www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

16.07.2019

Pamięci Prezesa Honorowego K-PZW ZŻWP płk Maksymiliana Buczka

W dniu 15 czerwca 2019 r. pożegnaliśmy Honorowego Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  zmarłego w dniu 12.06.2019 r. Pożegnanie odbyło się na cmentarzu komunalnym przy ul Wiślanej w Bydgoszczy. Uroczystość celebrował ks. prał. płk Józef Kubalewski były dziekan IWsp SZ, a obecnie proboszcz parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. W pożegnaniu wzięli udział członkowie Rodziny, przyjaciele, współpracownicy oraz liczni członkowie związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kondukt żałobny otwierały sztandary Związkowe wystawione przez Zarząd Wojewódzki i Koło nr 3 naszego Związku. W imieniu Związku i przyjaciół zmarłego pożegnał kol. Józef Mól.

Płk Maksymilian Buczek urodził się 16 kwietnia 1929 r. w miejscowości Brodne-Józefów na ziemi łęczyckiej. Po zakończeniu II Wojny Światowej wstapił do powszechnej organizacji „Służba Polsce”, a w 1949 roku do Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 3 w Elblągu. Po mianowaniu na stopień oficerski został dowódcą plutonu, a następnie kompanii w tejże szkole. W 1954 roku, skierowano Go do Akademii Sztabu Generalnego. Już jako oficer dyplomowany służył w 55 pułku piechoty w Braniewie będąc szefem rozpoznania pułku, a następnie zastępcą dowódcy pułku ds. liniowych. W latach 1964-1969 dowodził 49 pułkiem zmechanizowanym w Wałczu. W kolejnych latach kierował Wydziałem Szkolenia w Sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego i służył w 8 Dywizji Zmechanizowanej  jako zastępca dowódcy ds. liniowych. Służbę wojskową zakończył w 1978 roku na stanowisku szefa Oddziału X Sztabu POW w stopniu pułkownika. Za swą ofiarną służbę został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i licznymi odznaczeniami resortowymi oraz zagranicznymi.

 

Po zakończeniu służby wojskowej kontynuował działalność w sferze obronnej w różnych instytucjach cywilnych, a do 80 roku życia jako kierownik sekcji spraw obronnych i obrony cywilnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. 

Zaangażował się w działalność Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od początku jego powstania. Był założycielem Koła nr 3 przy Dowództwie POW i jego wiceprzewodniczącym. Był członkiem Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Głównego Związku. W latach 2002-2005 kierował Zarządem Wojewódzkim jako prezes. W 38-letniej działalności Związkowej był aktywnym na wszystkich szczeblach Związku. Za zasługi dla Związku został odznaczony „Złotym Krzyżem z Gwiazdą” Związku, wpisany do Księgi Honorowej Związku. Zapamiętamy Go jako serdecznego kolegę, zawsze gotowego do pomocy i wsparcia kolegów, jako „duszę towarzystwa”.  Pozostawił ślady w historii Wojska Polskiego, na kartach naszej związkowej kroniki, ale przede wszystkim w naszej pamięci.