www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

19.11.2017

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Inowrocławiu

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, w gmachu Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, członkowie Koła nr 7 i 14 ZŻWP wspólnie z młodzieżą szkolną oraz zaproszonymi gośćmi, obchodzili 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Miasta Inowrocławia, przedstawiciele jednostek wojskowych, członkowie ZŻWP z Bydgoszczy, członkowie Koła 7 i 14, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele PSP, przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele mediów.

 

            W trakcie spotkania Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŹWP Józef Mól wspólnie z Prezesem Koła nr 7 Lechem Murawskim odznaczyli:

Srebrnym Krzyżem ZŻWP – Pawła Błaszaka, Grzegorza Romanowskiego;

Brązowym Krzyżem ZŻWP: Mariana Frąszczaka, Grzegorza Jędrzejewskiego, Macieja Kaweckiego, Mirosława Kowalkowskiego;

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”: Mieczysława Kamińskiego oraz Zbigniewa Nawrota.

 

            Po oficjalnych uroczystościach, wszyscy zgromadzeni goście oraz młodzież szkolna wysłuchali części artystycznej przygotowanej przez uczniów  Szkoły Podstawowej nr 8 poświęconą Odzyskaniu Niepodległości przez Polskę.

 Podczas uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu wiedzy o Patronie szkoły.

Nagrodzone osoby to:

Miłosz Zielinski – (Grand prix);

I Miejsce – Klaudia Halak;

II Miejsce – Klaudia Czachowska;

III Miejsce – Julia Drogowska.

W konkursie piosenki żołnierskiej i patriotycznej:

Jury przyznało następujące miejsca:

a) Kategoria młodsza:

I miejsce uzyskał Szymon Czerwiński – SP nr.11;

II miejsce otrzymał Karol Kubiak – SP nr 11;

III miejsce Agnieszka Gąsiorek – SP nr -16.

b) Kategoria starsza:

I miejsce uzyskała Zuzanna Gąsiorek ze SP nr16;

II miejsce otrzymał Jarosław Rojanek ze SP nr 8;

Zostały przyznane dwa trzecie miejsca dla Anastazji Sławinowskiej ze SP nr 11 oraz dla Julii Kuberskiej ze SP nr 8.

Nagrody zwycięzcom wręczyli Prezes ZW ZŻWP Józef Mól, Prezes Koła nr 7 Lech Murawski ,Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski oraz Dyrektor SP nr 8 Paweł Błaszak.

            11 listopada 2017 roku członkowie Koła nr.7 i 14 oraz sympatycy uczestniczyli w manifestacji patriotycznej pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, gdzie delegacje ZŻWP złożyły wiązanki kwiatów w asyście Orkiestry Dętej Inowrocławskiej Kopalni Soli „Solina” S.A. oraz Kompanii Reprezentacyjnej Garnizonu Inowrocław.

GALERIA ZDJĘĆ UROCZYSTOŚCI: -> kliknij ten link Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Inowrocławiu

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu

Zdjęcia: Mieczysław Kamiński

14.11.2017

Protest Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zebrane na posiedzeniu doraźnym w dniu 13 listopada 2017 r. zdecydowało o skierowaniu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego protestu w sprawie nie wymienienia naszej delegacji podczas składania wieńców pod Pomnikiem Wolności podczas Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku w Bydgoszczy. Nasza delegacja oraz poczet sztandarowy wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Z przedstawicielami Biura Wojewody ustalono miejsce naszej delegacji podczas składania wieńców i delegacja zajęła wyznaczone jej miejsce. Prowadzący uroczystość wyczytywał osoby i nazwy organizacji składającej wieniec. W momencie, kiedy nastąpiła nasza kolej, pomimo sygnału werblistów, przez dłuższą chwilę nie wymieniano nazwy naszego Związku. Zdecydowaliśmy złożyć hołd Obrońcom Ojczyzny składając wieniec bez wezwania.  Znamienne jest, iż wyczytano nazwy delegacji występujących po nas. Fakt ten odczytaliśmy jednoznacznie jako celowe pominięcie naszego Związku (z otoczenia prowadzącego padła podpowiedź –teraz przerwa” – gdy przyszła na nas kolej). Nie przyjmujemy tłumaczenia Biura Wojewody, iż nastąpiło zamieszanie i dlatego „wypadła” z planu nasza delegacja. Nie dostrzegliśmy żadnego zamieszania – uroczystość została perfekcyjnie przygotowana i przeprowadzona. Pytamy zatem komu przeszkadzała nasza obecność na uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i kto podjął decyzję o pominięciu naszej organizacji unieważniając tym faktem zaproszenie Wojewody, Marszałka i Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ.

Powyższy fakt, jeśli był celowy, a takie mamy przekonanie, świadczyłby, iż ktoś z decydentów uznał naszą obecność za niepożądaną i wykluczył nas z kręgu godnych uczczenia doniosłej rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Mamy w pamięci gorszący incydent jaki miał miejsce podczas Uroczystości kilka minut wcześniej. Podczas tzw. „apelu smoleńskiego” jedna z pań wypowiedziała krytyczną uwagę na ten temat do towarzyszących jej osób. Stojąca obok kobieta głosem doniosłym i rozkazującym oznajmiła: ciebie tu nie powinno być – wyjdź stąd”, a następnie, podczas salwy honorowej wykrzyknęła: „do niej strzelajcie„- wskazując kobietę mającą inne zdanie. 

Mamy nadzieję, iż osoba decydująca o pominięciu naszej delegacji, nie solidaryzuje się z tymi, którzy dzielą społeczeństwo na „prawdziwych patriotów” i zaprzańców. 

Poniżej treść protestu skierowanego w dniu 14 listopada do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Protest

14.11.2017

Akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Od początku listopada ruszyliśmy z akcją zbierania podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej podjętej przez Federację Stowarzyszeń Służb  Mundurowych. Istotę proponowanych zmian oraz zasady zbierania podpisów omówiliśmy z prezesami kół i przesłaliśmy do kół wszelkie potrzebne materiały. Spływają do nas pierwsze listy z podpisami poparcia. Niestety nie zadaliśmy sobie zbyt wiele trudu, aby wypełniać poprawnie dane niezbędne dla uznania wpisu za ważny. Najczęściej popełniane błędy to podawanie skrótowych nazw ulic oraz poprawianie błędów poprzez skreślenie i wpisanie poprawki (zdarza się parafowanie poprawki). Wszelkie tego typu uproszczenia i poprawki powodują, iż głos będzie uznany za nieważny. Jeśli popełniło się pomyłkę należy skreślić cały wiersz i dokonać nowego wpisu. Prezesów kół proszę o instruowanie zbierających podpisy i weryfikację składanych list. Naszą ambicją jest zebranie maksymalnej liczby głosów poparcia do końca roku, a najlepiej do końca listopada.

Józef Mól

Załączam materiały (jeśli do kogoś nie dotarły)

1.PROJEKT USTAWY

2.UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY  

4.ZASADY ZBIERANIA PODPISÓW

3.WYKAZ-Tabela.v2

Wzór wypełnienia