www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.01.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE

Ze smutkiem powiadamiany, iż 10 stycznia 2018 roku zmarł gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Ostrowski, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Honorowy Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Kościele Rzymskokatolickim pw.  Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy o godz. 12:00 w dniu 16 stycznia 2018 r. 

Apeluję o udział pocztów sztandarowych i członków naszego Związku.

Józef Mól

28.12.2018

100 rocznica Powstania Wielkopolskiego

    Uroczystości upamiętniające setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się   w Bydgoszczy mszą świętą w Kościele Garnizonowym koncelebrowaną przez ks. ppłka Tomasza Paronia i ks. płka Józefa Kubalewskiego. W kazaniu ks. ppłk Tomasz Paroń przypomniał wycinek życiorysu gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, który faktycznie przyczynił sie do powstania armii na terenach Wielkopolski, co w konsekwencji umożliwiło przeprowadzenie zwycięskiego powstania.

 

    W uroczystościach uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy Bydgoszczy, asysta wojskowa, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz poczty sztandarowe różnych organizacji a wśród nich poczet Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

    Po mszy, przed pomnikiem „Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego”   okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Wicewojewoda bydgoski oraz Prezydent Bydgoszczy. Po oddaniu salwy honorowej delegacje, wśród nich delegacja K-P ZW ZŻWP, złożyły kwiaty pod pomnikiem.

 

26.10.2018

Prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty na 2019 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczęciem  procesu zawieszenia działalności spółki Vets & Army,  Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podjęło decyzję o przejęciu wydawania i dystrybucji Głosu Weterana i Rezerwisty w postaci tradycyjnej i elektronicznej, przez Związek.

W związku z powyższym przedpłaty na prenumeratę GWiR na 2019 r. należy wnosić na rachunek bankowy Zarządu Głównego 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055.

Jednocześnie informuję, że z dniem 1 stycznia 2019 r. Biuro Związku przejmuje dystrybucję odznaczeń, medali oraz innych akcesoriów związkowych. Należności z tym związane, po dniu      1 stycznia 2019,  należy wnosić na ten sam rachunek bankowy.

Uprzejmie proszę o doprowadzenie powyższej informacji do wszystkich członków Związku.

Szczególnie proszę o poinformowanie prenumeratorów indywidualnych, do których GWiR dociera bezpośrednio.

17.10.2018

Propozycja Caritas Ordynariatu Polowego WP

Zbliża się czas Bożego Narodzenia. Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pragnie zaproponować następujące utwory muzyczne na upominek pod choinkę:

  • „Żołnierskie kolędowanie” – polskie kolędy tradycyjne w wykonaniu chóru męskiego Reprezentacyjnego Zespołu WP;
  • „Serce w plecaku” – piosenki żołnierskie retro w wykonaniu wybitnych artystów.

Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony jest na cele charytatywne w ramach akcji „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”.

Zainteresowanych ofertą prosimy o zgłaszanie się do Biura Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Bydgoszczy. W przypadku dużego zainteresowania przedstawioną ofertą, Biuro ZW dokonana wszelkich formalności związanych ze złożeniem zbiorczego zamówienia.

Kontakt w przedmiotowej sprawie: Kol. Marek Plit – nr tlf. 727 008 117.

SZCZEGÓŁY OFERTY: -> kliknij ten link Upominek pod choinkę

01.10.2018

Uroczystość ku czci poległych i pomordowanych w Dolinie Śmierci

   29 września 2018 roku w Dolinie Śmierci w bydgoskim Fordonie, na wniosek Prezydenta Bydgoszczy odbyła się uroczystość ku czci poległych i pomordowanych w okresie drugiej wojny światowej.

    W październiku i listopadzie 1939 roku hitlerowcy dokonali tu masowych mordów na polskiej i żydowskiej ludności. Wśród rozstrzelanych byli nauczyciele, lekarze, prawnicy i duchowni oraz rzemieślnicy. Dokładnie nie wiadomo ilu bydgoszczan zginęło w ten sposób. Szacunkowe dane to od 1200 do nawet 1400 osób.

     Podczas uroczystości były przemówienia, modlitwa, apel pamięci i salwa honorowa. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Bydgoszczy, poczty sztandarowe, delegacje różnych instytucji, szkół, harcerzy i innych stowarzyszeń, wśród nich delegacja Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

28.09.2018

X Rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa

             W minioną sobotę, 22 września 2018 r., odbył się X Rajd im. kpt. Pawła Cymsa, zorganizowany przez zarząd Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, we współpracy z inowrocławskim Oddziałem PTTK , 2. Pułkiem Inżynieryjnym z Inowrocławia , Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. JP II w Kościelcu oraz Muzeum Tradycji Wojskowych Kujaw i Pomorza. W rajdzie uczestniczyło 239 turystów pieszych ze szkół podstawowych oraz turyści indywidualni.

