www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

Ogłoszenia Zarządu

14.01.2019

OSTATNIE POŻEGNANIE 

Ze smutkiem powiadamiany, iż 10 stycznia 2018 roku zmarł gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Ostrowski, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego oraz Honorowy Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Żonie i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Kościele Rzymskokatolickim pw.  Zmartwychwstania Pańskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 w Bydgoszczy o godz. 12:00 w dniu 16 stycznia 2018 r. 

Apeluję o udział pocztów sztandarowych i członków naszego Związku.

Józef Mól

26.10.2018

Prenumerata Głosu Weterana i Rezerwisty na 2019 r. 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczęciem  procesu zawieszenia działalności spółki Vets & Army,  Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podjęło decyzję o przejęciu wydawania i dystrybucji Głosu Weterana i Rezerwisty w postaci tradycyjnej i elektronicznej, przez Związek.

W związku z powyższym przedpłaty na prenumeratę GWiR na 2019 r. należy wnosić na rachunek bankowy Zarządu Głównego 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055.

Jednocześnie informuję, że z dniem 1 stycznia 2019 r. Biuro Związku przejmuje dystrybucję odznaczeń, medali oraz innych akcesoriów związkowych. Należności z tym związane, po dniu      1 stycznia 2019,  należy wnosić na ten sam rachunek bankowy.

Uprzejmie proszę o doprowadzenie powyższej informacji do wszystkich członków Związku.

Szczególnie proszę o poinformowanie prenumeratorów indywidualnych, do których GWiR dociera bezpośrednio.

14.08.2018

Wybory Samorządowe 2018 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP zwraca się do wszystkich członków Związku o zaangażowanie się w akcję wyborów samorządowych, a przede wszystkim czynny udział w głosowaniu.

Poniżej treść Apelu Prezydium Zarządu Głównego

APEL- WYBORY SAMORZADOWE 2018

14.11.2017

Protest Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP 

Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zebrane na posiedzeniu doraźnym w dniu 13 listopada 2017 r. zdecydowało o skierowaniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego protestu w sprawie nie wymienienia naszej delegacji podczas składania wieńców pod Pomnikiem Wolności podczas Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku w Bydgoszczy. Nasza delegacja oraz poczet sztandarowy wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Z przedstawicielami Biura Wojewody ustalono miejsce naszej delegacji podczas składania wieńców i delegacja zajęła wyznaczone jej miejsce. Prowadzący uroczystość wyczytywał osoby i nazwy organizacji składającej wieniec. W momencie, kiedy nastąpiła nasza kolej, pomimo sygnału werblistów, przez dłuższą chwilę nie wymieniano nazwy naszego Związku. Zdecydowaliśmy złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny składając wieniec bez wezwania.  Znamienne jest, iż wyczytano nazwy delegacji występujących po nas. Fakt ten odczytaliśmy jednoznacznie jako celowe pominięcie naszego Związku (z otoczenia prowadzącego padła podpowiedź –teraz przerwa” – gdy przyszła na nas kolej). Nie przyjmujemy tłumaczenia Biura Wojewody, iż nastąpiło zamieszanie i dlatego „wypadła” z planu nasza delegacja. Nie dostrzegliśmy żadnego zamieszania – uroczystość została perfekcyjnie przygotowana i przeprowadzona. Pytamy zatem komu przeszkadzała nasza obecność na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i kto podjął decyzję o pominięciu naszej organizacji unieważniając tym faktem zaproszenie Wojewody, Marszałka i Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Powyższy fakt, jeśli był celowy, a takie mamy przekonanie, świadczyłby, iż ktoś z decydentów uznał naszą obecność za niepożądaną i wykluczył nas z kręgu godnych uczczenia doniosłej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Mamy w pamięci gorszący incydent jaki miał miejsce podczas Uroczystości kilka minut wcześniej. Podczas tzw. „apelu smoleńskiego” jedna z pań wypowiedziała krytyczną uwagę na ten temat do towarzyszących jej osób. Stojąca obok kobieta głosem doniosłym i rozkazującym oznajmiła: ciebie tu nie powinno być – wyjdź stąd”, a następnie, podczas salwy honorowej wykrzyknęła: „do niej strzelajcie„- wskazując kobietę mającą inne zdanie. 

Mamy nadzieję, iż osoba decydująca o pominięciu naszej delegacji, nie solidaryzuje się z tymi, którzy dzielą społeczeństwo na „prawdziwych patriotów” i zaprzańców. 

Poniżej treść protestu skierowanego w dniu 14 listopada do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Protest

14.11.2017

Akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Od początku listopada ruszyliśmy z akcją zbierania podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej podjętej przez Federację Stowarzyszeń Służb  Mundurowych. Istotę proponowanych zmian oraz zasady zbierania podpisów omówiliśmy z prezesami kół i przesłaliśmy do kół wszelkie potrzebne materiały. Spływają do nas pierwsze listy z podpisami poparcia. Niestety nie zadaliśmy sobie zbyt wiele trudu, aby wypełniać poprawnie dane niezbędne dla uznania wpisu za ważny. Najczęściej popełniane błędy to podawanie skrótowych nazw ulic oraz poprawianie błędów poprzez skreślenie i wpisanie poprawki (zdarza się parafowanie poprawki). Wszelkie tego typu uproszczenia i poprawki powodują, iż głos będzie uznany za nieważny. Jeśli popełniło się pomyłkę należy skreślić cały wiersz i dokonać nowego wpisu. Prezesów kół proszę o instruowanie zbierających podpisy i weryfikację składanych list. Naszą ambicją jest zebranie maksymalnej liczby głosów poparcia do końca roku, a najlepiej do końca listopada.

