www.zzwp-bydgoszcz.pl
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego    Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Strona główna
 • Mapa strony
 • Kontakt

24.04.2016

Zawody sportowo-obronne 2016

W dniu 20 kwietnia 2016  r. na strzelnicy klubu sportowego „ZAWISZA” w Bydgoszczy odbyły się zawody sportowo obronne kujawsko-pomorskiej organizacji wojewódzkiej ZŻWP. Zawody zorganizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki, a głównym organizatorem był wiceprezes ZW kol. Edmund Łączny zaś sędzią głównym kol. Tadeusz Mróz. Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach: drużynowo – o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z karabinka sportowego, o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z pistoletu „Margolin” oraz indywidualnie z karabinka sportowego i pistoletu. W zawodach wzięły udział drużyny z organizacji wojewódzkiej ZŻWP oraz drużyna wystawiona przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Ze względów oszczędnościowych zmniejszyliśmy ilość oddawanych strzałów do 3 próbnych i 5 ocenianych. Dzięki dobrej organizacji tak ze strony Związku jak i funkcyjnych strzelnicy zawody przebiegły bardzo sprawnie, bez żadnych zakłóceń. Oprócz w/w pucharów w konkurencji drużynowej, na zawodników czekały medale i nagrody ufundowane przez Zarząd Wojewódzki z funduszy OPP oraz ufundowane przez Marszałka Województwa. Mogliśmy się też wzmocnić fizycznie tradycyjną grochówką. Poprzez organizację zawodów pokazaliśmy, iż mimo szykan ze strony kierownictwa MON, nie zaniechamy działań – damy rady.

Wyniki zawodów:

I. drużynowo

A. z karabinka sportowego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. miejsce i Puchar – drużyna Koła Nr 12 – 119 pkt.
 2. miejsce – drużyna Koła Nr 18 – 116 pkt.
 3. miejsce – drużyna Koła Nr 1 – 110 pkt.

B. z pistoletu „Margolin” o Puchar Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

 1. miejsce i Puchar – drużyna koła Nr 18 – 127 pkt.
 2. miejsce – drużyna Koła Nr 1 – 118 pkt.
 3. miejsce – drużyna Koła Nr 5 – 117 pkt.

II. indywidualnie

A. z karabinka sportowego

 1. miejsce – kol. Norbert Przybysz Koło Nr 18 – 48 pkt.
 2. miejsce – kol. Ryszard Derol Koło Nr 1 – 46 pkt.
 3. miejsce – kol. Ryszard Pawlata Koło Nr 18 – 44 pkt.

B. z pistoletu „Margolin”

 1. miejsce – kol. Andrzej Skurzyński Koło Nr 1 – 46 pkt.
 2. miejsce – kol. Zygmund Staroń Koło Nr 18 – 46 pkt.
 3. miejsce – kol. Jacek Łosiakowski Koło Nr 12 – 45 pkt.

Wyniki drużynowe i indywidualne – całość poniżej

Wyniki strzelania z karabinka

Wyniki strzelania z pistoletu

20.04.2016

XXXV-lecie Kujawsko-Pomorskiej organizacji ZŻWP

Baner -35-lecie

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki ZZWP zorganizował obchody XXXV-lecia powstania organizacji wojewódzkiej naszego Związku.

uczestnicy

W sali Domu Kultury „Orion” Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zebrali się członkowie władz wojewódzkich Związku, prezesi i delegacje kół oraz zaproszeni goście. Nasze zaproszenie przyjęli: Wiceprezydent Bydgoszczy p. Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński, przedstawiciel Marszałka Województwa       p. Marcin Swaczyna, przedstawiciele instytucji wojskowych Bydgoszczy, honorowi prezesi Zarządu Wojewódzkiego:

goście

gen. bryg. Zdzisław Ostrowski i płk Maksymilian Buczek, honorowy członek Związku płk Jan Długoszewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych       p. Roman Skrzeszewski, członek Okręgowego Zarządu ZIW p. Zdzisław Piątek oraz wieloletni członkowie wspierający naszą organizacje p. Ewa Długoszewska,    p. Maria Sikorska i p. Cezary Kobziakowski. Z żalem       i troską przyjęliśmy informację, iż ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć honorowi członkowie Związku kol. kol. Władysław Bachta, Jam Czerniak    i Mieczysław Matelski.

