www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

27.03.2018

Konferencja przed Pałacem Prezydenckim

W dniu 26 marca 2018 r. przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja zorganizowana przez SLD dotycząca tzw. „Ustawy Degradacyjnej”. Ustawa ta została uchwalona przez parlament i czeka na podpis Prezydenta RP. Podczas Konferencji Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec przedstawił treść Pisma-Apelu Zarządu Głównego w tej sprawie, mówiąc: „Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zaniepokojony  trudnymi do przewidzenia skutkami uchwalonej przez Parlament ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943 – 1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się racji stanu, zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o odmowę jej podpisania”.

Podczas tej konferencji prasowej Monika Jaruzelska wygłosiła następujące oświadczenie: „Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się do Pana nie tylko, jako córka żołnierza, ale przede wszystkim jako obywatelka. Jest Pan zwierzchnikiem sił zbrojnych, w związku z tym sprawy wojska są bliskie Pana sercu. Mam ogromną prośbę do Pana Prezydenta, aby zanim podejmie Pan decyzję o podpisaniu ustawy spotkał się Pan z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a także szeroko rozumianymi środowiskami wojskowymi, aby mogli opowiedzieć o niebezpieczeństwie konsekwencji tej ustawy.

Proszę również, o coś co jest ważne dla Pańskiego środowiska politycznego. Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r.

Mam nadzieję, że znajdzie Pan czas na spotkanie, a także przyjrzenie się tej sprawie. Zrozumiem, że jeżeli zechciałby się Pan spotkać z Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, to może nie zechciałby się Pan spotkać z córką mojego Ojca. Proszę pamiętać, jest Pan również i moim prezydentem.

Panie Prezydencie zbliżają się święta, chciałabym złożyć Panu i Pana bliskim życzenia zdrowych, spokojnych, ale i pełnych refleksji świąt”.

W sprawie tzw. degradacyjnej głos zabrał również Janusz Zemke, eurodeputowany SLD oraz były wiceminister obrony narodowej. – Na podpis prezydenta czeka ustawa, która może spowodować sankcję wobec wielu tysięcy osób, ta ustawa jest w sposób jawny sprzeczna z konstytucją, wprowadza bowiem odpowiedzialność zbiorową, a także nie pozwala wielu ludziom, aby się bronić. Jawnie łamie art. 45 naszej ustawy zasadniczej.

Podczas konferencji prasowej 26 marca 2018 r. polityk SLD wskazał również inną ustawę, która może dotknąć żołnierzy, którzy służyli ojczyźnie przed 1990 r. – Od grudnia 2016 r. w polskim Sejmie znajduje się projekt ustawy, która gdyby weszła w życie, represjami dotknęłaby kilkadziesiąt tysięcy osób, które służyły w Wojsku Polskim do 1990 r. Tamten projekt skierował rząd Beaty Szydło, tamten projekt jest cały czas w Sejmie. W Sejmie, którym czasem bywa tak, że projekty potrafią wejść w życie w ciągu kilku dni. 
– Pragnę prosić polski rząd, a także prezydenta o to, aby ten projekt został oficjalnie z Sejmu wycofany – zaapelował Janusz Zemke. – Projekt ten leży, ale traktowany jest przez byłych wojskowych jako szantaż, jako kij który może zostać użyty każdego dnia – podkreślił.

Treść apelu ZG ZŻWP do Prezydenta RP: Pismo do Prezydenta RP

27.03.2018

Publiczne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim

W dniu 28 lutego 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło sie publiczne wysłuchanie w sprawie represji wobec służb mundurowych ze strony rządzącego w RP ugrupowania. Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych reprezentowała  50-osobowa delegacja, w której był przedstawiciel Prezydium ZG ZŻWP kol. Stanisław Kalski. Głównym zadaniem było przekazanie parlamentarzystom europejskim, a za ich pośrednictwem, społeczeństwom innych krajów UE absurdalnych, niesprawiedliwych i niezgodnych z Konstytucja szykan wobec funkcjonariuszy służb mundurowych, a także planowanych represji w stosunku do żołnierzy.

Przejazd, koszty pobytu i organizację zapewnili Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Krystyna Łybacka,  Bogusław Liberacki i Janusz Zemke. Poniżej relacja uczestnika delegacji p. Andrzeja Rozenka.

Publiczne wysłuchanie w PE

15.03.2018

Wyróżniony działacz Koła nr 7

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci  Powstania Wielkopolskiego za    kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wartości, które przyświecały bohaterskim czynom powstańców, Andrzej Dargacz Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu został odznaczony Medalem Wierni Tradycji.
Uroczystość wręczenia odbyła się  w dniu 02.03.2018 roku podczas  sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Andrzej Dargacz  czynnie angażuje się w działalność związaną z ochroną miejsc pamięci narodowej i propagującą pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.
Corocznie organizuje dla inowrocławskiej młodzieży cykliczne rajdy powstańczymi szlakami na trasach: Kościelec Kujawski – Inowrocław (od 1999 r.), Rojewo – Inowrocław (od 2003 r.), Jaksice – Złotniki Kujawskie (od 2004 r.), rajd im. kpt. Pawła Cymsa oraz innych rajdów związanych z miejscami walk w Powstaniu Wielkopolskim, a także innych zrywów narodowych Polaków. Rajdy i wydarzenia, które organizuje, skupiają dużą liczbę uczestników od 200 do 380 osób i są dość sporym wyzwaniem logistycznym. Przy tej okazji organizowane są różnego rodzaju konkursy i pogadanki, pogłębiające wiedzę uczestników tych imprez. Duże zainteresowanie i frekwencja na rajdach, to zasługa ścisłej współpracy Andrzeja Dargacza z inowrocławskimi szkołami oraz samorządami, a także niektórymi firmami w mieście, które nierzadko fundują nagrody uczestnikom rajdowych konkursów. 
Jako Wiceprezes Koła nr 7 ZŻWP w Inowrocławiu, Andrzej Dargacz jest też współorganizatorem uroczystości rocznicowo-patriotycznych organizowanych w mieście.
Za swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i  odznaczany:
Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom Powstańców, Andrzej Dargacz został   odznaczony Medalem Wierni Tradycji.

Medal wręczył mu prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego TPPW oraz członek Prezydium Zarządu Głównego Jacek Pietraszko.

 
GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Uhonorowany medalem

ppłk pil. w st. spocz. Lech Murawski – Prezes Koła nr 7 w Inowrocławiu

 

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński