www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • Strona główna
  • Mapa strony
  • Kontakt

17.04.2016

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy im. Zdobywców Wału Pomorskiego

W dniu 18 marca w Szkole Podstawowej Nr 38 w Bydgoszczy im. Zdobywców Wału Pomorskiego obchodzono Dzień Patrona Szkoły. 48 lat temu Szkoła ta przyjęła imię „Zdobywców Wału Pomorskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii p. Anny Gaury i p. Mariana Mikołajczaka oraz uczniów Szkoły w 1988 roku zorganizowano w Szkole Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły, a rok później nadano Szkole sztandar. Za działalność na rzecz patriotycznego wychowania i krzewienia tradycji oręża polskiego Szkoła została uhonorowana Odznaką Za Zasługi dla ZKRPiBWP, Medalem „Pro Memoria”.W urocswieto_patrona_09zystości szkolnej oprócz grona pedagogicznego i uczniów uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, organizacji kombatanckich, zaprzyjaźnionych szkół i liczni przyjaciele.

 

 

 

swieto_patrona_82

Nasz Związek reprezentowali: prezes Zarządu Wojewódzkiego Józef Mól, wiceprezesi Edmund Łączny i Stanisław Mandziuk oraz członek prezydium ZW – Gerard Przewoski. Uroczystość odbyła się z udziałem asysty wojskowej.

swieto_patrona_25swieto_patrona_36

 

 

 

Z okazji Święta Patrona z inicjatywy Koła Nr 1 uhonorowano „Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy WP”. Dekoracji sztandaru dokonał członek Kapituły Józef Mól. W wystąpieniu po dekoracji kol. Józef Mól przypomniał historyczne chwile walk o Wał Pomorski, historię nadania imienia oraz zasługi Szkoły w utrwalaniu wiedzy i tradycji oręża polskiego. Pogratulował  Szkole  osiągnięć, których wyrazem są liczne tytuły i nagrody, w tym zwłaszcza zdobycia miana „Szkoła z tradycją” i „Szkoła Myślenia”.