Uroczystość rozpoczęliśmy wysłuchaniem „Pieśni Związku”.

powitanie

Witając uczestników uroczystości prezes Zarządu Wojewódzkiego kol. Józef Mól podkreślił, że początkiem naszej historii był I Zjazd Wojewódzki, który odbył się w dniu 28 kwietnia 1981 roku. W Zjeździe uczestniczyło 63 delegatów z 14 kół. Następnie Prezes przedstawił 35-letnią historię naszej organizacji wojewódzkiej oraz bieżącą naszą działalność w formie pokazu multimedialnego. Wystąpienie zakończyło wspomnienie tych „co odeszli” – zasłużonych członków Związku i wysłuchanie utworu „Cisza”.

Kol. Józef Mól podziękował Honorowym Prezesom ZW i Honorowym członkom Związku, kol. kol. Henrykowi Konarskiemu, Janowi Długoszewskiemu i Stanisławowi Mandziukowi za organizację Sali Pamięci i prowadzenie kroniki ZW, kol. Grzegorzowi Sikorskiemu za kierowanie zespołem korespondentów, prezesom kól kol. kol Edmundowi Łącznemu, Henrykowi Konarskiemu i Lechowi Murawskiemu za prace z młodzieżą szkolną i harcerzami, członkom władz wojewódzkich, kol. kol. Stanisławowi Mandziukowi, Markowi Plitowi, Janowi Dudzie, Kazimierzowi Walczakowi, prezesom kół oraz wszystkim aktywistom za codzienny trud w realizacji celów Związku, godną postawę i serdeczność we wzajemnych relacjach.

Za tę aktywność i osiągnięte rezultaty w pracy związkowej wyróżniono:

powitanie

 1. Wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku” kol. Gerarda Przewoskiego i kol. Wojciecha Wałęsę;
 2. „Złotym Krzyżem Związku” kol. Edmunda Gręzickiego;
 3. „Srebrnym Krzyżem Związku” kol. Tadeusza Skalskiego i kol. Józefa Borysa;
 4. Dyplomami uznania Zarządu Głównego kol. kol Władysława Bachtę, Maksymiliana Buczka, Jana Czerniaka, Jana Długoszewskiego, Mieczysława Matelskiego, Kazimierza Kujawskiego;
 5. Medalami XXXV-lecia ZŻWP wyróżniono zaproszonych Gości,  aktyw organizacji wojewódzkiej oraz członków wspierających p. Ewę Długoszewską i p. Cezarego Kobziakowskiego;
 6. „Medalem Pamiątkowym ZŻWP” wyróżniono p. Marię Sikorską.

medal Mkonarski

Wielkim zaszczytem dla całej organizacji wojewódzkiej było wyróżnienia naszych członków kol. Henryka Konarskiego i kol. Grzegorza Sikorskiego „Medalem Marszałka Kujawsko-Pomorskiego.

Pozdrowienia dla Związku i życzenia owocnej pracy związkowej oraz dyplomy złożyli Goście uroczystości. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy p. Jan Szopiński przekazał na ręce Prezesa statuetkę bydgoskiej „Łuczniczki” i zobowiązał się do aktywnego wsparcia nas w pozyskaniu pomieszczeń dla pracy związkowej.

Honorowy Prezes ZW gen. bryg. Zdzisław Ostrowski wspomniał swoje pierwsze kontakty z naszym Związkiem i swoją w nim działalność.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ Chóru Męskiego „HALKA” z repertuarem pieśni żołnierskich.

Po wzniesieniu toastu za pomyślność Związku rozpoczęliśmy wspomnienia lat minionych i kolegów, biesiadując przy akompaniamencie piosenek żołnierskich, śpiewanych wspólnie z chórem „całą salą”.

wywiad

W trakcie uroczystości wywiadu dla TVP3 udzielili kol. Józef Mól i kol. Grzegorz Sikorski. Wypowiedzi kolegów oraz krótki reportaż wyemitowała TVP Bydgoszcz w głównym wydaniu „Zbliżeń” w dniu 15.04.2016 r.

