www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

12.05.2018

Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Członkowie Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu  wzięli udział w uroczystej manifestacji patriotycznej przy  Obelisku pamięci ofiar byłego hitlerowskiego obozu przejściowego 1940-1945 przy ul. Okrężek na Błoniach, gdzie uczcili 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

          Podniosłą uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, jego zastępcy – Ewa Witkowska i Wojciech Piniewski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, Tomasz Marcinkowski z zastępcami, wicestarostowie Powiatu Inowrocławskiego- Mirosława Kucol i Włodzimierz Figas, radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, płk Sławomir Mąkosa dowódca Garnizonu Inowrocław, reprezentanci służb mundurowych , instytucji oświatowych, kulturalnych , samorządowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe inowrocławskich szkół oraz mieszkańcy Inowrocławia.

          Po złożeniu meldunku płk. Sławomirowi Mąkosie i odśpiewaniu hymnu narodowego wystąpił Prezydent Miasta Inowrocławia. Kolejnym etapem uroczystości była modlitwa za pokój, miłość i za pomordowanych w czasie II wojny światowej, którą celebrował ks. Leszek Kaczmarek, a zaraz po tym odbył się apel pamięci przywołujący wszystkich polskich żołnierzy biorących udział w wojennej zawierusze, pomordowanych i zakatowanych przez nazistów i NKWD.

          Dalszy przebieg ceremonii to złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, powiatowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych  oraz instytucji oświatowych i kulturalnych, po czym oddano salwę honorową na cześć wszystkich poległych  w ostatniej wojnie, a wydarzenie zwieńczyły podziękowania Prezydenta Inowrocławia wszystkim uczestnikom uroczystości oraz odegranie „Roty” przez Orkiestrę Kopalni SOLINO SA.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Obchody 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

08.05.2018

VIII Rajd Sapera

Przygoda z saperami –  VIII Rajd Sapera 21 kwietnia 2018 roku

Dnia 16 kwietnia Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto, tego dnia wypada Dzień Sapera. Święto to obchodzone jest już od 1946 roku. Zostało ustanowione na cześć sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku. W tamtym okresie Saperzy wnieśli ogromny wkład w odzyskanie ziem polskich.

            Koło nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu wspólnie z Oddziałem PTTK, Stowarzyszeniem Saperów Polskich z Koła nr. 11 oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego już po raz ósmy zorganizował Rajd Sapera. Uczestnicy rajdu wyruszyli z inowrocławskiego Parku Solankowego i udali się na poligon wojskowy w Sławęcinku, maszerując przez Mimowolę, Sławęcin do mety. Trasa piesza liczyła ok. 8 km, natomiast trasa rowerowa ok. 30 km. W imprezie uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych, turyści indywidualni, oraz kolarze. Trasę pieszą przeszło 186 osób, trasę rowerową pokonało blisko 50 kolarzy zrzeszonych w KTR Kujawiak Inowrocław oraz kolarze z Kruszwicy. W imprezie wzięli również udział zaproszeni goście: Pani Wiesława Pawłowska – Radna Powiatu Inowrocławskiego, Pan Jarosław Kopeć – Radny Miasta Inowrocławia oraz przedstawiciele 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu z Patrolu Saperskiego nr 14, którzy byli jednocześnie współorganizatorami imprezy. Na zakończenie rajdu na uczestników czekał gorąca grochówka.

             Rajd Sapera jest imprezą cykliczną, która ma na celu nie tylko świetną zabawę i obcowanie z naturą ale również poznanie specyfiki pracy patrolu saperskiego, zapoznanie się ze sprzętem, który jest na wyposażeniu wozu patrolowego.Na uczestników rajdu czekał konkurs wiedzy historyczno – krajoznawczej, konkurs wiedzy saperskiej oraz test praktyczny z wykrywaczem min. Łącznie nagrodzono 10 osób. Wszystkim gościom, współorganizatorom i uczestnikom dziękujemy za przybycie a nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link VIII Rajd Sapera

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Jerzy Ekert

30.04.2018

Działalność ZG ZŻWP w sprawie ustawy „degradacyjnej”

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 20 marca 2018 roku zwróciło się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z apelem  o odmowę podpisania ustawy (zawetowanie) o pozbawieniu stopnia wojskowego osób i żołnierzy rezerwy….Pismo do Prezydenta RP

W imieniu związku apel podpisał płk Marek Bielec – Prezes Związku.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odpowiedzi na pismo Związku, w imieniu Prezydenta RP,  udzielił dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosław Kraszewski.  Pismo z BBN

 

27.03.2018

Konferencja przed Pałacem Prezydenckim

W dniu 26 marca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja zorganizowana przez SLD dotycząca tzw. „Ustawy Degradacyjnej”. Ustawa ta została uchwalona przez parlament i czeka na podpis Prezydenta RP. Podczas Konferencji Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec przedstawił treść Pisma-Apelu Zarządu Głównego w tej sprawie, mówiąc: „Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaniepokojony  trudnymi do przewidzenia skutkami uchwalonej przez Parlament ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się racji stanu, zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o odmowę jej podpisania”.