W imprezie wzięły udział: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8,  Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Integracyjna, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskich, OWDiR z Inowrocławia.

Patronem X już Rajdu był Kapitan Paweł Cyms, uczestnik Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, oswobodziciel Inowrocławia 6 stycznia 1919 roku. Człowiek, który swoją heroiczną postawą dał przykład bohaterstwa i oddania ojczyźnie.

Zakończenie Rajdu odbyło się dzięki uprzejmości dyrekcji  na terenie Zespołu Szkół Ponad gimnazjalnych im. JP II w Kościelcu.  Na uczestników imprezy czekała gorąca grochówka.

Podczas Rajdu został przeprowadzony konkurs wiedzy o kpt. Pawle Cymsie oraz z podstaw krajoznawstwa, pokaz sprzętu wojskowego, który jest na wyposażeniu Patrolu Rozminowania, oraz wystawa z Muzeum Tradycji Wojskowych Kujaw i Pomorza.

Na zwycięzców czekały dyplomy i atrakcyjne nagrody, w formie plecaków turystycznych.

Dodatkowo zostały wręczone puchary za uczestnictwo: dla najliczniejszej grupy rajdowej, dla najmniejszej grupy rajdowiczów, nie zapomnieliśmy również o najmłodszych uczestnikach rajdu, których nagrodziliśmy grami planszowymi, oraz dodatkowo został wręczony puchar za zajęcie I miejsca w konkursie wiedzy historyczno – krajoznawczej.

W szczególności dziękujemy zaproszonym gościom za wzięcie udziału w imprezie oraz z ufundowanie nagród: p. Wiesławie Pawłowskiej – Radnej Powiatu Inowrocławskiego, p. Jarosławowi Kopeć – Radnemu Miasta Inowrocław, żołnierzom z inowrocławskiego Patrolu Rozminowania, Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 1523, Dyrekcji ZSP w Kościelcu oraz wnukowi patrona rajdu p. Rafałowi Cymsowi.

Wszystkim uczestnikom, gościom  i sponsorom serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na następne imprezy.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link X Rajd im. kpt. Pawła Cymsa

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

Zdjęcia: Jerzy Ekert

14.08.2018

Wybory Samorządowe 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP zwraca się do wszystkich członków Związku o zaangażowanie się w akcję wyborów samorządowych, a przede wszystkim czynny udział w głosowaniu.

Poniżej treść Apelu Prezydium Zarządu Głównego

APEL- WYBORY SAMORZADOWE 2018

02.08.2018

Medal za Wybitne Zasługi dla ZŻWP w promocyjnej cenie i inne

Zarząd Główny ZŻWP informuje, iz dysponuje Medalami za Wybitne Zasługi dla ZŻWP (brązowy) w promocyjnej cenie 30 zł. Proszę o pilne zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia (zasłużonych członków wyłącznie np. założycieli Związku) – wystarczy imię nazwisko, stopień na mój telefon lub e-mail. Wpłaty proszę dokonać w środę w biurze lub skontaktować się ze mną telefonicznie.

Informuję, iż prezydium ZG przesłało pismo dotyczące składek członkowskich wraz z tabelą opłat oraz zasady postępowania przed wyborami samorządowymi. W załączeniu oferta promocyjna i pisma, o których powyżej.

Informacja_Medal_Za_wybitne_zaslugi_dla_ZZWP

Wysokosc_skladki

Skladki

Zasady_przed_wyborami

Józef Mól

27.07.2018

UWAGA -emeryci wojskowi, pracujący po zwolnieniu ze służby – należność po zwolnieniu z pracy

Szanowni Koledzy emeryci i renciści wojskowi!

Zgodnie z orzecznictwem sądów pracy byłemu żołnierzowi zawodowemu, zatrudnionemu po zwolnieniu do rezerwy w instytucjach i zakładach pracy, przysługuje po zwolnieniu z pracy  (także w jednostkach wojskowych) odprawa emerytalna w wysokości określonej w Kodeksie Pracy lub układach zbiorowych pracy w danej instytucji/zakładzie (może to być od 1 do 6 miesięcznych pensji). Nie zależy to od faktu otrzymania należności za zwolnienie z zawodowej służby wojskowej – nie jest ta należność odprawą emerytalną określoną w prawie pracy. Wykładnię taką dał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt: I PK 1/15). Należy zwrócić uwagę, iż wyrok SN nie jest powszechnie obowiązującym prawem (tylko wyroki w pełnym składzie SN są powszechnie obowiązujące) i każdy sąd może mieć odmienne zdanie – ale jest ważnym argumentem dla sądu. Jeszcze jedna uwaga taką odprawę można otrzymać tylko raz (nie jest więc możliwe otrzymanie jej od kilku kolejnych pracodawców). I jeszcze jedno koniecznością jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Roszczenia przedawniają się po trzech latach. W załączeniu wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie Wydział IV Pracy z dnia 25 października 2017 r.. W Bydgoszczy też takie wyroki zapadają na korzyść skarżącego żołnierza. Ostatnio korzystny dla skarżącego wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24.05.2018 r. sygn. akt VII P 178/18.