Reportaż z wyróżnienia kolegów medalem Marszałka Województwa zamieszczono na stronie internetowej K-P Urzędu Marszałkowskiego.

17.04.2016

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy im. Zdobywców Wału Pomorskiego

W dniu 18 marca w Szkole Podstawowej Nr 38 w Bydgoszczy im. Zdobywców Wału Pomorskiego obchodzono Dzień Patrona Szkoły. 48 lat temu Szkoła ta przyjęła imię „Zdobywców Wału Pomorskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii p. Anny Gaury i p. Mariana Mikołajczaka oraz uczniów Szkoły w 1988 roku zorganizowano w Szkole Izbę Pamięci i Tradycji Szkoły, a rok później nadano Szkole sztandar. Za działalność na rzecz patriotycznego wychowania i krzewienia tradycji oręża polskiego Szkoła została uhonorowana Odznaką Za Zasługi dla ZKRPiBWP, Medalem „Pro Memoria”.W urocswieto_patrona_09zystości szkolnej oprócz grona pedagogicznego i uczniów uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, organizacji kombatanckich, zaprzyjaźnionych szkół i liczni przyjaciele.

 

 

 

swieto_patrona_82

Nasz Związek reprezentowali: prezes Zarządu Wojewódzkiego Józef Mól, wiceprezesi Edmund Łączny i Stanisław Mandziuk oraz członek prezydium ZW – Gerard Przewoski. Uroczystość odbyła się z udziałem asysty wojskowej.

swieto_patrona_25swieto_patrona_36

 

 

 

Z okazji Święta Patrona z inicjatywy Koła Nr 1 uhonorowano „Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy WP”. Dekoracji sztandaru dokonał członek Kapituły Józef Mól. W wystąpieniu po dekoracji kol. Józef Mól przypomniał historyczne chwile walk o Wał Pomorski, historię nadania imienia oraz zasługi Szkoły w utrwalaniu wiedzy i tradycji oręża polskiego. Pogratulował  Szkole  osiągnięć, których wyrazem są liczne tytuły i nagrody, w tym zwłaszcza zdobycia miana „Szkoła z tradycją” i „Szkoła Myślenia”.

14.04.2016

Obchody 35-lecia założenia Koła nr 7

Obchody 35-lecia powstania Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Inowrocławiu obchodzone w dniu 01 kwietnia 2016 roku.

 

Aby skutecznie bronić interesów byłych żołnierzy zawodowych należało się zorganizować. Tak powstała idea powołania do życia stowarzyszenia, które broniłoby interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych zwolnionych z czynnej służby wojskowej. Koło nr 7 przy JW 1641 w Inowrocławiu powstało 18 marca 1981 r. Numeracja Koła oznaczała, że w województwie powstało jako siódme.

Prezesami Koła nr 7 kolejno byli:

 • ppłk w st. spocz. Leon Borysow 1981 – 1985 r.- członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego;
 • ppłk rez. Stanisław Hartenberger 1985 – 1988 r.;
 • mjr rez. Karol Jóźwiak 1988 – 1992 r.;
 • mjr rez. Zdzisław Burzański 1992 – 1993 r.;
 • mjr rez. Wiesław Bałaziński 1993 – 1997 r.;
 • ppłk rez. nawig. Andrzej Wójcik 1997 – 2009 r.
 • ppłk rez. pil. Lech Murawski 2009 – do czasów obecnych.

 

Koło nasze w dniu oficjalnej daty powstania liczyło 29 członków. W następnych latach liczba członków wzrosła do 102. Obecnie Koło liczy 32 członków. Wielu z naszych kolegów w tym 29 członków założycieli odeszło na wieczną wartę. W intencji zmarłych członków ZŻWP w przeddzień uroczystości w Kościele Garnizonowym p.w. św. Barbary i św. Maurycego, została odprawiona msza święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Wojskowej ks. mjr dr Tomasza Skupieńa.

Najstarszymi członkami, którzy do Koła wstąpili w dniu 11.09.1981 r. to koledzy:

 • Boguszewski Marian;
 • Jaworski Leopold;
 • Lipowicz Józef.

Koło ściśle współpracuje z Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, Oddziałem Inowrocławskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Zarządem Powiatowym i Miejskim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego i wieloma innymi stowarzyszeniami. Członkowie Koła uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie miasta oraz w świętach Jednostek Wojskowych. W mieście znana jest też drużyna strzelecka z naszego Koła. Działaczami wielu organizacji pozarządowych na terenie miasta są członkowie naszego Koła. Dokładna dokumentacja naszej działalności znajduje się w wydawnictwie Nasze dwudziestolecie, biuletynie wydanym z okazji 25-lecia i kronice, którą to prowadzi kol. Roman Zieliński. W XXXV rocznicę powstania Związku Prezes Koła ppłk pil. Lech Murawski podziękował wszystkim członkom za aktywność, za realizację celów naszego stowarzyszenia. Podziękował za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc niesioną przez Zarząd Wojewódzki, władzom samorządowym naszego regionu, współpracującym z nami organizacjom. Pamięć i współpraca z nami pozwala nam spełniać się we wspólnej pracy dla społeczności lokalnej. Prezes życzył wszystkim satysfakcji z pracy oraz działalności społecznej. Niech przynosi ona dobre owoce i wdzięczność współobywateli.

 

Na uroczystym spotkaniu z okazji XXXV -lecia Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczyli goście w osobach:

 • Członek Prezydium Zarządu Głównego, a zarazem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. płk Józef Mól;
 • Przedstawiciel Prezydium Związku Wojewódzkiego w osobach kol. ppłk Stanisław Mandziuk ;
 • Wiceprezes Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. mjr Marek Plit – sekretarza Zarządu Wojewódzkiego.
 • Przedstawiciele Władz Powiatu i Miasta Inowrocławia w osobach:
 • Wicestarosta Inowrocławski Pana Włodzimierz Figas;
 • Prezydent miasta Inowrocławia Pana Ryszard Brejza;
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pana Grzegorza Kaczmarka;
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Pani Magdalena Kaiser;
 • Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr. dr. Tomasz Skupień.

 

Władze Gminy Inowrocław w osobach:

 • Wójt Gminy Inowrocław Pana Tadeusz Kacprzak;
 • Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Wysocka;
 • Zastępca Wójta Pan Marek Karólewski;
 • Pani Magdala Łośko Dyrektora Biura Poselskiego posła na sejm RP pana Krzysztofa Brejzy;
 • Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kujawy Pan płk Zbigniew Woźnicki;
 • Sekretarza Koła nr 14 kol. ppłk Janusz Sosiński;
 • Dyrektor Gimnazjum nr 3 im 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej Pan Paweł Błaszczak;
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastowskiego Pan Michał Jaśtak.

 

Serdecznie powitani zostali członkowie i sympatycy naszego koła, przedstawiciele inowrocławskiej prasy oraz przyjaciele współpracujący z kołem.

 

Uchwałą Nr 2/2016/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 9.2.2016 r.

w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 

Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP odznaczony został Pan ppłk Lech Murawski.

 

Złotym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan ppłk Andrzej Dargacz;
 • Pan mł. chor. Zbigniew Doros;
 • Pan ppłk Andrzej Wójcik;
 • Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski.

 

Srebrnym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan chor. Marian Boguszewski;
 • Pan mjr Leopold Jaworski;
 • Pan st. kpr. Krzysztof Pęczkowski;
 • Pani Krystyna Wysocka.

 

Brązowym Krzyżem ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan mjr Bronisław Gładysz;
 • Pan st. chor. sztab. Stanisław Boczkowski;
 • Pan mł. chor. Józef Lipowicz.

 

Odznaką Honorową ZŻWP odznaczeni zostali:

 • Pan por. Tadeusz Barczak;
 • Pan płk Feliks Janas;
 • Pan chor. sztab. Kazimierz Michalczyk;
 • Pan ppłk Krzysztof Szymkowiak.

