www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.04.2020

Praca biura Zarządu Wojewódzkiego w stanie epidemii

Uprzejmie informuję, iż ze względu na stan epidemii praca biura Zarządu Wojewódzkiego odbywa się w trybie zdalnym, bez obecności fizycznej w biurze. W wypadkach koniecznych proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z członkami Prezydium ZW lub prezesem ZW – dane kontaktowe na stronie internetowej.

Życzymy zdrowia!

Zarząd

06.04.2020

APEL PREZESA ZŻWP – KORONAWIRUS

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Od kilkunastu dniu obowiązują w kraju obostrzenie wynikające ze stanu  epidemii, nasilające się co kilka dni. Żyjemy w czasach nadzwyczajnym, o czym mówił Premier na konferencji, ale nie zdecydowano się na wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych. Stosowane ograniczenia praw mają pełne uzasadnienie wobec narastającej fali zakażeń, zachorowań i niestety zgonów. Przestrzegajmy zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca 2020 r., stosujmy się do zaleceń Ministra Zdrowia i rekomendacji specjalistów wirusologów. Nie dajmy się omamić różnym szarlatanom oferującym cudowne środki i żerującym na naszej naiwności. Szczerzmy naszego zdrowia, zdrowia najbliższych i osób postronnych. Pozostańmy w domach i innych enklawach zapewniających izolację. W razie konieczności wyjścia zachowajmy daleko idącą ostrożność w kontaktach z innymi i środowiskiem. Interesujmy się Koleżankami i Kolegami zwłaszcza samotnymi i chorymi. Udzielmy Im pomocy w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. 

Życzę dużo zdrowia i spokoju zwłaszcza w nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.

W załączeniu Apel Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Apel Prezesa – koronawirus