www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.06.2018

Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych

Realizując uchwały  prezydium ZG ZŻWP z dnia 5 czerwca 2018 roku oraz ustalenia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego przyjęte na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. załączam poniżej wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”, wzór „Upoważnienia” oraz wzór „Oświadczenia o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa Związku w zakresie ochrony danych osobowych. Pierwszy z tych dokumentów winni podpisać wszyscy członkowie koła,  drugi prezesi kół dla osób przetwarzających dane członków koła, a trzeci prezesi i członkowie koła dopuszczeni do przetwarzania danych osobowych. Przed podpisem należy obowiązkowo zapoznać podpisujących z treścią „Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w zakresie ich dotyczącym.

Prezes K-PZW ZŻWP

Józef Mól

Zgoda na przetwarzanie DO – K 20

Upoważnienie RODO – K 20

Oświadczenie RODO – K 20

 

 

20.06.2018

Materiały na posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w dn. 21 czerwca 2018 r.

Przedstawiam dokumenty przyjęte na posiedzeniu prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w dniu 5 czerwca 2018 r. oraz treść pism przesłanych poźniej z ZG.

Materiały te będą omawiane na posiedzeniu ZW w dniu 21.06.2018 r. i muszą zostać przyjęte do realizacji. Plan posiedzenie ZW w załączeniu

Józef Mól

P L A N posiedzenia PrezydiumZG

UCHWAŁA Nr 17 PZG dane osobowe

POlityka rachunkowości

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Instrukcja kancelaryjna

Dane do porozumienia z MON

Dane do CMUR

Rzeczowy_wykaz_akt

Medal_Bialy_Kruk