www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

23.08.2017

Projekt ustawy „degradacyjnej”

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło inicjatywę zmiany ustawy o powszechnych obowiązku obrony rzeczypospolitej Polskiej. Celem ustawy jest danie możliwości obecnej władzy wykonawczej pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego m. in.  gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz gen. Czesława Kiszczaka, a także innych osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej, oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.), również pośmiertnie. Wspomniane osoby pełniły służbę wojskową na rzecz totalitarnego państwa i swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu.

Zakłada się, iz o pozbawieniu stopnia w stosunku do generałów i admirałów decydował będzie Prezydent RP, a Minister ON w stosunku do pozostałych (pomimo tego, iż stopień oficerski nadaje Prezydent RP).

Aby nie było możliwości odwołania do niezależnego sądu (w tym wypadku powinien to być sąd administracyjny) pozbawienie stopnia ma być podjęte w formie postanowienia, a nie decyzji i organem odwoławczym ma być sąd wojskowy (jak będzie orzekał już wiadomo po opinii Sądu Garnizonowego w Poznaniu, który do treści projektu nie ma żadnych uwag).

W uzasadnieniu podaje się, iż „projekt jest wynikiem licznych wystąpień organów i organizacji społecznych domagających się podjęcia prac nad pozbawieniem stopni wojskowych osób, które swoją postawą dokonywały czynów uwłaczających godności posiadanego stopnia wojskowego i tym samym podważyli wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na zgłoszone do Ministerstwa ON pytanie naszego Związku jakie organy i organizacje zgłaszały te wnioski ppłk Jarosław Zeidler z Wydziału Informacji Publicznej CO MON przesłał skan apelu w tej sprawie  podpisanego przez rzecznika POKiN dr Jerzego Bukowskiego, który w swoim imieniu, a nie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, zwrócił sie do MON z apelem o pozbawienie stopni gen W. Jaruzelskiego i gen. Cz. Kiszczaka. Działalność tego Porozumienia z Krakowa jest od lat znana z wrogich wystąpień wobec naszego środowiska, a ton nadaje jej właśnie dr. Bukowski były rzecznik prasowy płk Kuklińskiego.

Dalej ppłk Zeidler pisze: „Ponadto w tym miejscu należy zaznaczyć, że sygnały i wnioski dotyczące podjęcia stosownych działań zmierzających do pozbawienia stopni wojskowych osób, które swą postawą dokonały czynów uwłaczających godności posiadanego stopnia wojskowego, były formowane również werbalnie w czasie indywidualnych spotkań Ministra Obrony Narodowej z przedstawicielami tych organizacji”.

To są te liczne organizacje i stowarzyszenia, o których mówi uzasadnienie ustawy.

Do samej ustawy ustosunkowało się nasze prezydium Zarządu Wojewódzkiego, którego treść poniżej.

ZZWP_opinia

Opinie do MON przesłały inne instytucje i stowarzyszenia (BBN, Ministerstwo Cyfryzacji, GIODO, RCL, WSO Warszawa WSO Poznań, IPN i FSRiW SZ RP – dostępne w biurze ZW).

Poniżej opinia Stowarzyszenie Rezerwistów i Weteranów SZ RP.

Federacja_opinia

Józef Mól