www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

14.10.2016

Nasze nowe biuro

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, iż biuro Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP rozpoczęło pracę w nowej siedzibie na ul. Markwarta 2 w Bydgoszczy (obok Związku Inwalidów Wojennych RP).

Biuro czynne jest w środy i czwartki w godz.: 9:00 – 12:00 oraz w innym czasie według potrzeb. Z pomieszczeń biura korzystać będa koła (jeden z dwóch pokoi jest dla kół) przechowując swoje sztandary, kroniki, dokumenty, a także na posiedzenia zarządów kół, dyżury zarządu, a nawet zebrania mniej licznych kół.

Wejść do nas można wybierając na domofonie 22.  Dane teleadresowe podane są w nagłówku strony.

Biuro zostało urządzone dzięki wysiłkowi wielu członków, jednak główny ciężar wzięli na siebie kol. Henryk Konarski, Grażyna Bednarz i inni członkowie Koła nr 9 oraz kol. Marek Plit z członkami Koła nr 17. Wszystkim składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Utrzymanie tego skromnego lokum kosztuje nas niestety ponad 300 zł miesięcznie. Zarząd Wojewódzki musiałby przeznaczyć na ten cel prawie 100 % wpływu ze składek członkowskich i na działalność merytoryczną nic by nie pozostało. Pragnę podkreślić, iż wszyscy funkcyjni pracują społecznie bez żadnych gratyfikacji.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zwróciło się do członków naszej organizacji o dodatkową wpłatę na koszty wynajmu pomieszczeń. Aby dać osobisty przykład wpłaciliśmy  wszyscy kwoty po 50 zł (z wyjątkiem jednej wpłaty 40 zł i jednej 20 zł).

Członkowie prezydium  uważają, iż są to kwoty stanowczo za wysokie. Sugerujemy wpłaty po ok. 10 zł raz na rok. Taka wielkość wpłat pozwoliłaby nam funkcjonować normalnie. Oczywiści każdy z naszych członków może wpłacić dowolną kwotę, taką jaką uważa za słuszną i na jaką Go stać.

Mamy już wpłaty z kół (Koło nr 13 na zebraniu w dniu 13 października wpłaciło po 10 zł – wszyscy obecni na zebraniu).

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej nowej siedziby.

14.10.2016

Zebranie członków Koła nr 7 w Inowrocławiu

3 października 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia, odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków koła nr 7 Związku Żołnierzy WP w Inowrocławiu.
Przybyłych na zebranie uczestników powitali: Prezes ZŻWP – Lech Murawski oraz Prezes Stowarzyszenia LGD Inowrocław – Aleksandra Hopcia – Dolińska.
Podczas zebrania uczestnicy zostali zapoznani z celami działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia przez Panią Prezes Aleksandrę Hopcia – Dolińską.
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Miasta Inowrocławia realizuje Lokalną Strategię Rozwoju przez społeczność (LSR) dofinansowywaną z Funduszy Europejskich, takich jak: poprawę sytuacji społeczno – zawodowych mieszkańców objętych LSR, wzrost aktywności społeczno – zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia, zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu, oraz zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich.
Po wystąpieniu Pani Prezes LGD, uczestnikom wyświetlony został I odcinek serialu „ Historican – Tropiciele Prawdy” pod tytułem „Króliki z Ravensbruck” w reżyserii Sebastiana Bratkowskiego. Sceny do filmu realizowane były na terenie „Muzeum Stutthof” w Sztutowie.
Obóz w Ravensbruck, to hitlerowskie piekło kobiet. Powstał na początku 1939 roku. Więźniarki z Polski stanowiły największą grupę. Wszystkie umieszczono w bloku nr 15 razem przebywało tam 500 więźniarek. W sumie przez obóz przeszło około 40 tysięcy. Od 1 sierpnia 1942 roku do 16 sierpnia 1943 roku na 74 Polkach przeprowadzono bestialskie eksperymenty operacji nóg, które polegały na zakażaniu ran tężcem, różnymi bakteriami, tłuczonym szkłem i kawałkami drewna.
30 kwietnia 1945 roku obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Z 74 „królików” obóz przeżyło 63. Sześć z nich pozostało za granicą, 57 wróciło do Polski.
Po projekcji filmu wywiązała się krótka i rzeczowa dyskusja.
Na zakończenie zebrania Prezes Lech Murawski zapoznał zebranych z planem kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kole, w związku z kończącą się kadencją zarządu. Ustalono termin spotkania świąteczno – noworocznego dla członków i sympatyków Koła.
Ponadto Prezes Koła wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi Lesławowi Przybyszowi.
Uczestnicy spotkania, serdecznie dziękują Pani Prezes LGD Inowrocław – Aleksandrze Hopcia – Dolińskiej, za zapoznanie z celami stowarzyszenia oraz za udostępnienie siedziby LGD.
Osobne podziękowania skierowano do Pana Józefa Sieja historyka i regionalisty za udostępnienie i wyświetlenie filmu „ Króliki z Ravensbruck”.

GALERIA ZDJĘĆ IMPREZY: -> kliknij ten link Zebranie członków Koła nr 7

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu