocław Pana Tadeusz Kacprzak;
 • Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Wysocka;
 • Zastępca Wójta Pan Marek Karólewski;
 • Pani Magdala Łośko Dyrektora Biura Poselskiego posła na sejm RP pana Krzysztofa Brejzy;
 • Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kujawy Pan płk Zbigniew Woźnicki;
 • Sekretarza Koła nr 14 kol. ppłk Janusz Sosiński;
 • Dyrektor Gimnazjum nr 3 im 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej Pan Paweł Błaszczak;
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastowskiego Pan Michał Jaśtak.

 

Serdecznie powitani zostali członkowie i sympatycy naszego koła, przedstawiciele inowrocławskiej prasy oraz przyjaciele współpracujący z kołem.

 

Uchwałą Nr 2/2016/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 9.2.2016 r.

w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 

Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP odznaczony został Pan ppłk Lech Murawski.

 

Złotym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan ppłk Andrzej Dargacz;
 • Pan mł. chor. Zbigniew Doros;
 • Pan ppłk Andrzej Wójcik;
 • Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski.

 

Srebrnym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan chor. Marian Boguszewski;
 • Pan mjr Leopold Jaworski;
 • Pan st. kpr. Krzysztof Pęczkowski;
 • Pani Krystyna Wysocka.

 

Brązowym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan mjr Bronisław Gładysz;
 • Pan st. chor. sztab. Stanisław Boczkowski;
 • Pan mł. chor. Józef Lipowicz;

 

Odznaką Honorową ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan por. Tadeusz Barczak;
 • Pan płk Feliks Janas;
 • Pan chor. sztab. Kazimierz Michalczyk;
 • Pan ppłk Krzysztof Szymkowiak.

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniło:

 

Złotym Medalem XXXV lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • Pana mjr. Wiesława Bałazińskiego;
 • Pana chor. Mariana Boguszewskiego;
 • Pana st. chor. sztab. Jerzego Bajarskiego;
 • Pana ppłk. Andrzeja Dargacza;
 • Pana mł. chor. Zbigniewa Doros;
 • Pana mjr. Bronisława Gładysza;
 • Pana mjr. Leopolda Jaworskiego;
 • Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego;
 • Pana mł. chor. Józefa Lipowicza;
 • Pana st. chor. sztab. Józefa Łukaszewskiego;
 • Pana ppłk. Lecha Murawskiego;
 • Pana st. chor. sztab. Tadeusza Mygę;
 • Pana płk. Zbigniewa Nawrota;
 • Pana st. sierż. Józefa Nikiel;
 • Pana st. kpr. Krzysztofa Pęczkowskiego;
 • Pana kpt. Andrzeja Piotrowskiego;
 • Pana mł. chor. Grzegorza Romanowskiego;
 • Pana mjr. Jana Sójkowskiego;
 • Pana ppłk. Krzysztofa Szymkowiaka;
 • Pana ppłk. Stanisława Walachowskiego;
 • Pana ppłk. Andrzeja Wójcika;
 • Pana st. chor. sztab. Tadeusza Wróblewskiego;
 • Pana st. sierż. Romana Zielińskiego.

 

Srebrnym Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • Pana Pawła Błaszaka;
 • Pana st. chor. sztab. Bogumiła Czaplickiego;
 • Pana st. kpr. Mariana Frąszczaka;
 • Pana Michała Jaśtaka;
 • Pana Tadeusza Kacprzaka;
 • Pana st. ogniomistrza Mieczysława Kamińskiego;
 • Pana st. kpr. Macieja Kaweckiego;
 • Pana st. chor. sztab. Zbigniewa Olszewskiego;
 • Pana ppłk. Bogdana Kopycioka.

 

Medale Pamiątkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali:

 

 • Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Brejza;
 • Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Włodzimierz Figas;
 • Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Pan Marek Karólewski;
 • Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza;
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Pan Tomasz Marcinkowski;
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia;
 • Pani Magdalena Kaiser;
 • Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa
 • Pan Piotr Strachanowski;
 • Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr dr Tomasz Skupień.
 • Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Inowrocławiu Pan Rafał Cyms.

 

Przyznane przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczenia i wyróżnienia wręczyli: płk w st. spocz. Józef Mól – Prezes Zarządu Wojewódzkiego;

płk w st. spocz. Stanisław Mandziuk – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

oraz Prezes Koła nr 7 ppłk. pil. w st. spocz. Lech Murawski.

 

Nagrodą książkową przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:

 • Pan ppłk Andrzej Dargacz;
 • Pan mł. chor. Zbigniew Doros;
 • Pan ppłk Lech Murawski;
 • Pan st. kpr. Krzysztof Pęczkowski;
 • Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski.

 

Zarząd Koła uhonorował także nagrodą książkową kronikarza Koła Pana st. sierż. Romana Zielińskiego i członka Koła Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego.

Podczas uroczystości zostały wręczone również, odznaczenia i Dyplomy Honorowe PTTK „ Za Pomoc i Współpracę” przyznane przez ZG PTTK w Warszawie.

Medal PTTK przyznano Kołu nr.7 ZŻWP w Inowrocławiu oraz Dyplomy Honorowe kol. Lechowi Murawskiemu, kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu oraz kol. Zbigniewowi Dorosowi.

Przyznane wyróżnienia w imieniu Prezesa ZG PTTK, wręczył kol. Andrzej Dargacz Prezes Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI -> kliknij ten link Obchody 35-lecia powstania Koła Nr 7.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 przy 56. Bazie Lotniczej
w Inowrocławiu

Ostatnia modyfikacja 14.04.2016 o 16:26