Wyrok SR w Bydgoszczy VII P 178-18

Odprawa emerytalna – Szczytno

Powodzenie w bojach o swoje prawa.

Józef Mól

18.07.2018

Wyjazdowe posiedzenie prezydium K-PZW i Święto Związku

 

WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POŁĄCZONE Z OBCHODAMI ŚWIĘTA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

          W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP połączone z obchodami Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezydium odbyło się w Inowrocławiu na zaproszenie Koła Nr 7 z Prezesem kol. Lechem Murawskim.

Z okazji Święta Związku otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Inowrocławia Pana Ryszarda Brejzy. Prezydent,  wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Inowrocławia, przyjął nas na Sali narad Urzędu Miasta Inowrocław. Spotkanie z Prezydentem otworzył kol. Lech Murawski przedstawiając członków prezydium K-PZW oraz aktyw Koła Nr 7. Następnie omówił współdziałanie Koła z Urzędem Miasta i Prezydentem. Podkreślił życzliwość z jaką Związek spotyka się w Inowrocławiu i osobisty udział Prezydenta Inowrocławia w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek.

          Następnie głos zabrał Prezes K-PZW ZZWP kol. Józef Mól. Prezes nawiązał do idei powstania Związku przed 37-laty, omówił cele działania Związku, podkreślając działalność w środowisku zamieszkania, zwłaszcza w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw, upowszechniania wiedzy z zakresu obronności i upamiętnianie dziejów oręża polskiego. Wyraził opinię, iż Inowrocław jest wzorcowym przykładem współdziałania Związku z władzami samorządowymi w realizacji celów ZŻWP. Podziękował Prezydentowi  oraz Zarządowi Miasta Inowrocław za wspomaganie kół Związk  i serdeczność w stosunku do naszej społeczności. Nawiązując do aktualnej sytuacji         w Kraju przedstawił stanowisko władz naczelnych Związku w sprawie udziału członków naszej organizacji w kampanii wyborczej do samorządów. Związek stoi na stanowisku, zgodnie ze statutem, iż nie możemy wspierać partii politycznych. Jednak nie wyklucza to członków Związku z kandydowania do władz samorządowych, udziału w pracach komitetów obywatelskich, czy pracy jako mężów zaufania. Przede wszystkim władze naczelne apelują o powszechny udział w wyborach i wsparcie konkretnych ludzi – kompetentnych, uczciwych i przyjaznych Związkowi.

Prezydent Miasta Inowrocław i inni przedstawiciele samorządu Inowrocławia, współpracujący z kołami Związku, są, naszym zdaniem, godni wsparcia w kampanii samorządowej. Wyrazem naszego wsparcia         i wdzięczności za wsparcie Związku, jest wyróżnienie Prezydenta Inowrocławia „Złotym Krzyżem    z Gwiazdą ZŻWP”

Kol. J. Mól podziękował członkom Koła Nr 7 za realizację celów Związku w 37-letniej działalności oraz wielkie zaangażowanie. Z okazji Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu zasług w działalności społecznej Kapituła Krzyża Związku przyznała „Krzyż Komandorski ZŻWP” kol. Lechowi Murawskiemu, „Krzyż Złoty z Gwiazdą ZŻWP” kol. Andrzejowi Dargaczowi i kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu, „Krzyż Złoty ZŻWP” kol. Krzysztofowi Pęczkowskiemu, „Krzyż Srebrny ZŻWP” kol. Józefowi Nikielowi, kol. Leopoldowi Jaworskiemu i kol. Jerzemu Bojarskiemu, „Krzyż Brązowy ZŻWP” kol. Mirosławowi Sychowskiemu.

 

 

 

Po odczytaniu uchwał Kapituły Krzyża Związku członek Kapituły kol. J. Mól,  w towarzystwie Wiceprezesa K-PZW kol. Stanisława Mandziuka,  wręczył przyznane odznaczenia.

 

 

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Prezydent Inowrocławia Pan Ryszard Brejza , który podziękował za wyróżnienie przyjęte z wielka atencja i zaskoczeniem. Podkreślił, że jest pełen uznania dla Związku za dotychczasowa działalność. Szczególne uznania skierował do członków kół Związku w Inowrocławiu za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Zapewnił, że Związek będzie zawsze miał jego wsparcie osobiste i Urzędu Miasta dopóki będzie nim kierował. Z okazji Święta Związku życzył satysfakcji z pracy społecznej i szczęścia osobistego. Członkowie Prezydium K-PZW otrzymali od Prezydenta upominki okolicznościowe o tematyce Inowrocławia.