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżniło:

 

Złotym Medalem XXXV lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • Pana mjr. Wiesława Bałazińskiego;
 • Pana chor. Mariana Boguszewskiego;
 • Pana st. chor. sztab. Jerzego Bajarskiego;
 • Pana ppłk. Andrzeja Dargacza;
 • Pana mł. chor. Zbigniewa Doros;
 • Pana mjr. Bronisława Gładysza;
 • Pana mjr. Leopolda Jaworskiego;
 • Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego;
 • Pana mł. chor. Józefa Lipowicza;
 • Pana st. chor. sztab. Józefa Łukaszewskiego;
 • Pana ppłk. Lecha Murawskiego;
 • Pana st. chor. sztab. Tadeusza Mygę;
 • Pana płk. Zbigniewa Nawrota;
 • Pana st. sierż. Józefa Nikiel;
 • Pana st. kpr. Krzysztofa Pęczkowskiego;
 • Pana kpt. Andrzeja Piotrowskiego;
 • Pana mł. chor. Grzegorza Romanowskiego;
 • Pana mjr. Jana Sójkowskiego;
 • Pana ppłk. Krzysztofa Szymkowiaka;
 • Pana ppłk. Stanisława Walachowskiego;
 • Pana ppłk. Andrzeja Wójcika;
 • Pana st. chor. sztab. Tadeusza Wróblewskiego;
 • Pana st. sierż. Romana Zielińskiego.

 

Srebrnym Medalem XXXV – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 • Pana Pawła Błaszaka;
 • Pana st. chor. sztab. Bogumiła Czaplickiego;
 • Pana st. kpr. Mariana Frąszczaka;
 • Pana Michała Jaśtaka;
 • Pana Tadeusza Kacprzaka;
 • Pana st. ogniomistrza Mieczysława Kamińskiego;
 • Pana st. kpr. Macieja Kaweckiego;
 • Pana st. chor. sztab. Zbigniewa Olszewskiego;
 • Pana ppłk. Bogdana Kopycioka.

 

Medale Pamiątkowe Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymali:

 

 • Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Brejza;
 • Wicestarosta Powiatu Inowrocławskiego Pan Włodzimierz Figas;
 • Zastępca Wójta Gminy Inowrocław Pan Marek Karólewski;
 • Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza;
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Pan Tomasz Marcinkowski;
 • Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia;
 • Pani Magdalena Kaiser;
 • Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa
 • Pan Piotr Strachanowski;
 • Kapelan Garnizonu Inowrocław ks. mjr dr Tomasz Skupień.
 • Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Inowrocławiu Pan Rafał Cyms.

 

Przyznane przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczenia i wyróżnienia wręczyli: płk w st. spocz. Józef Mól – Prezes Zarządu Wojewódzkiego;

płk w st. spocz. Stanisław Mandziuk – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego;

oraz Prezes Koła nr 7 ppłk. pil. w st. spocz. Lech Murawski.

 

Nagrodą książkową przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:

 • Pan ppłk Andrzej Dargacz;
 • Pan mł. chor. Zbigniew Doros;
 • Pan ppłk Lech Murawski;
 • Pan st. kpr. Krzysztof Pęczkowski;
 • Pan st. chor. sztab. Tadeusz Wróblewski.

 

Zarząd Koła uhonorował także nagrodą książkową kronikarza Koła Pana st. sierż. Romana Zielińskiego i członka Koła Pana szer. Mirosława Kowalkowskiego.

 

Podczas uroczystości zostały wręczone również, odznaczenia i Dyplomy Honorowe PTTK „ Za Pomoc i Współpracę” przyznane przez ZG PTTK w Warszawie.

Medal PTTK przyznano Kołu nr.7 ZŻWP w Inowrocławiu oraz Dyplomy Honorowe kol. Lechowi Murawskiemu, kol. Tadeuszowi Wróblewskiemu oraz kol. Zbigniewowi Dorosowi.

Przyznane wyróżnienia w imieniu Prezesa ZG PTTK, wręczył kol. Andrzej Dargacz Prezes Oddziału PTTK w Inowrocławiu.

GALERIA ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI -> kliknij ten link Obchody 35-lecia powstania Koła Nr 7.

ppłk w st. spocz. Andrzej Dargacz – rzecznik Koła nr 7 w Inowrocławiu