Podczas tej konferencji prasowej Monika Jaruzelska wygłosiła następujące oświadczenie: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana nie tylko, jako córka żołnierza, ale przede wszystkim jako obywatelka. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, w związku z tym sprawy wojska są bliskie Pana sercu. Mam ogromną prośbę do Pana Prezydenta, aby zanim podejmie Pan decyzję o podpisaniu ustawy spotkał się Pan z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także szeroko rozumianymi środowiskami wojskowymi, aby mogli opowiedzieć o niebezpieczeństwie konsekwencji tej ustawy.

Proszę również, o coś co jest ważne dla Pańskiego środowiska politycznego. Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r.

Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na spotkanie, a także przyjrzenie się tej sprawie. Zrozumiem, że jeżeli zechciałby się Pan spotkać z Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, to może nie zechciałby się Pan spotkać z córką mojego Ojca. Proszę pamiętać, jest Pan również i moim prezydentem.

Panie Prezydencie zbliżają się święta, chciałabym złożyć Panu i Pana bliskim życzenia zdrowych, spokojnych, ale i pełnych refleksji świąt”.

W sprawie tzw. degradacyjnej głos zabrał również Janusz Zemke, eurodeputowany SLD oraz były wiceminister obrony narodowej. – Na podpis prezydenta czeka ustawa, która może spowodować sankcję wobec wielu tysięcy osób, ta ustawa jest w sposób jawny sprzeczna z konstytucją, wprowadza bowiem odpowiedzialność zbiorową, a także nie pozwala wielu ludziom, aby się bronić. Jawnie łamie art. 45 naszej ustawy zasadniczej.

Podczas konferencji prasowej 26 marca 2018 r. polityk SLD wskazał również inną ustawę, która może dotknąć żołnierzy, którzy służyli ojczyźnie przed 1990 r. – Od grudnia 2016 r. w polskim Sejmie znajduje się projekt ustawy, która gdyby weszła w życie, represjami dotknęłaby kilkadziesiąt tysięcy osób, które służyły w Wojsku Polskim do 1990 r. Tamten projekt skierował rząd Beaty Szydło, tamten projekt jest cały czas w Sejmie. W Sejmie, którym czasem bywa tak, że projekty potrafią wejść w życie w ciągu kilku dni. 
– Pragnę prosić polski rząd, a także prezydenta o to, aby ten projekt został oficjalnie z Sejmu wycofany – zaapelował Janusz Zemke. – Projekt ten leży, ale traktowany jest przez byłych wojskowych jako szantaż, jako kij który może zostać użyty każdego dnia – podkreślił.

Treść apelu ZG ZŻWP do Prezydenta RP: Pismo do Prezydenta RP

27.03.2018

Publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim

W dniu 28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło sie publiczne wysłuchanie w sprawie represji wobec służb mundurowych ze strony rządzącego w RP ugrupowania. Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała  50-osobowa delegacja, w której był przedstawiciel Prezydium ZG ZŻWP kol. Stanisław Kalski. Głównym zadaniem było przekazanie parlamentarzystom europejskim, a za ich pośrednictwem, społeczeństwom innych krajów UE absurdalnych, niesprawiedliwych i niezgodnych z Konstytucja szykan wobec funkcjonariuszy służb mundurowych, a także planowanych represji w stosunku do żołnierzy.

Przejazd, koszty pobytu i organizację zapewnili Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Krystyna Łybacka,  Bogusław Liberacki i Janusz Zemke. Poniżej relacja uczestnika delegacji p. Andrzeja Rozenka.