Józef Mól

Załączam materiały (jeśli do kogoś nie dotarły)

1.PROJEKT USTAWY

2.UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY  

4.ZASADY ZBIERANIA PODPISÓW

3.WYKAZ-Tabela.v2

Wzór wypełnienia

07.07.2016

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Poniżej streszczenie (dokonane przez kol. Henryka Budzyńskiego na polecenie Prezesa Związku) odpowiedzi zastępcy RPO płk Krzysztofa Olkowicza na wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin, w sprawie waloryzacji emerytur i rent wojskowych. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie treści streszczenia wśród członków związku, jak i niezrzeszonych emerytów i rencistów wojskowych.

Józef Mól

RPO-streszczenie odpowiedzi

24.04.2016

Zawody sportowo-obronne 2016 

W dniu 20 kwietnia 2016  r. na strzelnicy klubu sportowego „ZAWISZA” w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo obronne kujawsko-pomorskiej organizacji wojewódzkiej ZŻWP. Zawody zorganizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki, a głównym organizatorem był wiceprezes ZW kol. Edmund Łączny zaś sędzią głównym kol. Tadeusz Mróz. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach: drużynowo – o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z karabinka sportowego, o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z pistoletu „Margolin” oraz indywidualnie z karabinka sportowego i pistoletu. W zawodach wzięły udział drużyny z organizacji wojewódzkiej ZŻWP oraz drużyna wystawiona przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Ze względów oszczędnościowych zmniejszyliśmy ilość oddawanych strzałów do 3 próbnych i 5 ocenianych. Dzięki dobrej organizacji tak ze strony Związku jak i funkcyjnych strzelnicy zawody przebiegły bardzo sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Oprócz w/w pucharów w konkurencji drużynowej, na zawodników czekały medale i nagrody ufundowane przez Zarząd Wojewódzki z funduszy OPP oraz ufundowane przez Marszałka Województwa. Mogliśmy się też wzmocnić fizycznie tradycyjną grochówką. Poprzez organizację zawodów pokazaliśmy, iż mimo szykan ze strony kierownictwa MON, nie zaniechamy działań – damy rady.

Wyniki zawodów:

I. drużynowo

A. z karabinka sportowego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. miejsce i Puchar – drużyna Koła Nr 12 – 119 pkt.
 2. miejsce – drużyna Koła Nr 18 – 116 pkt.
 3. miejsce – drużyna Koła Nr 1 – 110 pkt.

B. z pistoletu „Margolin” o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

 1. miejsce i Puchar – drużyna koła Nr 18 – 127 pkt.
 2. miejsce – drużyna Koła Nr 1 – 118 pkt.
 3. miejsce – drużyna Koła Nr 5 – 117 pkt.

II. indywidualnie

A. z karabinka sportowego

 1. miejsce – kol. Norbert Przybysz Koło Nr 18 – 48 pkt.
 2. miejsce – kol. Ryszard Derol Koło Nr 1 – 46 pkt.
 3. miejsce – kol. Ryszard Pawlata Koło Nr 18 – 44 pkt.

B. z pistoletu „Margolin”

 1. miejsce – kol. Andrzej Skurzyński Koło Nr 1 – 46 pkt.
 2. miejsce – kol. Zygmund Staroń Koło Nr 18 – 46 pkt.
 3. miejsce – kol. Jacek Łosiakowski Koło Nr 12 – 45 pkt.

Wyniki drużynowe i indywidualne – całość poniżej

Wyniki strzelania z karabinka

Wyniki strzelania z pistoletu

23.01.2014

Informacja o zmianach stopni wojskowych 

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie likwidacji niektórych stopni wojskowych informujemy, iż ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. z 2013 r. poz. 1355) wprowadzono następujące stopnie wojskowe podoficerów:

a) podoficerowie młodsi: kapral, starszy kapral, plutonowy;

b) podoficerowie: sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży;

c) podoficerowie starsi: chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy.

Jak z powyższego wynika zlikwidowano następujące stopnie: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy, młodszy chorąży sztabowy, chorąży sztabowy (analogicznie w MW).

Żołnierzy rezerwy i niepodlegający służbie wojskowej (renciści, w stanie spoczynku) posiadający zlikwidowane stopnie z dniem wejścia ustawy w życie mianuje się do stopni bezpośrednio wyższych, t.j. starszego plutonowego na stopień sierżanta, sierżanta sztabowego i starszego sierżanta sztabowego na stopień młodszego chorążego, młodszego chorążego sztabowego i chorążego sztabowego na stopień starszego chorążego sztabowego.

Decyzję o mianowaniu wydaje dyrektor Departamentu Kadr MON na wniosek komendanta WKU. Komendanci WKU wysyłają wnioski z „urzędu”, nie ma zatem konieczności dopominania się lub zgłaszania do WKU. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla pewności sprawdzić w WKU czy gdzieś nie pominięto nas lub dokumenty się „zapodziały”.

W zakładce „PRAWO” treść ustawy z 11 pażdziernika 2013 r.