Na zakończenie spotkania w Urzędzie Miasta Prezes Koła Nr 7 wręczył statuetki śmigłowca bojowego władzom miasta i przedstawicielom Związku.

       Po zakończeniu części oficjalnej członkowie prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zostali zaproszeni przez zarząd Koła nr 7, do zwiedzenia w Kujawskim Centrum Kultury  Stałej Wystawy Solnictwa oraz Instytutu Prymasa Józefa Glempa.

Stała Wystawa Solnictwa, nawiązuje do nieistniejącej już kopalni. Celem ekspozycji jest przybliżenie zwiedzającym bogatej historii solarstwa rozwijającego się na terenie współczesnego Inowrocławia od pradziejów. Wystawa składa się z dziesięciu sal, przedstawiających różne aspekty inowrocławskiego solarstwa na przełomie wieków.

Na stałej wystawie Solnictwa można doświadczyć atmosfery panującej w XX wiecznej kopalni dzięki ścianom wyłożonym najprawdziwszą solą kamienną.

Instytut Prymasa Józefa Glempa powstał w celu promocji duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Polski Seniora Józefa Kard. Glempa. Zadania instytutu realizowane są poprzez działalność edukacyjną , w szczególności : organizację wystaw i prelekcji, prezentacje multimedialne oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej.

Instytut mieści się w czterech salach tematycznych: sali audiowizualnej przeznaczonej również do organizowania spotkań i konferencji, sali bibliotecznej , gabinetu Prymasa i tzw. sali kujawskiej, w której eksponowane są zdjęcia z różnych okresów życia jego Eminencji , informacje o rodzinie Prymasa, szkolnych kolegach, a także znanych Polakach pochodzących z Kujaw.

Posiedzenie prezydium K-PZW i obchody Święta Związku kontynuowaliśmy w strażnicy OSP pod Inowrocławiem z udziałem wszystkich członków Koła Nr 7.

Kol. J. Mól omówił działania władz naczelnych po posiedzeniu Zarządu Głównego 20 marca 2018 roku. Głównym problemem Związku jest los poprawki do ustawy „emerytalnej”, która od grudnia 2016 roku jest w „sejmowej zamrażalce”, ale w każdym momencie można spodziewać się jej procedowania. Znamiennym jest wydanie w ostatnim czasie (5.04. 2018 r.) opinii przez Biura Analiz Sejmowych dotyczącej skutków nowelizacji tej poprawki. Opinia jest wprawdzie zdecydowanie negatywna                  w stosunku do projektu rządowego, co wcale nie znaczy, że zostanie odrzucona, czy zmieniona – nie takie rzeczy już widzieliśmy. W związku z powyższym Prezes Związku kol Marek Bielec zwrócił się do Prezydenta RP  o podjęcie działań niedopuszczających wejście proponowanych zmian w życie.

Poprzednio Prezes Związku zwrócił się do Prezydenta RP o zawetowanie tzw. Ustawy „degradacyjnej”. Jak wiemy ustawa została zawetowana przez Prezydenta. W imieniu Prezydenta odpowiedzi na pismo Prezesa w imieniu Prezydenta udzielił dyrektor Zwierzchnictwa nad SZ w BBN gen. Jarosław Kraszewski – co oznacza, iż nasz głos jest czytany i analizowany.

W dniu 5 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Przedyskutowano               i przyjęto uchwały wprowadzające w życie „Instrukcję kancelaryjną Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz Zarządzenie Prezesa Związku w sprawie zasad polityki rachunkowości. Postanowiono wystąpić do wszystkich organów władzy państwowej i szefów klubów parlamentarnych o zaniechanie prac nad projektem zmian w wojskowej ustawie emerytalnej oraz do generałów, oficerów i innych żołnierzy           o wsparcie naszych działań w tym względzie. Przyjęto zasady postępowania przed wyborami samorządowymi.

Kol. Józef Mól zaproponował, aby przeprowadzić dodatkowe posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, z udziałem prezesów kół, na którym zostana szczegółowo omówione przyjęte dokumenty oraz określone zadania dla wszystkich ogniw organizacji wojewódzkiej. Z okazji Święta ZŻWP kol. J. Mól życzył wszystkim członkom naszej organizacji zdrowia, uznania w środowisku i szczęścia osobistego.

Po dyskusji postanowiono zwołać posiedzenie K-PZW,  z udziałem prezesów kół, w dniu 21 czerwca         w Bydgoszczy od godz. 13:00.

Na tym posiedzenie zakończono i rozpoczęliśmy biesiadowanie.

Józef Mól

Andrzej Dargacz

Mieczysław Kamiński  – zdjęcia.