Publiczne wysłuchanie w PE

15.03.2018

Wyróżniony działacz Koła nr 7

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego za    kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom powstańców, Andrzej Dargacz Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu został odznaczony Medalem Wierni Tradycji.
Uroczystość wręczenia odbyła się  w dniu 02.03.2018 roku podczas  sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Andrzej Dargacz  czynnie angażuje się w działalność związaną z ochroną miejsc pamięci narodowej i propagującą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
Corocznie organizuje dla inowrocławskiej młodzieży cykliczne rajdy powstańczymi szlakami na trasach: Kościelec Kujawski – Inowrocław (od 1999 r.), Rojewo – Inowrocław (od 2003 r.), Jaksice – Złotniki Kujawskie (od 2004 r.), rajd im. kpt. Pawła Cymsa oraz innych rajdów związanych z miejscami walk w Powstaniu Wielkopolskim, a także innych zrywów narodowych Polaków. Rajdy i wydarzenia, które organizuje, skupiają dużą liczbę uczestników od 200 do 380 osób i są dość sporym wyzwaniem logistycznym. Przy tej okazji organizowane są różnego rodzaju konkursy i pogadanki, pogłębiające wiedzę uczestników tych imprez. Duże zainteresowanie i frekwencja na rajdach, to zasługa ścisłej współpracy Andrzeja Dargacza z inowrocławskimi szkołami oraz samorządami, a także niektórymi firmami w mieście, które nierzadko fundują nagrody uczestnikom rajdowych konkursów. 
Jako Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, Andrzej Dargacz jest też współorganizatorem uroczystości rocznicowo-patriotycznych organizowanych w mieście.
Za swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany:
Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców, Andrzej Dargacz został   odznaczony Medalem Wierni Tradycji.

Medal wręczył mu prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego TPPW oraz członek Prezydium Zarządu Głównego Jacek Pietraszko.

 
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Uhonorowany medalem

ppłk pil. w st. spocz. Lech Murawski – Prezes Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

20.02.2018

XVI Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

          Tegoroczny XVI rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się w sobotę 03.02.2018 r.  Współorganizatorami rajdu  byli: Szkoła Podstawowa w Rojewie, Koło nr.7 ZŻWP, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

         Rajd rozpoczął się w Inowrocławiu, skąd uczestników autokary przewiozły do Starej Wsi. Tam czekali już uczniowie z naszej szkoły wraz z p. D. Czają i p. P. Pankowskim, którzy poprowadzili uczestników poprzez polne i leśne ścieżki w kierunku Rojewa. Zanim jednak uczestnicy wyruszyli na trasę zostali poczęstowani kiełbasą z grilla sponsorowaną przez p. Ewę i Tomasza Prochów. W trakcie marszu rozegrano grę terenową tematycznie związaną z powstaniem.

         Rajd niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku uczestnikami byli: uczniowie SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 11, SP nr 14, SPI z Inowrocławia, SP ze Złotnik Kujawskich, SP z Rojewa, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny i turyści indywidualni (łącznie 197 osób).

         Jak co roku na podsumowaniu rajdu obecni byli zaproszeni goście. W tym roku obecni byli: p. Krzysztof Brejza – poseł RP, p. Henryk Procek– radny powiatu inowrocławskiego oraz p. Rafał Cyms – wnuk powstańca kpt. Pawła Cymsa. Podsumowaniem rajdu było wręczenie nagród  zwycięzcom gry terenowej i konkursu plastycznego.

Fundatorami nagród byli: poseł RP p. K. Brejza, Koło nr 7 ZŻWP Inowrocław, PTTK Inowrocław. W grze terenowej najlepsi okazali się

 • I m-ce Oskar Białek (SPI Inowrocław);
 • II m-ce Mateusz Michalski (SP nr 16 Inowrocław);
 • III m-ce Oskar Serkowski (SP nr 14 Inowrocław).

Nagrody otrzymali również: Julia Siwińska(SP Rojewo) i Kinga Kostrzewa (SP Inowrocław).

W konkursie plastycznym nagrody otrzymali:

 • I m-ce Maja Oczachowska (SP nr 6 Inowrocław);
 • II m-ce Julia Magdalena Ligęza (SP Orłowo);
 • III m-ce Tymoteusz Szatkowski (SP Złotniki Kuj.).

Ponadto nagrody otrzymali Patrycja Grzybowska (SP nr 4 Inowrocław) i Oskar Serkowski (SP nr 14 Inowrocław).

Laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali również puchary ufundowane przez  p. H. Procka – radnego powiatu inowrocławskiego i Koło nr 7 ZŻWP Inowrocław. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczali:  poseł RP – p. Krzysztof Brejza, radny powiatu p. H. Procek oraz p. R.Cyms – wnuk powstańca, dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojewie p. J. Florczak oraz członkowie Koła nr 7 ZŻWP p. L. Murawski i G. Romanowski.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

17.01.2018

XX Nocny Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego

XX  NOCNY RAJD SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO JUŻ ZA NAMI …

 

              W dniu 13 stycznia 2018 roku zarząd Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu zorganizował XX Nocny Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego  na trasie Kościelec Kujawski – Inowrocław.

Po zapaleniu zniczy przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu oraz grupowym zdjęciu uczestników, rajdowicze udali się autokarami do ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim.

