www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

17.05.2019

Podsumowanie pracy Koła nr 1 za 2018 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Był taki rok…….rok 2018 już poza nami

          Nie był to zwykły rok – rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości Państwa Polskiego. Myślę że warto jeszcze powrócić do tych chwil, którymi żyliśmy przez cały rok. Przygotowane i realizowane z tej okazji przez nas wydarzenia to powód do dumy. Spełniło się wiele oczekiwań, które były wyrazem szacunku i osobliwości tej rocznicy, dla nas byłych żołnierzy, jak i dla tych z którymi mamy bliskie kontakty. Przekazujemy bowiem tradycje wojskowe, odniesienia patriotyczne, a przede wszystkim naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte poprzez lata wiernej służby. Kalendarz naszych zamiarów obejmował standardowo udział w uroczystościach państwowych i wojskowych, ze szczególnym podkreśleniem Święta Wojska Polskiego, Święta Lotnictwa i Święta Niepodległości. Szukaliśmy sprzymierzeńców do współpracy w przygotowaniu uroczystości rocznicowych. Pomysły to początek realizacji zamierzeń. Potrzebne jest uznanie i poparcie środowisk młodzieżowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, by wspierać nasze zamiary. Nie przypadkowo włączyliśmy się czynnie do obchodów 100-lecia Niepodległości w gminie Białe Błota. Tu od lat współpracujemy organizując wspólnie wiele uroczystości rocznicowych i patriotycznych na terenie gminy. Nie mogę pominąć władz samorządowych miasta Bydgoszczy, a także bydgoskich osiedli mieszkaniowych takich jak Błonie czy Szwederowo. Władze Bydgoszczy i Rady tych osiedli pomagają nam i współpracują z nami. Przykładem może być wspierane działania przy nadaniu nazwy jednemu z parków w Bydgoszczy „Parku im. 2. Korpusu Obrony Powietrznej”. Życzliwość i wsparcie samorządowców stworzyło możliwość lokalizacji i pobudowania w tym parku postumentu, który upamiętnia jednostki „stalowych mundurów”, a co bardzo ważne, pilotów jednostek lotnictwa Bydgoszczy, którzy stracili życie w katastrofach lotniczych podczas wykonywania zadań szkoleniowych.

          Niespokojny „duch”, Prezes naszego Koła i wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Bydgoszczy płk dypl. w st. spocz. Edmund Łączny, już jesienią 2017 roku wystąpił na Sesji Rady Gminy Białe Błota z listem intencyjnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o czynne uczestniczenie wszystkich mieszkańców, władz samorządowych i wszystkich organizacji społecznych do wspólnych obchodów 100-lecia Niepodległości na terenie Gminy. Inicjatywa została przyjęta. Ukonstytuował się Społeczny Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Zadanie komitetu polegało na kształtowaniu polskości i patriotyzmu poprzez organizację aktywnych działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do dzieci
i młodzieży ze szkół gminy Białe Błota, ze szczególnym podkreśleniem i upamiętnieniem patriotyzmu regionalnego i ogólnopolskiego.
Wspólne inicjatywy Społecznego Komitetu oraz Zarządu i członków naszego Koła owocowały obchodami wielu uroczystości i rocznic, w których braliśmy udział ze sztandarem i wiązankami kwiatów by oddać honory miejscom pamięci.

Oto przykłady wydarzeń o charakterze patriotycznym:

 • wrzesień 2018 – obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej:
  Uroczystość przy pomniku Pomordowanych Mieszkańców Gminy, a także udział w uroczystości upamiętniającej rocznicę mordu Bydgoszczan na Osiedlu Szwederowo. Organizatorem uroczystości na osiedlu Szwederowo był członek naszego Koła – mjr w st. spocz. Bogusław Deja, przewodniczący Rady Osiedla;
 • październik 2018 – współorganizowaliśmy Kujawsko-Pomorski „Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej
  i Żołnierskiej” w Łochowie, połączony z pokonkursową wystawą plastyczną i fotograficzną prac dzieci
  i młodzieży dotyczącą symboli narodowych pod hasłem „Wolność krzyżami się mierzy”.

          Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Bydgoszczy wsparł finansowo Festiwal. Profesjonalne jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny festiwalu.- znaczącym akcentem zakończenia obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na terenie gminy Białe Błota były uroczystości 11 listopada na terenie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, której dyrektorem jest p. Danuta Ferenstain.
Z naszej inicjatywy (nasz prezes od urodzenia mieszkaniec gminy Białe Błota) przekonał społeczność gminy do ufundowania bądź sponsorowania budowy pomnika „1918 NIEPODLEGŁA 2018”, z głównym hasłem „ KU CZCI TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”. Odsłonięcie pomnika, poświecenie i kwiaty. Przejmując opiekę nad pomnikiem p. Danuta Ferenstain powiedziała (…) wielki to zaszczyt ale i obowiązek. Pragniemy aby w naszej młodzieży dominował duch poszanowania pamięci o poległych za wolność i szacunku dla żyjących.” Patronat nad naszymi wydarzeniami objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Bydgoskiego i Prezydent miasta Bydgoszczy.

W tym roku miały miejsce także inne, o wielkim znaczeniu, wydarzenia. Min:

 • odznaczenie i wręczenie dyplomu naszemu koledze panu płk w st, spocz. Józefowi Nowakowi z okazji
  92. rocznicy urodzin. Córka naszego jubilata p. Ewa włączyła do uroczystości prowadzony przez siebie zespół młodzieżowy z pokazem uzbrojenia i umundurowania z okresu przedwojennego;
 • rok 2018 zakończyliśmy integracyjnym wieczorem wigilijno-noworocznym wspólnie ze Stowarzyszeniem Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2 KOP. Było ciekawie, niektórzy koledzy zostali odznaczeni lub uhonorowani dyplomami. Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZW ZŻWP pan płk w st. sp Józef Mól wręczył podziękowania kolegom, którzy przekazali swój 1 % na rzecz naszego Związku.

Nie mogę pominąć wyrazów uznania dla tych kolegów, którzy są tam gdzie jest nasz sztandar, kwiaty i delegacje – uroczystości pogrzebowe. W 2018 roku opuściło nas sześciu kolegów, których pożegnaliśmy godnie z asystą wojskową i słowami nad grobem. Koledzy Edmund Łączny, Stanisław Mandziuk, Ryszard Derol, Wiesław Melka, Krzysztof Skurzynski, Zdzisław Strój, Tomasz Suwinski są zawsze tam gdzie potrzebna jest pomoc rodzinie, choremu koledze, bądź dobre słowo i towarzystwo kolegi. Naszym wspaniałym koleżankom, które nas wspierają, Eli Wójciów, Kasi Kwasowiec, Ani Murawskiej wyrażamy nasze serdeczne podziękowania – jak dobrze, że jesteście. Swą obecnością ubarwiacie nasze wspólne chwile te radosne a ważne, że jesteście z nami gdy bywają i smutne.

Krzysztof Łapiński