Po zwiedzeniu szkoły uczestnicy imprezy wzięli udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, a także w konkursie strzelania z broni pneumatycznej.

Najlepszymi w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zostali:

Marta Formaniak ze Szkoły Podstawowej nr 1, Kinga Dudek ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, Natalia Tomczak ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich, Bartosz Kurowski ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej oraz Jakub Mróz ze Szkoły Podstawowej nr 11.

Najlepszymi w konkursie strzeleckim okazali się:

 • Kinga Dudek – SP Złotniki Kujawskie;
 • Witold Karólewski – SP nr 5;
 • Dominik Karólewski – SP nr 5;
 • Łukasz Jasiński – SP nr 4;
 • Mateusz Kozdrój – SP Orłowo.

Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczali Włodzimierz Figas – w-ce Starosta Powiatu Inowrocławskiego, fundator pucharu dla najlepszego strzelca Henryk Procek – Radny Powiatu Inowrocławskiego, Robert Gołdecki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Karol Błażejczak – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im .Jana Pawła II, Lech Murawski i Zbigniew Doros – członkowie  Koła nr 7 , którego to zarząd ufundował puchar dla najlepszego uczestnika konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Najmłodszym uczestnikiem rajdu była Martyna Janicka ze Szkoły Podstawowej nr 4, której został wręczony dyplom i upominek.

Celem imprezy było uczczenie pamięci bohaterstwa uczestników Powstania Wielkopolskiego w jego 99. rocznicę, zapoznanie uczestników rajdu ze znaczeniem tego zbrojnego czynu dla przywrócenia Ziemi Kujawskiej narodowi polskiemu oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

Organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu ZSP im. Jana Pawła II. Podziękowania należą się również Prezesowi firmy Pozkal – Arturowi Chęsemu, a także właścicielom piekarni, Piotrowi i Maciejowi Jóźwiakom, za pomoc przy organizacji rajdu.

 Po wręczeniu nagród, pucharów, dyplomów oraz po poczęstunku nastąpił wymarsz uczestników z pochodniami przez Mimowolę do Inowrocławia.

 
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link 20. Nocny Rajd Szlakiem Pow. Wlkp.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

09.01.2018

Obchody wyzwolenia Inowrocławia

Manifestacją patriotyczną pod pomnikiem przy ulicy Orłowskiej członkowie Koła nr 7 ZŻWP uczcili 99. rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
Capstrzyk z okazji rocznicy wyzwolenia Inowrocławia odbył się 5 stycznia 2018 roku. Zebrani – władza parlamentarna, samorządowa, dowództwo i kompania honorowa Garnizonu Inowrocław, poczty sztandarowe, harcerze, delegacje instytucji i organizacji, a także mieszkańcy miasta oddali hołd bohaterom wydarzeń 1919 r.
W okolicznościowym przemówieniu Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza podkreślił: „Wdzięczność dla bohaterów, to również nasza wiedza o znakach Powstania Wielkopolskiego, które są wokół – w nazwach ulic, szkół, tablicach pamiątkowych (…).”
W pięknej historii Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu pobrzmiewa też zrozumienie, że tylko we współdziałaniu jest siła, tylko w zgodzie i solidarności. Odbył się apel pamięci, a także oddana została salwa honorowa. Modlitwę w intencji powstańców i Ojczyzny odmówił ks. prałat Leszek Kaczmarek, dziekan Dekanatu Inowrocław II. Delegacje złożyły kwiaty.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Obchody wyzwolenia Inowrocławia

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

09.01.2018

Spotkanie świąteczno – noworoczne członków ZŻWP w Inowrocławiu

W sobotę, 16 grudnia 2017 roku w Inowrocławiu, przy wigilijnym stole spotkali się członkowie Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ich sympatycy oraz zaproszeni goście. Swoistym akcentem tegorocznego przedświątecznego spotkania było wspólne kolędowanie i przełamanie się opłatkiem.
Część modlitewną spotkania przeprowadził kapelan garnizonu Inowrocław ks. ppłk dr Tomasz Skupień, który pobłogosławił świąteczne opłatki oraz odczytał słowa Ewangelii według Św. Łukasza, mówiącej o narodzinach Jezusa Chrystusa.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez Zarząd Koła przedstawiciele instytucji współpracujących, gospodarze miasta, gminy i powiatu oraz grono byłych żołnierzy zawodowych. Smażony karp, barszcz z uszkami i pyszne wypieki, to tylko nieliczne z tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez członków Koła, których na zakończenie spotkania mogli skosztować jego uczestnicy.

GALERIA ZDJĘĆ UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Spotkanie świąteczno – noworoczne członków ZŻWP w Inowrocławiu

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński